00324867

Honeywell EnOcean Easyclick Temperatur aktuator

Easyclick trådløs radioventil-aktuator med integrert EnOcean-radiogrensesnitt for toveiskommunikasjon med kontroll- og reguleringsenheter.
Aktuatoren har en integrert temperatursensor og kan brukes separat som en selvstyrende regulator/aktuator.
Strømforsyningen leveres av tre alkaliske AA-batterier. En høykvalitetsmekanikk og en intelligent kontrollmetode sikrer batterilevetid på opptil 3 år.
Daglige statustelegrammer inn til kontrollenheten samt visuelle og akustiske signaler indikerer utilstrekkelig batterikapasitet.
Integrasjonen i CentraLine-systemet foregår via bussmoduler D 450 ANT AX som kan distribueres i bygningen. Antennebussen er koblet til HAWK- eller EAGLEHAWK-kontrolleren.
Modell: Trådløs radiatorventil actuator (D 451 FU-E MSA2) (thermokon SAB05)


00331616

Honeywell EnOcean Veggmodul, Temperatur

Rom-operasjonsenhet (med settpunktsjustering) og EnOcean-radiogrensesnitt for manuell drift av HVAC-applikasjoner og temperaturmåling i stuer, kontorer, lager, etc., uten batterier og vedlikeholdsfri overflatemontering. Energien genereres via den integrerte solcellen. For mye energi lagres i den interne energibufferen. De målte verdiene overføres ved forhåndsdefinerte intervaller. Intervallene kan justeres via jumpere på enheten.
Sensoren kan limes direkte på overflater for enkel montering.
For montering i områder med lav lysstyrke, kan et batteri settes inn i enheten som et alternativ.
Integrasjonen i CentraLine-systemet foregår via bussmoduler D 450 ANT som kan distribueres i bygningen. Antennebussen er koblet til HAWK- eller EAGLEHAWK-kontrolleren.


Modell: Room temperature sensor (SR04)


00331626

Honeywell EnOcean Veggmodul, Temperatur

Rom-operasjonsenhet (med settpunktsjustering) og EnOcean-radiogrensesnitt for manuell drift av HVAC-applikasjoner og temperaturmåling i stuer, kontorer, lager, etc., uten batterier og vedlikeholdsfri overflatemontering. Energien genereres via den integrerte solcellen. For mye energi lagres i den interne energibufferen. De målte verdiene overføres ved forhåndsdefinerte intervaller. Intervallene kan justeres via jumpere på enheten.
Sensoren kan limes direkte på overflater for enkel montering.
For montering i områder med lav lysstyrke, kan et batteri settes inn i enheten som et alternativ.
Integrasjonen i CentraLine-systemet foregår via bussmoduler D 450 ANT som kan distribueres i bygningen. Antennebussen er koblet til HAWK- eller EAGLEHAWK-kontrolleren.


Modell: Room temperature sensor with set point adjuster (SR04P)


00331666

Honeywell EnOcean Veggmodul, Temperatur og Relativ fuktighet

Romføler med EnOcean trådløst grensesnitt for måling av temperatur og luftfuktighet i stuer, kontorer, lager, etc. Energien genereres via den integrerte solcellen. Overskuddsenergi lagres i den interne energibufferen. De målte verdiene overføres ved forhåndsdefinerte intervaller.
Intervallene kan justeres via jumpere på enheten. Sensoren kan limes direkte på overflater for enkel montering. For montering i områder med lav lysstyrke, kan et batteri settes inn i enheten, som et alternativ.
Integrasjonen i CentraLine-systemet foregår via antennen D 450 ANT AX som kan distribueres i bygningen. Antennebussen er kobles til HAWK- eller EAGLEHAWK-kontrolleren.
Modell: Room temperature/ R.H. sensor (SR04 RH)


00331686

Honeywell EnOcean Veggmodul, temperatur og CO2

Luftkvalitetsføler med EnOcean radiokommunikasjon for måling av C02 nivå og temperatur i rom, kontorer, lagerbygninger m.m. C02 målingen er basert på 'Non-Dispersive InfraRed (NDIR)' teknologi med automatisk selvkalibrering (dual-channel)
De målte verdiene overføres ved forhåndsdefinerte intervaller. Intervallene kan justeres via jumpere på enheten. Nedre delen av huset med klemklemme kan fjernes fra husets øvre del for enklere kabling.
Offset-verdier kan kalibreres rett på enheten, via pot-meter.
Integrasjonen i CentraLine-systemet foregår via Antennen/Bussmodulen D 450 ANT AX som kan distribueres i bygningen. Antennebussen er koblet til CentraLine HAWK- eller EAGLEHAWK-kontrolleren.
Modell: Room temperature/CO2 sensor (SR04 CO2)


00364356

Honeywell EnOcean Easyclickpro Recivere for solskjerming

The Easyclickpro actuators use Enocean technology (868MHz) with integrated energy measurement.
For roller shutters and blinds, not only receives the radio signals but also sends back its status with every change of state.
Bidirectional Easyclickpro components can then be automatically recognized by the controller and integrated into the controller program via a simple drag-and-drop operation.
The controller program has access to all functions of the Easyclickpro components, so that, for example, blinds can be controlled centrally with precise positioning or energy consumption values can be recorded.
The integration into the CentraLine system takes place via bus-capable antennas D 450 ANT AX which can be distributed in the building. The antenna bus is optionally connected to the HAWK or EAGLEHAWK controller.


Modell: Flush mounting roller/shutter receiver, bidirectional, 2-channel (D 452 FU-EBI JR o.T.)


00364576

Honeywell EnOcean Easyclickpro Switch Reciever

EnOcean Easyclick switch reciever bruker EnOcean trådløs teknologi (868MHz) og har integrert energimåling i enheten.
Recieverne kan i tillegg til standard bryterfunksjonalitet måle energiforbruk, strømforbruk, driftstid eller lampefeil på den tilkoblede belastningen. Dette innebærer at bygningskontrollsystemet ikke bare kan registrere energiforbruk uten å måtte installere ytterligere målere, men det muliggjør også proaktiv service.
Toveis Easyclickpro-komponenter kan automatisk gjenkjennes av CentraLine Niagara kontrolleren og integreres i kontrollprogrammets algoretmer via en enkel dra-og-slipp-operasjon.
Kontrollerprogrammet har tilgang til alle funksjoner i Easyclickpro-komponentene, slik at for eksempel øvrige romapplikasjoner kan styres sentralt med presis posisjonering og energiforbruket kan registreres.
Integrasjonen i CentraLine-systemet foregår via bussmoduler D 450 ANT AX som kan distribueres i bygningen. Antennebussen er koblet til HAWK- eller EAGLEHAWK-kontrolleren.


Modell: Reciever for innplugging i stikkontakt, bidirectional, 1-channel med energimåler (SCHUKO) (D 4511 FU-EBIM ST)


00364936

Honeywell EnOcean Håndterminal

The EnOcean Easyclick comfort hand-held transmitter is a service tool for commissioning the Easyclickpro flush-mounted receiver with a Hawk or Eaglehawk controller. With the hand transmitter, each receiver is given an individual code by means of which the receiver can be addressed by the controller at any time.
The communication protocol between Centraline controllers and the aerial module gateway is defined in a special software driver what is available for the Niagara NX software.
The integration into the CentraLine system takes place via bus-capable antennas D 450 ANT which can be distributed in the building. The antenna bus is optionally connected to the HAWK or EAGLEHAWK controller.
Modell: Comfort hendheld transmitter, 128 channel (D 450 FU-HS128)


00366536

Honeywell EnOcean Easyclickpro Switch Reciever

EnOcean Easyclick switch reciever bruker EnOcean trådløs teknologi (868MHz) og har integrert energimåling i enheten.
Recieverne kan i tillegg til standard bryterfunksjonalitet måle energiforbruk, strømforbruk, driftstid eller lampefeil på den tilkoblede belastningen. Dette innebærer at bygningskontrollsystemet ikke bare kan registrere energiforbruk uten å måtte installere ytterligere målere, men det muliggjør også proaktiv service.
Toveis Easyclickpro-komponenter kan automatisk gjenkjennes av CentraLine Niagara kontrolleren og integreres i kontrollprogrammets algoretmer via en enkel dra-og-slipp-operasjon.
Kontrollerprogrammet har tilgang til alle funksjoner i Easyclickpro-komponentene, slik at for eksempel øvrige romapplikasjoner kan styres sentralt med presis posisjonering og energiforbruket kan registreres.
Integrasjonen i CentraLine-systemet foregår via bussmoduler D 450 ANT AX som kan distribueres i bygningen. Antennebussen er koblet til HAWK- eller EAGLEHAWK-kontrolleren.


Modell: Receiver for veggboksmontering, bidirectional, 1-channel med energimåler (D 451 FU-EBIM o.T.)


00366556

Honeywell EnOcean Easyclickpro Switch Reciever

EnOcean Easyclick switch reciever bruker EnOcean trådløs teknologi (868MHz) og har integrert energimåling i enheten.
Recieverne kan i tillegg til standard bryterfunksjonalitet måle energiforbruk, strømforbruk, driftstid eller lampefeil på den tilkoblede belastningen. Dette innebærer at bygningskontrollsystemet ikke bare kan registrere energiforbruk uten å måtte installere ytterligere målere, men det muliggjør også proaktiv service.
Toveis Easyclickpro-komponenter kan automatisk gjenkjennes av CentraLine Niagara kontrolleren og integreres i kontrollprogrammets algoretmer via en enkel dra-og-slipp-operasjon.
Kontrollerprogrammet har tilgang til alle funksjoner i Easyclickpro-komponentene, slik at for eksempel øvrige romapplikasjoner kan styres sentralt med presis posisjonering og energiforbruket kan registreres.
Integrasjonen i CentraLine-systemet foregår via bussmoduler D 450 ANT AX som kan distribueres i bygningen. Antennebussen er koblet til HAWK- eller EAGLEHAWK-kontrolleren.


Modell: Receiver for veggboksmontering, bidirectional, 2-channel med energimåler (D 452 FU-EBIM o.T)


00366576

Honeywell EnOcean Easyclickpro Recivere for solskjerming

The Easyclickpro actuators use Enocean technology (868MHz) with integrated energy measurement.
For roller shutters and blinds, not only receives the radio signals but also sends back its status with every change of state.
Bidirectional Easyclickpro components can then be automatically recognized by the controller and integrated into the controller program via a simple drag-and-drop operation.
The controller program has access to all functions of the Easyclickpro components, so that, for example, blinds can be controlled centrally with precise positioning or energy consumption values can be recorded.
The integration into the CentraLine system takes place via bus-capable antennas D 450 ANT AX which can be distributed in the building. The antenna bus is optionally connected to the HAWK or EAGLEHAWK controller.


Modell: Flush mounting roller/shutter receiver, bidirectional, 2-channel with position detection (D 452 FU-EBIM JR o.T.)


