CLIOL821A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
LON I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

8 analog input modul NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontakt