CLIOL822A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
LON I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10V