00367113

Honeywell EnOcean Easyclick Design vinduskontakt

Easyclick Batteriløs radio / dørkontakt for overvåking av vindu og dørstatuser med Easyclick-radiosignaler sendt til Hawk- eller Eaglehawk-controllere.
Easyclick-vinduskontakt er trådløs og perfekt vedlikeholdsfri med internt soldrevet energilagring. Den kan fungere i flere dager i mørket. Umiddelbar signal overføring når et vindu åpnes eller lukkes, utløses av en vindumagnet.
Integrasjonen i CentraLine-systemet foregår via bussmoduler D 450 ANT som kan distribueres i bygningen. Antennebussen er eventuelt koblet til HAWK- eller EAGLEHAWK-kontrolleren.
Modell: Vinduskontakt (D 450 FU-FK)


00377806

Honeywell EnOcean tilbehør, Antennemodul

Antennemodulen er en del av PEHA Easyclick-systemet. Antennemodulen er spesialutviklet av Honeywell som en gateway mellom PEHA Easyclick EnOcean-produkter og Centraline HAWK / EAGLEHAWK-kontrollerne.
Kommunikasjonsprotokollen mellom Centraline-controllere og antennemodulgatewayen er definert i en spesiell programvaredriver som er tilgjengelig for Niagara-programvaren.
Signalene overføres over den europeiske harmoniserte frekvensen 868,3 MHz.
Modell: Antennemodul (D 450 ANT AX)


0903403

Honeywell Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E
Tilbehør

Adapter for ventilseriene V5077B/V5078B, 10 pakning43191679-001

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20/38 mm, 1800N, ML6421
Tilbehør

Potensiometer for tilbakemelding, 220/125 ohm, for 20mm modeller43191679-002

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20/38 mm, 1800N, ML6421
Tilbehør

Potensiometer for tilbakemelding, 220/135 ohm, for 38 mm modeller43191679-007

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20/38 mm, 1800N, ML6421
Tilbehør

Potensiometer for tilbakemelding, 10 kohm, for 20 mm modeller43191679-008

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20/38 mm, 1800N, ML6421
Tilbehør

Potensiometer for tilbakemelding, 10 kohm, for 38 mm modeller43191679-011

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425
Tilbehør

Potensiometer for tilbakemelding, 10 kohm43191679-012

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425
Tilbehør

Potensiometer for tilbakemelding, 220 ohm43191680-002

Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20/38 mm, 1800N, ML7421
Tilbehør

Dobble endebrytere med vekselkontakt, justerbare (250 VAC, 5 A)43191680-005

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425
Tilbehør

Doble endebrytere med vekselkontakt, justerbare (250 VAC, 5 A)43191680-205

Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20 mm, 600N, ML7420/ML7425
Tilbehør

Dobble endebrytere med vekselkontakt, justerbare (250VAC, 5A)43196000-001

Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20 mm, 600N, ML7420/ML7425
Sett for ekstra høy medietemperatur

V5011R/S, V5013R/E DN15..50; V5328A/V5329A DN15..3243196000-002

Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20 mm, 600N, ML7420/ML7425
Sett for ekstra høy medietemperatur

V5016A/V5025A/V5050A DN15..80; V5049A DN15..65; V5095A DN20..80; V5328A/V5329A DN40..8043196000-038

Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20/38 mm, 1800N, ML7421
Sett for ekstra høy medietemperatur

V5015A/V5016A/V5025A/V5049A/V5050A/B/V5328A. For 38mm slag5585100

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A
Tilbehør

Spindeldeksel for manuell betjening(pakke med 10 stk)AC-15FS

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2
Tilbehør

Loddefitting for DN15 ventil, rørstørrelse 12mmAC-15FT

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2
Tilbehør

Fitting for eksterne gjenger DN15 ventil, rørstørrelse R3/8"AC-20FS

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2
Tilbehør

Loddefitting for DN20 ventil, rørstørrelse 15mmAC-20FT

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2
Tilbehør

Fitting for eksterne gjenger DN20 ventil, rørstørrelse R1/2"AC-25T

Honeywell Ventil, 2-veis PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5832B
Tilbehør

Utvendig gjengefittings for DN25 ventil, rørstørrelse 1"AC-25TF

Honeywell Ventil, 2-veis PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5832B
Tilbehør

Innvendig gjengefittings for DN25 ventil, rørstørrelse 1"AC-32T

Honeywell Ventil, 2-veis PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5832B
Tilbehør

Utvendig gjengefittings for DN32 ventil, rørstørrelse 1 1/4"AC-32TF

Honeywell Ventil, 2-veis PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5832B
Tilbehør

Innvendig gjengefittings for DN32 ventil, rørstørrelse 1 1/4"AC-40T

Honeywell Ventil, 2-veis PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5832B
Tilbehør

Utvendig gjengefittings for DN40 ventil, rørstørrelse 1 1/2"AC-40TF

Honeywell Ventil, 2-veis PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5832B
Tilbehør

Innvendig gjengefittings for DN40 ventil, rørstørrelse 1 1/2"ACS-25T

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2
Tilbehør

Fitting for eksterne gjenger DN25 ventil, rørstørrelse R1"AF00-B54

Honeywell Temperaturføler ute, Pt1000

Godkjenninger: IEC751 class B
Temp. element: Pt1000
Temp. område: -40...70C
Montering: utendørs
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|49mm
Antall terminaler: 2


Kapsling: IP54


AF00-B65

Honeywell Temperaturføler ute, Pt1000

Godkjenninger: IEC751 class B
Temp. element: Pt1000
Temp. område: -40...70C
Montering: utendørs
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|49mm
Antall terminaler: 2


Kapsling: IP65


AF01-B54

Honeywell Outdoor temperature sensor, Ni1000

Temp. element: Ni1000
Temp. område: -40...70C
Montering: utendørs
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|49mm
Antall terminaler: 2


Kapsling: IP54


AF01-B65

Honeywell Outdoor temperature sensor, Ni1000

Temp. element: Ni1000
Temp. område: -40...70C
Montering: utendørs
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|49mm
Antall terminaler: 2


Kapsling: IP65


AF10-B54

Honeywell Temperaturføler ute, NTC

Temp. område: -40...70C
Montering: utendørs
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|49mm
Antall terminaler: 2


Temp. element: NTC10k
Kapsling: IP54


AF10-B65

Honeywell Temperaturføler ute, NTC

Temp. område: -40...70C
Montering: utendørs
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|49mm
Antall terminaler: 2


Temp. element: NTC10k
Kapsling: IP65


AF20-B54

Honeywell Temperaturføler ute, NTC

Temp. område: -40...70C
Montering: utendørs
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|49mm
Antall terminaler: 2


Temp. element: NTC20k
Kapsling: IP54


AF20-B65

Honeywell Temperaturføler ute, NTC

Temp. område: -40...70C
Montering: utendørs
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|49mm
Antall terminaler: 2


Temp. element: NTC20k
Kapsling: IP65


AQS-KAM-00

Honeywell Air duct CO2 and Temperature sensor, AQS

For sensing or controlling of CO2 concentration, and temperature measurement in buildings.
Temp. område: 0...50C
Kapsling: IP65 when probe mounted downwards, otherwise IP20
Montering: luftkanal
Innstikk: 200mm
Effekt: 24Vac

Transmitter and additional passive temperature sensor
Utgangsspenning: 0..10V: 0..2000 ppm
Temp. element: Pt1000
Antall terminaler: 6


AQS-KAM-01

Honeywell Air duct CO2 and Temperature sensor, AQS

For sensing or controlling of CO2 concentration, and temperature measurement in buildings.
Temp. område: 0...50C
Kapsling: IP65 when probe mounted downwards, otherwise IP20
Montering: luftkanal
Innstikk: 200mm
Effekt: 24Vac

Transmitter and additional passive temperature sensor
Utgangsspenning: 0..10V: 0..2000 ppm
Temp. element: Ni1000
Antall terminaler: 6


AQS-KAM-10

Honeywell Air duct CO2 and Temperature sensor, AQS

For sensing or controlling of CO2 concentration, and temperature measurement in buildings.
Temp. område: 0...50C
Kapsling: IP65 when probe mounted downwards, otherwise IP20
Montering: luftkanal
Innstikk: 200mm
Effekt: 24Vac

Transmitter and additional passive temperature sensor
Utgangsspenning: 0..10V: 0..2000 ppm
Temp. element: NTC10k
Antall terminaler: 6


AQS-KAM-20

Honeywell Air duct CO2 and Temperature sensor, AQS

For sensing or controlling of CO2 concentration, and temperature measurement in buildings.
Temp. område: 0...50C
Kapsling: IP65 when probe mounted downwards, otherwise IP20
Montering: luftkanal
Innstikk: 200mm
Effekt: 24Vac

Transmitter and additional passive temperature sensor
Utgangsspenning: 0..10V: 0..2000 ppm
Temp. element: NTC20k
Antall terminaler: 6


AQS-KAM-RH-V

Honeywell Air duct CO2, Temperature and R.H. transmitter, AQS

For sensing or controlling of CO2 concentration, temperature and Relative Humidity measurement in buildings.
Utgangsspenning: 3 outputs 0..10V:
0..2000 ppm
0..50oC
10..90 %rh
Temp. område: 0...50C
R.H. område: 10...90%rh
Kapsling: IP65 when probe mounted downwards, otherwise IP20
Montering: luftkanal
Innstikk: 200mm
Effekt: 24Vac
Antall terminaler: 6


AQS71-KAM-T

Honeywell Air duct CO2 and Temperature sensor, AQS

For sensing or controlling of CO2 concentration, and temperature measurement in buildings.
Temp. område: 0...50C
Kapsling: IP65 when probe mounted downwards, otherwise IP20
Montering: luftkanal
Innstikk: 200mm
Effekt: 24Vac

Transmitters only
Utgangsspenning: 0..10V: 0..50oC; 0..10V: 0..2000 ppm
Temp. element: no
Antall terminaler: 5


AS2

Honeywell Aktuator for spjeldventil V5421B1090
Tilbehør som opsjon

EndebryterAV-D-10

Honeywell Air velocity sensor

Medium: Air, 0 to 10m/s (default); selectable by link for 0 to 15m/s or 0 to 20m/s
Response time: 4s (default) or 1s selectable by link
Montering: luftkanal
Kapsling: IP 65 Housing
Humidity 5..95 %rh, non-condensing
Utgangssignal: 2..10Vdc + 4..20mA


Montering: in duct


AV-R-10

Honeywell Air velocity sensor

Medium: Air, 0 to 10m/s (default); selectable by link for 0 to 15m/s or 0 to 20m/s
Response time: 4s (default) or 1s selectable by link
Montering: luftkanal
Kapsling: IP 65 Housing
Humidity 5..95 %rh, non-condensing
Utgangssignal: 2..10Vdc + 4..20mA


Montering: remote


BACA-A

Honeywell Configurable BACnet room controller MERLIN
Verktøy for igangkjøring

Wireless AdapterC7110A1010

Honeywell Luftkvalitetsføler for rom, C7110A

For detektering av uønskede lukter, tobakksrøyk og dunster som kommer fra materialer som møbler, tepper, maling, lim etc.
Kapsling: III i.h.t. EN60730-1I IP30 i.h.t. EN60529
Utgangssignal: 0..10Vdc
justerbar utgang og LED-display
Effekt: 24Vacdc
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm


C7110C1001A

Honeywell Romtemperatur / CO2 sensor

For måling eller styring av CO2-konsentrasjon i bygninger.
Automatic baseline calibration, and quick calibration options.
Temp. område: 0...50C
Effekt: 24Vac
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm


Temp. element: no
LED-funksjoner: operation as CO2 indicator
Utgangsspenning: 0..10V: 0..50oC; 0..10V: 0..2000/3000 ppm


C7110C1080

Honeywell Romtemperatur / CO2 sensor

For måling eller styring av CO2-konsentrasjon i bygninger.
Automatic baseline calibration, and quick calibration options.
Temp. område: 0...50C
Effekt: 24Vac
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm


Temp. element: NTC20k
LED-funksjoner: no
Utgangsspenning: 0..10V: 0..2000/3000 ppm


C7110D1009A

Honeywell Romtemperatur / CO2-føler, C7110D

For måling/styring av CO2-konsentrasjon og temperaturmålinger i bygninger.
LED-funksjoner: fungerer som tilstedeværelsesindikator
Utgangssignal: CO2: 0..10 V for 0..2000 ppm (fra fabrikk) eller 0..3000 ppm
Potmeter for settpunktjustering leveres med 4 ratt; hvit og blå, relativ og absolutt skala.
Automatisk tidsbasert kalibrering, opsjon for rask kalibrering.
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...35C
Settpunktknapp: -5...5C
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: auto/bypass
Effekt: 24Vac
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm


CL-CARE-80-SI

Honeywell CARE programvare

Honeywell`s Computer Aided Regulation Engineering ('CARE') programvare er et avansert grafisk verktøy for å lage dataprogrammer til bruk i CentraLine undersentraler. CARE kan i tillegg erstatte LON programverktøy for LonMark sertifiserte enheter.
CARE can be used to program any application with the free programmable Controllers from CentraLine.
CentraLine CARE støtter:
For C-Bus Systemer: Panther, Excel 80, Excel 100, TIGER, XL40, XL500, Excel 600 og LION undersentraler
For BACnet Systemer: FALCON og EAGLE undersentraler


CL-PROTPLUG-UP

Honeywell CARE programvare
Tilbehør og programvare for byggherrer og sluttbrukere

Dongel uten lisens (brukes for å erstatte eksisterende men defekt dongel)CL-ROOMUP

Honeywell Configurable BACnet room controller MERLIN
Verktøy for igangkjøring

Mobile Commissioning ToolCLAXARENAMIL

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX Video Drivere

Milestone NVM video driver 16 CamerasCLAXARENASBSU5B

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL ARENA AX Oppgraderinger

Oppgradering av SBS05 med ytterligere en SBS05 pakke. Ubegrenset antall pakker kan benyttes.CLAXARENASMS

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

SMS Driver for ARENA AXCLAXDBCSV

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX Database Drivere

Database, CSV Server DriverCLAXDBMYSQL

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX Database Drivere

Database, MySQL DriverCLAXDBSQL

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX Database Drivere

Database, MS SQL Server DriverCLAXDRBAC500

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

Ekstra 500 BACnet punkterCLAXDRBACAWS

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

Utvidet BACnet AWS egenskaper for ARENA AXCLAXDRBACEXP

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

Utvidet BACnet Server Export egenskaper for ARENA AXCLAXDRBACOWS

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

BACnet IP Driver, OWS sertifisert, med 500 BACnet pointsCLAXDRCBUS

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
Drivere

Honeywell C-Bus driver AX. FullversjonCLAXDRCBUS500

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
Drivere

Honeywell C-bus driver AX. 500 punkterCLAXDRCBUSUP

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
Drivere

Honeywell C-Bus oppgradering. Fra 500 punkter til fullversjon.CLAXDREIB

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

EIB IP Driver med 500 EIB punkterCLAXDREIB500

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

Ekstra 500 EIB punkter (KNX)CLAXDRFIDELIO

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
Drivere

Micros Fidelio hotel room booking system Driver (IP)CLAXDRFLX

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
Drivere

Flex Driver over R232 or RS485CLAXDRGL1

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
Drivere

Honeywell Galaxy 1 Panel DriverCLAXDRGLX

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
Drivere

Honeywell Galaxy DriverCLAXDRLONIP

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

LON IP Driver med 500 LON punkterCLAXDRLONIP500

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

Ekstra 500 LON punkterCLAXDRMBSIP

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

MBus IP Driver med 500 pointsCLAXDRMBSIP500

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

Ekstra 500 MBus IP pointsCLAXDRMTCP

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

Modbus TCP Driver med 500 Modbus TCP punkterCLAXDRMTCP500

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

Ekstra 500 Modbus TCP punkterCLAXDROBX

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

OBIX Driver for non-Niagara punkter tilkoblet til 500 OBIX punkterCLAXDROBX500

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

Ekstra 500 OBIX punkterCLAXDROPC

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

OPC Driver med 500 OPC punkterCLAXDROPC500

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

Ekstra 500 OPC punkterCLAXDRSMS

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
Drivere

SMS service for HAWKCLAXDRSNMP

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

SNMP Driver med 500 SNMP punkterCLAXDRSNMP500

Honeywell Web-basert SD anlegg ARENA AX (ERSTATTET AV ARENA NX)
CL AX ARENA åpne systemdrivere

Ekstra 500 SNMP punkterCLAXDRTBL

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
Drivere

Table DriverCLAXHAWK32UP33E

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
HAWK 300E oppgraderinger

Oppgradere HAWK 320E til 330ECLAXHAWK33UP34E

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
HAWK 300E oppgraderinger

Oppgradere HAWK 330E til 340ECLAXHAWK34UP35E

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
HAWK 300E oppgraderinger

Oppgradere HAWK 340E til 350ECLAXHAWK63UP64

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
HAWK 600E oppgraderinger

Oppgradere HAWK 630E til 640ECLAXHAWK64UP65

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
HAWK 600E oppgraderinger

Oppgradere HAWK 640E til 650ECLAXHAWK65UP66

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
HAWK 600E oppgraderinger

Oppgradere HAWK 650E til 660ECLAXHAWKBAT

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
Strømforsyning for 1 HAWK modul (ikke for M2M)

Replacement Battery for Series HAWK 200 and 600CLAXHAWKRUP

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
HAWK revisjon oppgraderinger AX

Oppgradering av HAWK og tilhørende drivere. Oppgraderer til siste gjeldende AX revisjon.CLAXNPBPWR

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
Strømforsyning for 1 HAWK modul (ikke for M2M)

Power supply modul, input 24 Vac/dc, DIN skinne monteringCLAXSERIES300E

Honeywell HAWK (utfaset produkt)

HAWK er utfaset men reservedeler og software er fortsatt tilgjengelig for installerte produkter. Kontakt din CentraLine partner for detaljer hva som er tilgjengelig, da dette endres kontinuerlig. Bruk HAWK8000 eller EAGLEHAWK som undersentral for alle nye Niagara installasjoner.
Hardware inputs/outputs
CentraLine LON I/O moduler(CLIOL)
eksterne I / O moduler med universale innganger og utganger for: måling av temperatur, relativ fuktighet, trykk, etc., og kontaktstatus fra rele, termostater etc. Styring av enheter som servomotorer. Reléutganger for pumper, vifter etc.
Integrasjon
Honeywell C-Bus
Åpne systemer, alle Modbus typer, BACnet IP og MSTP, LON (via opsjon plug-in kort), EIB/KNX IP, M-bus, oBiX, og SNMP
Se også under kapittel drivere
Kommunikasjonskort
2 ekstra kortplasser for utvidelse av kommunikasjonskort(LON, RS232, RS485, GPRS)
Webserver
Støtter de fleste standard nettlesere
Forskjellige profiler støttes, profiler som trenger Java plugin men også profiler som kun trenger HTML
Mobile enheter støttes via HTML 5, iOS, Adroid...
Styresoftware: HAWK er fri programmerbar med COACHAX
Driftsapplikasjoner: ARENAAX
Frittstående operasjon: JA
Montering: DIN eller vegg montering
Støtter standard LON i/o moduler: Honeywell anbefaler bruk av i/o moduler type CLIOLxxx + tilhørende sokkel

HAWK Hardware uten lisens. Brukes for å bytte ut eksisterende HAWK som allerede er lisensiert. For å flytte over lisensen, kontakt Honeywell produktsupport
Produktbeskrivelse: HAWK300E hardware


CLAXSERIES600E

Honeywell HAWK (utfaset produkt)

HAWK er utfaset men reservedeler og software er fortsatt tilgjengelig for installerte produkter. Kontakt din CentraLine partner for detaljer hva som er tilgjengelig, da dette endres kontinuerlig. Bruk HAWK8000 eller EAGLEHAWK som undersentral for alle nye Niagara installasjoner.
Hardware inputs/outputs
CentraLine LON I/O moduler(CLIOL)
eksterne I / O moduler med universale innganger og utganger for: måling av temperatur, relativ fuktighet, trykk, etc., og kontaktstatus fra rele, termostater etc. Styring av enheter som servomotorer. Reléutganger for pumper, vifter etc.
Integrasjon
Honeywell C-Bus
Åpne systemer, alle Modbus typer, BACnet IP og MSTP, LON (via opsjon plug-in kort), EIB/KNX IP, M-bus, oBiX, og SNMP
Se også under kapittel drivere
Kommunikasjonskort
2 ekstra kortplasser for utvidelse av kommunikasjonskort(LON, RS232, RS485, GPRS)
Webserver
Støtter de fleste standard nettlesere
Forskjellige profiler støttes, profiler som trenger Java plugin men også profiler som kun trenger HTML
Mobile enheter støttes via HTML 5, iOS, Adroid...
Styresoftware: HAWK er fri programmerbar med COACHAX
Driftsapplikasjoner: ARENAAX
Frittstående operasjon: JA
Montering: DIN eller vegg montering
Støtter standard LON i/o moduler: Honeywell anbefaler bruk av i/o moduler type CLIOLxxx + tilhørende sokkel

HAWK Hardware uten lisens. Brukes for å bytte ut eksisterende HAWK som allerede er lisensiert. For å flytte over lisensen, kontakt Honeywell produktsupport
Produktbeskrivelse: HAWK 600E Hardware


CLAXWPMEU

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
Strømforsyning for 1 HAWK modul (ikke for M2M)

Vegg støpsel, input 100..240 Vac, 50/60 Hz, Europeisk pluggCLCM1C155A

Honeywell Temperatur/ CO2 føler for rom, NTC20

For måling eller styring av CO2-nivået og temperaturmåling i bygninger.
Kapsling: IP30
Utgangssignal: Følgende CO2 utgangssignaler er valgbare
0..10V for 0..2000 ppm (fabrikkinnstilt)
0..10V eller 2..10V for 0..2000 ppm eller 0..3000 ppm (konfigurerbare)
Temp. element: NTC20k
Effekt: 24Vacdc
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|104mm|33mm


Temp. område: no
Settpunktknapp: no
Ekstra knapp: no
Bryter: no
Antall terminaler: 3
LED-funksjoner: CO2-indikator


CLCM1H112

Honeywell Temperatur/RH-føler for rom, NTC20

Kapsling: IP30
Sentral overstyring av settpunkt
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 6...40C
R.H. område: 20...95%rh
R.H. følerelement: kapasitiv
R.H. utgangssignal: 0..10Vdc
Effekt: 24Vacdc
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|104mm|33mm
Antall terminaler: 4


CLCM1T11N

Honeywell Veggmodul, NTC20

Kapsling: IP30
Temp. element: NTC20k
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|104mm|33mm


Temp. område: 6...40C
Settpunktknapp: no
Ekstra knapp: no
Bryter: no
Viftebryter: no
Antall terminaler: 2
LED-funksjoner: no
Ekstra informasjon: no


CLCM2T11N

Honeywell Veggmodul, NTC20

Kapsling: IP30
Temp. element: NTC20k
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|104mm|33mm


Temp. område: 6...40C
Settpunktknapp: -5...5K
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: no
Viftebryter: no
Antall terminaler: 3
LED-funksjoner: no
Ekstra informasjon: no


CLCM3T111

Honeywell Veggmodul, NTC20

Kapsling: IP30
Temp. element: NTC20k
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|104mm|33mm


Temp. område: -15...40C
Settpunktknapp: -7...7K
Ekstra knapp: no
Bryter: auto/av/på
Viftebryter: no
Antall terminaler: 5
LED-funksjoner: feil
Ekstra informasjon: Ikke SERVAL/XL10


CLCM4C155A

Honeywell Temperatur/ CO2 føler for rom, NTC20

For måling eller styring av CO2-nivået og temperaturmåling i bygninger.
Kapsling: IP30
Utgangssignal: Følgende CO2 utgangssignaler er valgbare
0..10V for 0..2000 ppm (fabrikkinnstilt)
0..10V eller 2..10V for 0..2000 ppm eller 0..3000 ppm (konfigurerbare)
Temp. element: NTC20k
Effekt: 24Vacdc
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|104mm|33mm


Temp. område: 6...40C
Settpunktknapp: -5...5K
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: auto/bypass
Antall terminaler: 7
LED-funksjoner: occupancy


CLCM4T111

Honeywell Veggmodul, NTC20

Kapsling: IP30
Temp. element: NTC20k
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|104mm|33mm


Temp. område: 6...40C
Settpunktknapp: -5...5K
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: auto/bypass
Viftebryter: no
Antall terminaler: 7
LED-funksjoner: no
Ekstra informasjon: no


CLCM5T111

Honeywell Veggmodul, NTC20

Kapsling: IP30
Temp. element: NTC20k
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|104mm|33mm


Temp. område: 6...40C
Settpunktknapp: -5...5K
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: auto/bypass
Viftebryter: auto/av/på
Antall terminaler: 7
LED-funksjoner: no
Ekstra informasjon: no


CLCM6H212

Honeywell CentraLine temperatur/R.H. sensor med display

Romføler for temperatur med display. Modell med R.H.-sensor.
Displayfunksjoner: Romtemperatur, settpunkt temperatur, vifte hastighet status, fuktighet
Kapsling: IP30
verktøyfri konfigurasjon:
flere viftehastigheter
relativ / absolutt settpunkt
legg til/fjern romtemperatur display
sentral overstyring av settpunkt og viftehastighet
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 6...40C
Settpunktknapp: -5...5K
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: av/på
Viftebryter: auto/av/1/2/3
Effekt: 24Vac
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|104mm|33mm


R.H. område: 10/15/20...95%rh
R.H. følerelement: kapasitiv
R.H. utgangssignal: 0..10Vdc
Antall terminaler: 8


CLCM6T111

Honeywell Veggmodul, NTC20

Kapsling: IP30
Temp. element: NTC20k
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|104mm|33mm


Temp. område: 6...40C
Settpunktknapp: -5...5K
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: auto/bypass
Viftebryter: auto/av/1/2/3
Antall terminaler: 7
LED-funksjoner: no
Ekstra informasjon: no


CLCM6T21N

Honeywell CentraLine temperatur/R.H. sensor med display

Romføler for temperatur med display. Modell med R.H.-sensor.
Displayfunksjoner: Romtemperatur, settpunkt temperatur, vifte hastighet status, fuktighet
Kapsling: IP30
verktøyfri konfigurasjon:
flere viftehastigheter
relativ / absolutt settpunkt
legg til/fjern romtemperatur display
sentral overstyring av settpunkt og viftehastighet
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 6...40C
Settpunktknapp: -5...5K
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: av/på
Viftebryter: auto/av/1/2/3
Effekt: 24Vac
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|104mm|33mm


R.H. område: no
R.H. følerelement: no
R.H. utgangssignal: no
Antall terminaler: 7


CLCMNA172B

Honeywell Luftkvalitetsføler for rom

For detektering av uønskede lukter, tobakksrøyk og dunster som kommer fra materialer som møbler, tepper, maling lim etc.
Kapsling: IP30
Utgangssignal: 0..10Vdc
Justerbar utgang (offset)
Effekt: 24Vacdc
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|104mm|33mm
LED-funksjoner: Indikasjon luftkvalitet


CLCMTR40

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Configurable wall modules, no display

LYNX veggmodul med temperatur, uten display.CLCMTR40-C02

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Configurable wall modules, no display

LYNX veggmodul med temperatur og CO2, uten display.CLCMTR40-CO2

Honeywell Configurable BACnet room controller MERLIN
Configurable wall modules, no display

Lynx wall module with temperature + CO2, no displayCLCMTR40-H

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Configurable wall modules, no display

Lynx veggmodul med temperatur og fuktsensor, uten display.CLCMTR40-H-CO2

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Configurable wall modules, no display

LYNX veggmodul med temperatur + fukt + CO2, uten displayCLCMTR42

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Configurable wall modules, with display

Lynx wall module with temperature, with displayCLCMTR42-CO2

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Configurable wall modules, with display

Lynx wall module with temperature + CO2, with displayCLCMTR42-H

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Configurable wall modules, with display

Lynx wall module with temperature + humidity, with displayCLCMTR42-H-CO2

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Configurable wall modules, with display

Lynx wall module with temperature + hum. + CO2, with displayCLCMTR71

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Configurable wall modules, with display

Lynx wall module with room temperature sensor and backlit displayCLCMTR71-H

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Configurable wall modules, with display

Lynx wall module with room temperature and humidity sensor, and backlit displayCLCMTR75

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Configurable wall modules, with display

Lynx wall module with room temperature sensor and backlit display, LYNX schedule supportCLCMTR75-H

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Configurable wall modules, with display

Lynx wall module with room temperature and humidity sensor, and backlit display LYNX schedule supportCLEA2000B21

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet

BACnet DDC undersentral for bruk innen byggautomasjon og alle typer HVAC styringssystemer. For frittstående betjening eller via nettverk og SD-anlegg.
For alle typer bygninger.
Styresoftware: fri programerbar med CentraLine CARE programvare
programerbar med standard programmoduler
Innganger for annet utstyr: Påmonterte innganger og eksterne inggangsmoduler tilgjengelig for:
måling av temperatur, trykk, CO2, fuktighet etc.
kontakt-status fra releer, termostater, alarmer etc.
Utgangssignal for div. utstyr: Påmonterte utganger eller eksterne utgangsmoduler tilgengelig for:
styringsenheter slik som motorer, spjeld og andre pådragsorganer
av/på styring av spjeld, vifte eller andre start/stopp enheter.
Betjeningspanel: Opsjon med innebygget eller eksternt display og lokalt språk i menyene. Anleggsspesifikke hurtiglister kan konfigureres.
Standard bærbare, laptop, touch-panel, PC for funksjonell betjening via nettleser. Disse enheter kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, overstyre funksjoner, trending, systemgrafikk, etc. Tilgang via USB-port eller Ethernet.
Touch-panel (5,7 ") CLMMI00N31 for full funksjonell betjening via Internet Explorer (WIN CE), dette berøringspanelet kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, sette inn og utganger, overstyre funksjoner osv.
Driftsapplikasjoner: ARENA AX
Frittstående operasjon: ja
Type feltbuss: Standard BACnet/IP kommunikasjon til andre enheter og toppsystemer.
Standard BACnet MS/TP kommunikasjon til andre enheter via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
Panel bus kommunikasjon til panel bus IO moduler via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
LonWorks(R) bus with the external USB-LON interface adapter IF-LON2, LonWorks(R) transceiver type FTT10A
M-Bus(R) via innebygget RS232 interface krever ekstern power supply adapter (f.eks. PW3, PW20, PW60)
Modbus(R) RTU Master via en innebygget RS485 tilkobling.
HTTP og HTTPS (secure HTTP) kommunikasjon med webbrowsere.
Montering: i tavler
i sikringsskap som følger standarden DIN43880 og med maks høyde på åpningen 45 mm
i tavlefront (bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Gullkondensator for 72 timer backup minne
Bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interface

BACnet IP og MS /TP undersentral
Produktbeskrivelse: ingen IO påmontert, 600 IO kapasitet, med innebygget display


CLEA2000B31

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet

BACnet DDC undersentral for bruk innen byggautomasjon og alle typer HVAC styringssystemer. For frittstående betjening eller via nettverk og SD-anlegg.
For alle typer bygninger.
Styresoftware: fri programerbar med CentraLine CARE programvare
programerbar med standard programmoduler
Innganger for annet utstyr: Påmonterte innganger og eksterne inggangsmoduler tilgjengelig for:
måling av temperatur, trykk, CO2, fuktighet etc.
kontakt-status fra releer, termostater, alarmer etc.
Utgangssignal for div. utstyr: Påmonterte utganger eller eksterne utgangsmoduler tilgengelig for:
styringsenheter slik som motorer, spjeld og andre pådragsorganer
av/på styring av spjeld, vifte eller andre start/stopp enheter.
Betjeningspanel: Opsjon med innebygget eller eksternt display og lokalt språk i menyene. Anleggsspesifikke hurtiglister kan konfigureres.
Standard bærbare, laptop, touch-panel, PC for funksjonell betjening via nettleser. Disse enheter kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, overstyre funksjoner, trending, systemgrafikk, etc. Tilgang via USB-port eller Ethernet.
Touch-panel (5,7 ") CLMMI00N31 for full funksjonell betjening via Internet Explorer (WIN CE), dette berøringspanelet kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, sette inn og utganger, overstyre funksjoner osv.
Driftsapplikasjoner: ARENA AX
Frittstående operasjon: ja
Type feltbuss: Standard BACnet/IP kommunikasjon til andre enheter og toppsystemer.
Standard BACnet MS/TP kommunikasjon til andre enheter via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
Panel bus kommunikasjon til panel bus IO moduler via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
LonWorks(R) bus with the external USB-LON interface adapter IF-LON2, LonWorks(R) transceiver type FTT10A
M-Bus(R) via innebygget RS232 interface krever ekstern power supply adapter (f.eks. PW3, PW20, PW60)
Modbus(R) RTU Master via en innebygget RS485 tilkobling.
HTTP og HTTPS (secure HTTP) kommunikasjon med webbrowsere.
Montering: i tavler
i sikringsskap som følger standarden DIN43880 og med maks høyde på åpningen 45 mm
i tavlefront (bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Gullkondensator for 72 timer backup minne
Bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interface

BACnet IP og MS /TP undersentral
Produktbeskrivelse: ingen IO påmontert, 600 IO kapasitet, med RJ45 kontakt for eksternt display


CLEA2014B21

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet

BACnet DDC undersentral for bruk innen byggautomasjon og alle typer HVAC styringssystemer. For frittstående betjening eller via nettverk og SD-anlegg.
For alle typer bygninger.
Styresoftware: fri programerbar med CentraLine CARE programvare
programerbar med standard programmoduler
Innganger for annet utstyr: Påmonterte innganger og eksterne inggangsmoduler tilgjengelig for:
måling av temperatur, trykk, CO2, fuktighet etc.
kontakt-status fra releer, termostater, alarmer etc.
Utgangssignal for div. utstyr: Påmonterte utganger eller eksterne utgangsmoduler tilgengelig for:
styringsenheter slik som motorer, spjeld og andre pådragsorganer
av/på styring av spjeld, vifte eller andre start/stopp enheter.
Betjeningspanel: Opsjon med innebygget eller eksternt display og lokalt språk i menyene. Anleggsspesifikke hurtiglister kan konfigureres.
Standard bærbare, laptop, touch-panel, PC for funksjonell betjening via nettleser. Disse enheter kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, overstyre funksjoner, trending, systemgrafikk, etc. Tilgang via USB-port eller Ethernet.
Touch-panel (5,7 ") CLMMI00N31 for full funksjonell betjening via Internet Explorer (WIN CE), dette berøringspanelet kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, sette inn og utganger, overstyre funksjoner osv.
Driftsapplikasjoner: ARENA AX
Frittstående operasjon: ja
Type feltbuss: Standard BACnet/IP kommunikasjon til andre enheter og toppsystemer.
Standard BACnet MS/TP kommunikasjon til andre enheter via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
Panel bus kommunikasjon til panel bus IO moduler via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
LonWorks(R) bus with the external USB-LON interface adapter IF-LON2, LonWorks(R) transceiver type FTT10A
M-Bus(R) via innebygget RS232 interface krever ekstern power supply adapter (f.eks. PW3, PW20, PW60)
Modbus(R) RTU Master via en innebygget RS485 tilkobling.
HTTP og HTTPS (secure HTTP) kommunikasjon med webbrowsere.
Montering: i tavler
i sikringsskap som følger standarden DIN43880 og med maks høyde på åpningen 45 mm
i tavlefront (bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Gullkondensator for 72 timer backup minne
Bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interface

BACnet IP og MS /TP undersentral
Produktbeskrivelse: 14 IO påmontert, 52 IO kapasitet, med innebygget display. Har ikke ethernet


CLEA2014B22

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet

BACnet DDC undersentral for bruk innen byggautomasjon og alle typer HVAC styringssystemer. For frittstående betjening eller via nettverk og SD-anlegg.
For alle typer bygninger.
Styresoftware: fri programerbar med CentraLine CARE programvare
programerbar med standard programmoduler
Innganger for annet utstyr: Påmonterte innganger og eksterne inggangsmoduler tilgjengelig for:
måling av temperatur, trykk, CO2, fuktighet etc.
kontakt-status fra releer, termostater, alarmer etc.
Utgangssignal for div. utstyr: Påmonterte utganger eller eksterne utgangsmoduler tilgengelig for:
styringsenheter slik som motorer, spjeld og andre pådragsorganer
av/på styring av spjeld, vifte eller andre start/stopp enheter.
Betjeningspanel: Opsjon med innebygget eller eksternt display og lokalt språk i menyene. Anleggsspesifikke hurtiglister kan konfigureres.
Standard bærbare, laptop, touch-panel, PC for funksjonell betjening via nettleser. Disse enheter kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, overstyre funksjoner, trending, systemgrafikk, etc. Tilgang via USB-port eller Ethernet.
Touch-panel (5,7 ") CLMMI00N31 for full funksjonell betjening via Internet Explorer (WIN CE), dette berøringspanelet kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, sette inn og utganger, overstyre funksjoner osv.
Driftsapplikasjoner: ARENA AX
Frittstående operasjon: ja
Type feltbuss: Standard BACnet/IP kommunikasjon til andre enheter og toppsystemer.
Standard BACnet MS/TP kommunikasjon til andre enheter via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
Panel bus kommunikasjon til panel bus IO moduler via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
LonWorks(R) bus with the external USB-LON interface adapter IF-LON2, LonWorks(R) transceiver type FTT10A
M-Bus(R) via innebygget RS232 interface krever ekstern power supply adapter (f.eks. PW3, PW20, PW60)
Modbus(R) RTU Master via en innebygget RS485 tilkobling.
HTTP og HTTPS (secure HTTP) kommunikasjon med webbrowsere.
Montering: i tavler
i sikringsskap som følger standarden DIN43880 og med maks høyde på åpningen 45 mm
i tavlefront (bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Gullkondensator for 72 timer backup minne
Bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interface

BACnet IP og MS /TP undersentral
Produktbeskrivelse: 14 IO påmontert, 52 IO kapasitet, med innebygget display


CLEA2014B31

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet

BACnet DDC undersentral for bruk innen byggautomasjon og alle typer HVAC styringssystemer. For frittstående betjening eller via nettverk og SD-anlegg.
For alle typer bygninger.
Styresoftware: fri programerbar med CentraLine CARE programvare
programerbar med standard programmoduler
Innganger for annet utstyr: Påmonterte innganger og eksterne inggangsmoduler tilgjengelig for:
måling av temperatur, trykk, CO2, fuktighet etc.
kontakt-status fra releer, termostater, alarmer etc.
Utgangssignal for div. utstyr: Påmonterte utganger eller eksterne utgangsmoduler tilgengelig for:
styringsenheter slik som motorer, spjeld og andre pådragsorganer
av/på styring av spjeld, vifte eller andre start/stopp enheter.
Betjeningspanel: Opsjon med innebygget eller eksternt display og lokalt språk i menyene. Anleggsspesifikke hurtiglister kan konfigureres.
Standard bærbare, laptop, touch-panel, PC for funksjonell betjening via nettleser. Disse enheter kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, overstyre funksjoner, trending, systemgrafikk, etc. Tilgang via USB-port eller Ethernet.
Touch-panel (5,7 ") CLMMI00N31 for full funksjonell betjening via Internet Explorer (WIN CE), dette berøringspanelet kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, sette inn og utganger, overstyre funksjoner osv.
Driftsapplikasjoner: ARENA AX
Frittstående operasjon: ja
Type feltbuss: Standard BACnet/IP kommunikasjon til andre enheter og toppsystemer.
Standard BACnet MS/TP kommunikasjon til andre enheter via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
Panel bus kommunikasjon til panel bus IO moduler via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
LonWorks(R) bus with the external USB-LON interface adapter IF-LON2, LonWorks(R) transceiver type FTT10A
M-Bus(R) via innebygget RS232 interface krever ekstern power supply adapter (f.eks. PW3, PW20, PW60)
Modbus(R) RTU Master via en innebygget RS485 tilkobling.
HTTP og HTTPS (secure HTTP) kommunikasjon med webbrowsere.
Montering: i tavler
i sikringsskap som følger standarden DIN43880 og med maks høyde på åpningen 45 mm
i tavlefront (bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Gullkondensator for 72 timer backup minne
Bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interface

BACnet IP og MS /TP undersentral
Produktbeskrivelse: 14 IO påmontert, 52 IO kapasitet, med RJ45 kontakt for eksternt display. Har ikke ethernet


CLEA2014B32

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet

BACnet DDC undersentral for bruk innen byggautomasjon og alle typer HVAC styringssystemer. For frittstående betjening eller via nettverk og SD-anlegg.
For alle typer bygninger.
Styresoftware: fri programerbar med CentraLine CARE programvare
programerbar med standard programmoduler
Innganger for annet utstyr: Påmonterte innganger og eksterne inggangsmoduler tilgjengelig for:
måling av temperatur, trykk, CO2, fuktighet etc.
kontakt-status fra releer, termostater, alarmer etc.
Utgangssignal for div. utstyr: Påmonterte utganger eller eksterne utgangsmoduler tilgengelig for:
styringsenheter slik som motorer, spjeld og andre pådragsorganer
av/på styring av spjeld, vifte eller andre start/stopp enheter.
Betjeningspanel: Opsjon med innebygget eller eksternt display og lokalt språk i menyene. Anleggsspesifikke hurtiglister kan konfigureres.
Standard bærbare, laptop, touch-panel, PC for funksjonell betjening via nettleser. Disse enheter kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, overstyre funksjoner, trending, systemgrafikk, etc. Tilgang via USB-port eller Ethernet.
Touch-panel (5,7 ") CLMMI00N31 for full funksjonell betjening via Internet Explorer (WIN CE), dette berøringspanelet kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, sette inn og utganger, overstyre funksjoner osv.
Driftsapplikasjoner: ARENA AX
Frittstående operasjon: ja
Type feltbuss: Standard BACnet/IP kommunikasjon til andre enheter og toppsystemer.
Standard BACnet MS/TP kommunikasjon til andre enheter via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
Panel bus kommunikasjon til panel bus IO moduler via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
LonWorks(R) bus with the external USB-LON interface adapter IF-LON2, LonWorks(R) transceiver type FTT10A
M-Bus(R) via innebygget RS232 interface krever ekstern power supply adapter (f.eks. PW3, PW20, PW60)
Modbus(R) RTU Master via en innebygget RS485 tilkobling.
HTTP og HTTPS (secure HTTP) kommunikasjon med webbrowsere.
Montering: i tavler
i sikringsskap som følger standarden DIN43880 og med maks høyde på åpningen 45 mm
i tavlefront (bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Gullkondensator for 72 timer backup minne
Bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interface

BACnet IP og MS /TP undersentral
Produktbeskrivelse: 14 IO påmontert, 52 IO kapasitet, med RJ45 kontakt for eksternt display


CLEA2026B21

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet

BACnet DDC undersentral for bruk innen byggautomasjon og alle typer HVAC styringssystemer. For frittstående betjening eller via nettverk og SD-anlegg.
For alle typer bygninger.
Styresoftware: fri programerbar med CentraLine CARE programvare
programerbar med standard programmoduler
Innganger for annet utstyr: Påmonterte innganger og eksterne inggangsmoduler tilgjengelig for:
måling av temperatur, trykk, CO2, fuktighet etc.
kontakt-status fra releer, termostater, alarmer etc.
Utgangssignal for div. utstyr: Påmonterte utganger eller eksterne utgangsmoduler tilgengelig for:
styringsenheter slik som motorer, spjeld og andre pådragsorganer
av/på styring av spjeld, vifte eller andre start/stopp enheter.
Betjeningspanel: Opsjon med innebygget eller eksternt display og lokalt språk i menyene. Anleggsspesifikke hurtiglister kan konfigureres.
Standard bærbare, laptop, touch-panel, PC for funksjonell betjening via nettleser. Disse enheter kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, overstyre funksjoner, trending, systemgrafikk, etc. Tilgang via USB-port eller Ethernet.
Touch-panel (5,7 ") CLMMI00N31 for full funksjonell betjening via Internet Explorer (WIN CE), dette berøringspanelet kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, sette inn og utganger, overstyre funksjoner osv.
Driftsapplikasjoner: ARENA AX
Frittstående operasjon: ja
Type feltbuss: Standard BACnet/IP kommunikasjon til andre enheter og toppsystemer.
Standard BACnet MS/TP kommunikasjon til andre enheter via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
Panel bus kommunikasjon til panel bus IO moduler via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
LonWorks(R) bus with the external USB-LON interface adapter IF-LON2, LonWorks(R) transceiver type FTT10A
M-Bus(R) via innebygget RS232 interface krever ekstern power supply adapter (f.eks. PW3, PW20, PW60)
Modbus(R) RTU Master via en innebygget RS485 tilkobling.
HTTP og HTTPS (secure HTTP) kommunikasjon med webbrowsere.
Montering: i tavler
i sikringsskap som følger standarden DIN43880 og med maks høyde på åpningen 45 mm
i tavlefront (bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Gullkondensator for 72 timer backup minne
Bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interface

BACnet IP og MS /TP undersentral
Produktbeskrivelse: 26 IO påmontert, 600 IO kapasitet, med innebygget display


CLEA2026B31

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet

BACnet DDC undersentral for bruk innen byggautomasjon og alle typer HVAC styringssystemer. For frittstående betjening eller via nettverk og SD-anlegg.
For alle typer bygninger.
Styresoftware: fri programerbar med CentraLine CARE programvare
programerbar med standard programmoduler
Innganger for annet utstyr: Påmonterte innganger og eksterne inggangsmoduler tilgjengelig for:
måling av temperatur, trykk, CO2, fuktighet etc.
kontakt-status fra releer, termostater, alarmer etc.
Utgangssignal for div. utstyr: Påmonterte utganger eller eksterne utgangsmoduler tilgengelig for:
styringsenheter slik som motorer, spjeld og andre pådragsorganer
av/på styring av spjeld, vifte eller andre start/stopp enheter.
Betjeningspanel: Opsjon med innebygget eller eksternt display og lokalt språk i menyene. Anleggsspesifikke hurtiglister kan konfigureres.
Standard bærbare, laptop, touch-panel, PC for funksjonell betjening via nettleser. Disse enheter kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, overstyre funksjoner, trending, systemgrafikk, etc. Tilgang via USB-port eller Ethernet.
Touch-panel (5,7 ") CLMMI00N31 for full funksjonell betjening via Internet Explorer (WIN CE), dette berøringspanelet kan brukes til justering av set-punkter, alarmgrenser, sette inn og utganger, overstyre funksjoner osv.
Driftsapplikasjoner: ARENA AX
Frittstående operasjon: ja
Type feltbuss: Standard BACnet/IP kommunikasjon til andre enheter og toppsystemer.
Standard BACnet MS/TP kommunikasjon til andre enheter via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
Panel bus kommunikasjon til panel bus IO moduler via en eller begge de innebygde RS485 tilkoblinger.
LonWorks(R) bus with the external USB-LON interface adapter IF-LON2, LonWorks(R) transceiver type FTT10A
M-Bus(R) via innebygget RS232 interface krever ekstern power supply adapter (f.eks. PW3, PW20, PW60)
Modbus(R) RTU Master via en innebygget RS485 tilkobling.
HTTP og HTTPS (secure HTTP) kommunikasjon med webbrowsere.
Montering: i tavler
i sikringsskap som følger standarden DIN43880 og med maks høyde på åpningen 45 mm
i tavlefront (bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Gullkondensator for 72 timer backup minne
Bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interface

BACnet IP og MS /TP undersentral
Produktbeskrivelse: 26 IO påmontert, 600 IO kapasitet, med RJ45 kontakt for eksternt display


CLEAHMI-BASE

Honeywell Operatørpanel for EAGLE og EAGLEHAWK NX

Eksternt operatørpanel for EAGLE og EAGLEHAWK NX. Tilkobles undersentral via standard Ethernet RJ45 kabel, max 5 meter.
Panelet har identisk funksjon og betjening som innebygget display. Displayet er laget for montering i tavlefront. Alternativt kan man med tilbehør CLEAHMI-BASE benytte displayet som håndholdt eller feste det på en overflate av metall (ventilasjonskanal o.l.)


Produktbeskrivelse: Veggmonteringskit for HMI. Inkluderer magneter for HMI plassering på metall-overflater + bakplate for å kunne betjene HMI håndholdt.


CLEAHMI21

Honeywell Operatørpanel for EAGLE og EAGLEHAWK NX

Eksternt operatørpanel for EAGLE og EAGLEHAWK NX. Tilkobles undersentral via standard Ethernet RJ45 kabel, max 5 meter.
Panelet har identisk funksjon og betjening som innebygget display. Displayet er laget for montering i tavlefront. Alternativt kan man med tilbehør CLEAHMI-BASE benytte displayet som håndholdt eller feste det på en overflate av metall (ventilasjonskanal o.l.)


Produktbeskrivelse: Eksternt HMI display til EAGLE og EAGLEHAWK-NX, Montering i tavlefront.


CLIF-CBUSLC

Honeywell C-Bus interface adapter

C-Bus Interface Adapter brukes for å koble Honeywell C-bus til TCP/IP nettverk. Erstatter tidligere BNA og CLIF adaptere.


Produktbeskrivelse: C-Bus to TCP/IP adapter for one physical C-bus and one C-Bus via Lon. For connecting a C-Bus via Lon the device needs the LON-USB interface IF-LON2.


CLIOL821A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
LON I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

8 analog input modul NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontaktCLIOL821A-BLK20

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Bulk pakninger

20x CLIOL821A og 20x XS821-22CLIOL822A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
LON I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10VCLIOL822A-BLK10

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Bulk pakninger

10x CLIOL822A og 10x XS821-22CLIOL823A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
LON I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

12 binær input modul for kontakt eller totalizer kontakt 20 HzCLIOL823A-BLK20

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Bulk pakninger

20x CLIOL823A og 20x XS823CLIOL824A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
LON I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

6 rele output modul SPDT 250V, 2(1) A, tilbakemeldingCLIOL824A-BLK10

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Bulk pakninger

10x CLIOL824A og 10x XS824-25CLIOLR822A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
LON I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10V; med overstyring potmeterCLIOLR822A-BLK10

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Bulk pakninger

10x CLIOLR822A og 10x XS821-22CLIOLR824A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
LON I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

6 rele output modul SPDT 250V, 2(1) A, tilbakemelding med bryter for oversyringCLIOLR824A-BLK10

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Bulk pakninger

10x CLIOLR824A og 10x XS824-25CLIOP821A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
PANEL I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

8 analog input modul NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontaktCLIOP821A-BLK20

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Bulk pakninger

20x CLIOP821A og 20x XS821-22CLIOP822A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
PANEL I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10VCLIOP823A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
PANEL I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

12 binær input modul for kontakt eller totalizer kontakt 20 HzCLIOP823A-BLK20

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Bulk pakninger

20x CLIOP823A ig 20x XS823CLIOP824A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
PANEL I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

6 rele output modul SPDT 250V, 2(1) A, tilbakemeldingCLIOP825A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
PANEL I/O moduler

3-point control output module, with override switch; for 1 actuatorCLIOP830A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Panel Miks I/O modul, 8 AI NTC20k, 8 AO 0..10Vdc, 12 binær 15Hz, 6 rele 24V 0,5A

Mixed I/O modul med "push inn" terminaler. Har samme design utseende som LIONCLIOP830A-BLK10

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Bulk pakninger

10x CLIOP830ACLIOP831A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Panel Miks I/O modul, 8 AI NTC20k, 8 AO 0..10Vdc, 12 binær 15Hz, 6 rele 24V 0,5A

Mixed I/O modul med skruterminaler. Har samme design utseende som EAGLECLIOP831A-BLK10

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Bulk pakninger

10x CLIOP831ACLIOPR822A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
PANEL I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10V; med overstyring potmeterCLIOPR822A-BLK10

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Bulk pakninger

10x CLIOPR822A og 10x XS821-22CLIOPR824A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
PANEL I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

6 rele output modul SPDT 250V, 2(1) A, tilbakemelding med bryter for oversyringCLIOPR824A-BLK10

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Bulk pakninger

10x CLIOLR824A og 10x XS824-25CLIOPR825A

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
PANEL I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse

3-punkt control output modul , med bryter overstyring ; for 1 aktuatorCLLIONLC01

Honeywell LION, C-BUS/LonWorks programerbar undersentral

DDC undersentral for alle HVAC applikasjoner og andre automasjonsoppgaver i bygninger. LION kan brukes frittstående, oppringt eller i nettverk. LION undersentral kan brukes som erstatning for, eller i kombinasjon med, EXCEL 500 SMART.
For alle typer bygninger.
Styresoftware: konfigurerbar med COACH programvare
fri programmerbar med CARE programvare 8.0 eller høyere.
Innganger for annet utstyr: panelbuss og LON-bus inngangsmoduler tilgjenglig for:
måling av temperatur, C02, fuktighet, trykk etc.
kontaktstatus fra termostater, releer, trykkvakter etc.
Utgangssignal for div. utstyr: panelbuss og LON-bus utgangsmoduler tilgjengelig for:
Reguleringsenheter som aktuatorer, frekvensomformere etc. (konfigurasjon av sikkerhetsposisjon er mulig)
pumper, vifter etc.
Betjeningspanel: RS232 port tilgjengelig for operatørterminal CLMMI00N22/CLMMI00N31; fra disse terminaler kan man justere settpunkt, alarmgrenser, overstyre inn og utganger samt sette disse i fast verdi, grafisk trending m.m.
Frittstående operasjon: ja
Type feltbuss: Kommunikasjonsbuss ("C-bus" eller "C-bus over LON")
LonWorks(R) buss
Panelbuss for kommunikasjon til panel I/O moduler
Type sender-mottaker: LonWorks(R) FTT10A
Montering: DIN skinne
Kapsling: IP30
Backup: gullbelagt kondensator 72 timer.
Effekt: 24Vacdc
Modemtilkobling: direkte tilkoblet
Forbindelse med C-bus: direkte tilkoblet
LonWorks(R) kommunikasjon: direkte tilkoblet
Panel bus tilkobling: direktekoblet
Produktbeskrivelse: DDC undersentral


CLLYUB1012S

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks(R) or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct BACnet (MSTP) connection.

Enheter uten trykksensor og uten aktuator
Innganger for annet utstyr: 1 universal
Utgangssignal for div. utstyr: 1 analog, 2 digital
Effekt: 24Vac


CLLYUB4024S

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks(R) or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct BACnet (MSTP) connection.

Enheter uten trykksensor og uten aktuator
Innganger for annet utstyr: 4 universal
Utgangssignal for div. utstyr: 2 analog, 4 digital
Effekt: 24Vac


CLLYUB6438S

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks(R) or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct BACnet (MSTP) connection.

Enheter uten trykksensor og uten aktuator
Innganger for annet utstyr: 6 universal, 4 digital
Utgangssignal for div. utstyr: 3 analog, 8 digital
Effekt: 24Vac


CLLYUL1012S

Honeywell Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) kommunikasjon: direkte tilkoblet

Unitary Controllers without pressure sensor and without actuator
Innganger for annet utstyr: 1 universal
Utgangssignal for div. utstyr: 1 analog, 2 digital
Effekt: 24Vac


CLLYUL4024S

Honeywell Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) kommunikasjon: direkte tilkoblet

Unitary Controllers without pressure sensor and without actuator
Innganger for annet utstyr: 4 universal
Utgangssignal for div. utstyr: 2 analog, 4 digital
Effekt: 24Vac


CLLYUL6438S

Honeywell Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) kommunikasjon: direkte tilkoblet

Unitary Controllers without pressure sensor and without actuator
Innganger for annet utstyr: 6 universal, 4 digital
Utgangssignal for div. utstyr: 3 analog, 8 digital
Effekt: 24Vac


CLLYVB0000AS

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks(R) or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct BACnet (MSTP) connection.

VAV enheter med trykksensor og spjeldmotor 5 Nm
Innganger for annet utstyr: no
Utgangssignal for div. utstyr: no
Effekt: 24Vac


CLLYVB4022AS

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks(R) or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct BACnet (MSTP) connection.

VAV enheter med trykksensor og spjeldmotor 5 Nm
Innganger for annet utstyr: 4 universal
Utgangssignal for div. utstyr: 2 analog, 2 digital
Effekt: 24Vac


CLLYVB4024NS

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks(R) or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct BACnet (MSTP) connection.

VAV enheter med trykksensor og uten aktuator
Innganger for annet utstyr: 4 universal
Utgangssignal for div. utstyr: 2 analog, 4 digital
Effekt: 24Vac


CLLYVB6436AS

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks(R) or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct BACnet (MSTP) connection.

VAV enheter med trykksensor og spjeldmotor 5 Nm
Innganger for annet utstyr: 6 universal, 4 digital
Utgangssignal for div. utstyr: 3 analog, 6 digital
Effekt: 24Vac


CLLYVB6438NS

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks(R) or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct BACnet (MSTP) connection.

VAV enheter med trykksensor og uten aktuator
Innganger for annet utstyr: 6 universal, 4 digital
Utgangssignal for div. utstyr: 3 analog, 8 digital
Effekt: 24Vac


CLLYVL0000AS

Honeywell Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) kommunikasjon: direkte tilkoblet

VAV controllers with pressure sensor and damper actuator 5 Nm
Innganger for annet utstyr: no
Utgangssignal for div. utstyr: no
Effekt: 24Vac


CLLYVL4022AS

Honeywell Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) kommunikasjon: direkte tilkoblet

VAV controllers with pressure sensor and damper actuator 5 Nm
Innganger for annet utstyr: 4 universal
Utgangssignal for div. utstyr: 2 analog, 2 digital
Effekt: 24Vac


CLLYVL4024NS

Honeywell Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) kommunikasjon: direkte tilkoblet

VAV controllers with pressure sensor and without actuator
Innganger for annet utstyr: 4 universal
Utgangssignal for div. utstyr: 2 analog, 4 digital
Effekt: 24Vac


CLLYVL6436AS

Honeywell Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) kommunikasjon: direkte tilkoblet

VAV controllers with pressure sensor and damper actuator 5 Nm
Innganger for annet utstyr: 6 universal, 4 digital
Utgangssignal for div. utstyr: 3 analog, 6 digital
Effekt: 24Vac


CLLYVL6438NS

Honeywell Freely programmable LonWorks room controller, LYNX

The controllers are for use in VAV (Variable Air Volume) and Unitary HVAC control applications. Each controller communicates via LonWorks or BACnet MS/TP network communications. Each controller provides flexible, universal inputs for external sensors, digital inputs, and a combination of analog outputs and digital Triac outputs. The Sylk Bus is included in each controller which enables connection to other Sylk enabled devices. These controllers provide many options and advanced system features that allow state-of-the-art individual room control. Each controller is freely programmable and configurable. Direct LonWorks connection.
LonWorks(R) kommunikasjon: direkte tilkoblet

VAV controllers with pressure sensor and without actuator
Innganger for annet utstyr: 6 universal, 4 digital
Utgangssignal for div. utstyr: 3 analog, 8 digital
Effekt: 24Vac


CLMERL2

Honeywell Configurable BACnet room controller MERLIN

The MERLIN (CLMERRxx) family of room controllers provide flexible,configurable, demand-led control delivering tangible benefits to reduce energy spends and drives new levels of functionality and efficiency in todays buildings. These BACnet MS/TP based room controllers are configured through the CL-ROOMUP app, supporting fan coil unit, air quality control, underfloor heating, chilled and hot ceiling as well as radiator heating applications. It is even possible to handle a mix of these applications in one controller.
230V strømtilførsel, interne triacer og releer (24VAC eller 230VAC) samt intern 24VAC forsyning til feltutstyr sparer installasjonskostnader.
Innganger for annet utstyr: mange forskjellige sensorer kan benyttes (f.eks. romtemperatur, CO2, tilluftsføler, tilstedeføler, kortleser og fuktighet m.m.)
Utgangssignal for div. utstyr: rele med både input og output for hvert rele muliggjør meget fleksibel bruk (NO)
Type feltbuss: BACnet MS/TP kommunikasjon mellom enhetene
Sylk bus til romsensor type CLCMTR40x/TR42x
RJ45 plug for BACnet WiFi adapter
Montering: DIN skinne
i tavler
sikringsskap
på vegg
Kapsling: IP20 (IP30 med deksel - som opsjon)
Relêutganger: 4
Styresoftware: configurable

LARGE Housing (189x110x57,5mm)
AO: 2
UI: 6
Triac: 4
Effekt: 230Vac


CLMERL6

Honeywell Configurable BACnet room controller MERLIN

The MERLIN (CLMERRxx) family of room controllers provide flexible,configurable, demand-led control delivering tangible benefits to reduce energy spends and drives new levels of functionality and efficiency in todays buildings. These BACnet MS/TP based room controllers are configured through the CL-ROOMUP app, supporting fan coil unit, air quality control, underfloor heating, chilled and hot ceiling as well as radiator heating applications. It is even possible to handle a mix of these applications in one controller.
230V strømtilførsel, interne triacer og releer (24VAC eller 230VAC) samt intern 24VAC forsyning til feltutstyr sparer installasjonskostnader.
Innganger for annet utstyr: mange forskjellige sensorer kan benyttes (f.eks. romtemperatur, CO2, tilluftsføler, tilstedeføler, kortleser og fuktighet m.m.)
Utgangssignal for div. utstyr: rele med både input og output for hvert rele muliggjør meget fleksibel bruk (NO)
Type feltbuss: BACnet MS/TP kommunikasjon mellom enhetene
Sylk bus til romsensor type CLCMTR40x/TR42x
RJ45 plug for BACnet WiFi adapter
Montering: DIN skinne
i tavler
sikringsskap
på vegg
Kapsling: IP20 (IP30 med deksel - som opsjon)
Relêutganger: 4
Styresoftware: configurable

LARGE Housing (189x110x57,5mm)
AO: 6
UI: 10
Triac: 4
Effekt: 24Vac


CLMERL8

Honeywell Configurable BACnet room controller MERLIN

The MERLIN (CLMERRxx) family of room controllers provide flexible,configurable, demand-led control delivering tangible benefits to reduce energy spends and drives new levels of functionality and efficiency in todays buildings. These BACnet MS/TP based room controllers are configured through the CL-ROOMUP app, supporting fan coil unit, air quality control, underfloor heating, chilled and hot ceiling as well as radiator heating applications. It is even possible to handle a mix of these applications in one controller.
230V strømtilførsel, interne triacer og releer (24VAC eller 230VAC) samt intern 24VAC forsyning til feltutstyr sparer installasjonskostnader.
Innganger for annet utstyr: mange forskjellige sensorer kan benyttes (f.eks. romtemperatur, CO2, tilluftsføler, tilstedeføler, kortleser og fuktighet m.m.)
Utgangssignal for div. utstyr: rele med både input og output for hvert rele muliggjør meget fleksibel bruk (NO)
Type feltbuss: BACnet MS/TP kommunikasjon mellom enhetene
Sylk bus til romsensor type CLCMTR40x/TR42x
RJ45 plug for BACnet WiFi adapter
Montering: DIN skinne
i tavler
sikringsskap
på vegg
Kapsling: IP20 (IP30 med deksel - som opsjon)
Relêutganger: 4
Styresoftware: configurable

LARGE Housing (189x110x57,5mm)
AO: 6
UI: 10
Triac: 4
Effekt: 230Vac


CLMERS4

Honeywell Configurable BACnet room controller MERLIN

The MERLIN (CLMERRxx) family of room controllers provide flexible,configurable, demand-led control delivering tangible benefits to reduce energy spends and drives new levels of functionality and efficiency in todays buildings. These BACnet MS/TP based room controllers are configured through the CL-ROOMUP app, supporting fan coil unit, air quality control, underfloor heating, chilled and hot ceiling as well as radiator heating applications. It is even possible to handle a mix of these applications in one controller.
230V strømtilførsel, interne triacer og releer (24VAC eller 230VAC) samt intern 24VAC forsyning til feltutstyr sparer installasjonskostnader.
Innganger for annet utstyr: mange forskjellige sensorer kan benyttes (f.eks. romtemperatur, CO2, tilluftsføler, tilstedeføler, kortleser og fuktighet m.m.)
Utgangssignal for div. utstyr: rele med både input og output for hvert rele muliggjør meget fleksibel bruk (NO)
Type feltbuss: BACnet MS/TP kommunikasjon mellom enhetene
Sylk bus til romsensor type CLCMTR40x/TR42x
RJ45 plug for BACnet WiFi adapter
Montering: DIN skinne
i tavler
sikringsskap
på vegg
Kapsling: IP20 (IP30 med deksel - som opsjon)
Relêutganger: 4
Styresoftware: configurable

SMALL Housing (162x110x57,5mm)
AO: 4
UI: 4
Triac: 2
Effekt: 230Vac


CLMERS5

Honeywell Configurable BACnet room controller MERLIN

The MERLIN (CLMERRxx) family of room controllers provide flexible,configurable, demand-led control delivering tangible benefits to reduce energy spends and drives new levels of functionality and efficiency in todays buildings. These BACnet MS/TP based room controllers are configured through the CL-ROOMUP app, supporting fan coil unit, air quality control, underfloor heating, chilled and hot ceiling as well as radiator heating applications. It is even possible to handle a mix of these applications in one controller.
230V strømtilførsel, interne triacer og releer (24VAC eller 230VAC) samt intern 24VAC forsyning til feltutstyr sparer installasjonskostnader.
Innganger for annet utstyr: mange forskjellige sensorer kan benyttes (f.eks. romtemperatur, CO2, tilluftsføler, tilstedeføler, kortleser og fuktighet m.m.)
Utgangssignal for div. utstyr: rele med både input og output for hvert rele muliggjør meget fleksibel bruk (NO)
Type feltbuss: BACnet MS/TP kommunikasjon mellom enhetene
Sylk bus til romsensor type CLCMTR40x/TR42x
RJ45 plug for BACnet WiFi adapter
Montering: DIN skinne
i tavler
sikringsskap
på vegg
Kapsling: IP20 (IP30 med deksel - som opsjon)
Relêutganger: 4
Styresoftware: configurable

SMALL Housing (162x110x57,5mm)
AO: 4
UI: 4
Triac: 2
Effekt: 24Vac


CLMMI00N22

Honeywell LION, C-BUS/LonWorks programerbar undersentral
Ekstra tilbehør til LION

Eksternt operatørpanel med kabel (5m.); vegg/dør monteringCLMMI00N31

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Ekstra produkter for undersentraler

CentraLine Touch-skjerm brukerpanelCLNX-100N-SMA-1Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes"
Modell: SUP-100N maintenance 1 year extension(for 100 node base license)


CLNX-100N-SMA-3Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes"
Modell: SUP-100N maintenance 3 year extension(for 100 node base license)


CLNX-100N-SMA-5Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes"
Modell: SUP-100N maintenance 5 year extension(for 100 node base license)


CLNX-10N-SMA-1Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes"
Modell: SUP-10N maintenance 1 year extension(for 10 node base license)


CLNX-10N-SMA-3Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes"
Modell: SUP-10N maintenance 3 year extension(for 10 node base license)


CLNX-10N-SMA-5Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes"
Modell: SUP-10N maintenance 5 year extension(for 10 node base license)


CLNX-1N-SMA-1Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes"
Modell: SUP-1N maintenance 1 year extension (for 1 node- and 5 node base license)


CLNX-1N-SMA-3Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes"
Modell: SUP-1N maintenance 3 year extension(for 1 node- and 5 node base license)


CLNX-1N-SMA-5Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes"
Modell: SUP-1N maintenance 5 year extension(for 1 node- and 5 node base license)


CLNX-ALM-PORTALB

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX Alarm Console
Modell: ARENA NX alarm portal


CLNX-DEVICE-UP-10

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 point oppgradering lisenser

Ekstra 500 pointsCLNX-DEVICE-UP-25

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 point oppgradering lisenser

Ekstra 1250 pointsCLNX-DEVICE-UP-50

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 point oppgradering lisenser

Ekstra 2500 pointsCLNX-DR-MFID

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX Fidelio Driver
Modell: Fidelio driver for ARENA NX and HAWK8000


CLNX-DR-S-CSV

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

Opsjoner: ARENA NX database drivere for eksterne database applikasjoner
Modell: Driver for CSV database


CLNX-DR-S-MYSQL

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

Opsjoner: ARENA NX database drivere for eksterne database applikasjoner
Modell: Driver for MYSQL database


CLNX-DR-S-SQL

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

Opsjoner: ARENA NX database drivere for eksterne database applikasjoner
Modell: Driver for SQL database


CLNX-DR-SMS-ALM

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 Drivere for kommunikasjon

HAWK 8000 SMS driverCLNX-JACE-8000-AX

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 Drivere for kommunikasjon

HAWK 8000 Downgrade to run Niagara AXCLNX-P-SMA-1Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholdslisenser for basislisens "open point Licenses"
Modell: SUP-P maintenance 1 year extension


CLNX-P-SMA-3Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholdslisenser for basislisens "open point Licenses"
Modell: SUP-P maintenance 3 year extension


CLNX-P-SMA-5Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholdslisenser for basislisens "open point Licenses"
Modell: SUP-P maintenance 5 year extension


CLNX-S-10000P

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX basislisens "open point Licenses" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser)
Modell: NX Supervisor med 10000 open points


CLNX-S-10000P-UP

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Legg til driver capacity 10000 points


CLNX-S-100N

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX basislisens "NIAGARA nodes" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser)
Modell: Supervisor - 100 HAWK / EAGLHAWK


CLNX-S-100N-UP

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Oppgradering til 100 HAWK / EAGLEHAWK


CLNX-S-10N

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX basislisens "NIAGARA nodes" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser)
Modell: Supervisor - 10 HAWK / EAGLHAWK


CLNX-S-10N-UP

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Legg til 10 HAWK / EAGLEHAWK


CLNX-S-1250P

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX basislisens "open point Licenses" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser)
Modell: NX Supervisor with 1250 open points


CLNX-S-1250P-UP

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Add driver capacity 1250 points


CLNX-S-1N-200PP

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX basislisens "NIAGARA nodes" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser)
Modell: Supervisor - 1 HAWK / EAGLHAWK with 200 proxy points. Does not support the Point List View


CLNX-S-1N-200PP-UP

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Supervisor - Add 1 HAWK / EAGLEHAWK, 200 proxy points


CLNX-S-1N-UP

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Legg til 1 HAWK / EAGLEHAWK


CLNX-S-2500P

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX basislisens "open point Licenses" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser)
Modell: NX Supervisor med 2500 open points


CLNX-S-2500P-UP

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Legg til driver capacity 2500 points


CLNX-S-50000P

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX basislisens "open point Licenses" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser)
Modell: NX Supervisor med 50000 open points


CLNX-S-50000P-UP

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Legg til driver capacity 50000 points


CLNX-S-5000P

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX basislisens "open point Licenses" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser)
Modell: NX Supervisor med 5000 open points


CLNX-S-5000P-UP

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Legg til driver capacity 5000 points


CLNX-S-500P

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX basislisens "open point Licenses" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser)
Modell: NX Supervisor med 500 open points


CLNX-S-500P-UP

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Legg til driver capacity 500 points


CLNX-S-5N

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX basislisens "NIAGARA nodes" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser)
Modell: Supervisor - 5 HAWK / EAGLHAWK


CLNX-S-UNL

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX basislisens "NIAGARA nodes" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser)
Modell: Supervisor - Ubegrenset antall HAWK / EAGLHAWK - kun på forespørsel


CLNX-S-UNLN-UP

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license.
Modell: Oppgradering til ubegrenset antall noder. Kun på forespørsel. Basislisensen endres.


CLNX-SMA-6E-1YR

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
NX oppgradering av AX HAWK600 serien (HAWK300 serien supporteres ikke i NX) Krever siste versjon av AX 3.8 kjørende på HAWKen

Oppgradering + 1 års vedlikeholdslisens av HAWK 600 serienCLNX-SMA-6E-3YR

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
NX oppgradering av AX HAWK600 serien (HAWK300 serien supporteres ikke i NX) Krever siste versjon av AX 3.8 kjørende på HAWKen

Oppgradering + 3 års vedlikeholdslisens av HAWK600 serienCLNX-SMA-6E-5YR

Honeywell HAWK (utfaset produkt)
NX oppgradering av AX HAWK600 serien (HAWK300 serien supporteres ikke i NX) Krever siste versjon av AX 3.8 kjørende på HAWKen

Oppgradering + 5 års vedlikeholdslisens av HAWK 600 serienCLNX-SMA-8005-1YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

1 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-8005-3YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

3 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-8005-5YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

5 year software update for 250-499 pointsCLNX-SMA-8010-1YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

1 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-8010-3YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

3 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-8010-5YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

5 year software update for 500-1249 pointsCLNX-SMA-8025-1YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

1 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-8025-3YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

3 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-8025-5YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

5 year software update for 1250-4999 pointsCLNX-SMA-8100-1YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

1 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8100-3YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

3 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8100-5YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

5 year software update for 5000-9999 pointsCLNX-SMA-8200-1YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

1 year software update for 10000+ pointsCLNX-SMA-8200-3YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

3 year software update for 10000+ pointsCLNX-SMA-8200-5YR

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Programvare vedlikehold og oppdatering (Software Maintenance Agreement)

5 year software update for 10000+ pointsCLNX-UNL-SMA-1Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes"
Modell: SUP-UNLN maintenance 1 year extension(for unlimited base license or later upgrade to unlimited)


CLNX-UNL-SMA-3Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes"
Modell: SUP-UNLN maintenance 3 year extension(for unlimited base license or later upgrade to unlimited)


CLNX-UNL-SMA-5Y

Honeywell Web-Basert SD anlegg, ARENA NX

ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
WEB ACCESS Tilgang til alarmer, grafikk, kalenderprogram, logger og konfigurasjonsdata via nettleser og mobile enheter
REAL TIME GRAPHICAL DISPLAY Fritt konfigurerbart HTML5 brukergrensesnitt. ARENA NX leveres med biblioteker og maler for effektiv oppbygging og design av systemet
ALARMING Sofistikert alarm segregering, prosessering, eskalering og routing, inkludert e-post alarmkvittering.
CONNECTIVITY BACnet driver med server og klient support. C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC og SNMP drivere støttes i form av open point lisenser
KALENDER Les/Skriv tilgang til BACnet, C-Bus og Niagara tidsprogrammer. Globalt tidsprogram og kalenderfunksjon på Supervisor kan benyttes på undersentraler som ikke selv har slike funksjoner innebygget
SENTRALISERT DATA LOGGING Alle punkt kan legges i en history database. Interval og Change Of Value (COV) algoritmer er støttet. History data kan bli visualisert på en intuitiv måte
ENERGY MANAGEMENT Basic energy management functions are included, enhanced features can be added. CentraLine ENERGY VISION is an extension module to the supervisor
NAVIGERING Menyer og navigering kan tilpasses den enkelte bruker, basert på PC brukerrettighetene ved innlogging
SCRIPTING / LOGIC Fritt programmerbar script og logikk kan brukes for å legge til funksjoner og endringer på supervisor nivå. Batch funksjonalitet kan bli iverksatt for å overstyre handlinger eller justering på tvers av hele systemet
PLANT CONTROLLER SUPPORT Supports multiple HAWK / EAGLEHAWK and EAGLE controllers connected to a local Ethernet network, or the Internet. CARE project integration utility for efficient Supervisor setup of CentraLine BACnet systems. Virtual BACnet point property support for competitive BACnet system pricing. Remote back up of HAWK applications to Supervisor.
CONFIGURABLE ROOM CONTROLLER SUPPORT Supports template for efficient configuration of MERLIN application. BACnet parameter have not to be considered as license points
META DATA SUPPORT (Tagging) Additional information can be added to all integrated objects. This information can be used to structure data, search data and prepare data for further analytics
DOKUMENTASJON Fullstendig dokumentasjon av ARENA NX supervisor via "ett-klikk"
DASHBOARDING Sammenstilling av viktige og nyttige data på tilpassede førstesider kan justeres og konfigureres av den enkelte bruker
SØK Finn data raskt ved hjelp av fritekst søkefunksjon
SECURITY Passordbeskyttelse og datasikkerhet ved hjelp av de beste autentifikasjon og krypteringsteknikker. Som opsjon kan sikkerheten knyttes opp mot ekstern LDAP tilkobling
BRUKERE Støtter ubegrenset antall brukere via Internett / Intranett tilgang, ved hjelp av standard nettleser
ARCHIVING Optional corporate-level data archival using SQL and MySQL database, and XML, CSV or text formats
REPORTING Definer rapporter som kan manuelt eller automatisk bli laget som pdf eller csv filer og legges til e-post

ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes"
Modell: SUP-UNLN maintenance 5 year extension(for unlimited base license or later upgrade to unlimited))


CLNXEH-DEMO

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Lisens- utvidelse (oppgradering)

Demo license, expires after 12 months.CLNXEH-DEVICE-UP-1

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Lisens- utvidelse (oppgradering)

License upgrade with 50 open pointsCLNXEH-DEVICE-UP10

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Lisens- utvidelse (oppgradering)

License upgrade with 500 open pointsCLNXEH-DEVICE-UP25

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Lisens- utvidelse (oppgradering)

License upgrade with 1250 open pointsCLNXEH-DEVICE-UP50

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Lisens- utvidelse (oppgradering)

License upgrade with 2500 open pointsCLNXEH00D100A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral

EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Innganger for annet utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel: EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner: ARENA NX
Montering: tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.

EAGLEHAWK Controller with STANDARD Version Lisence for 255 Panel-Bus/Onboard IO points, 100 open points and first year of Software Maintenance Agreement.
Produktbeskrivelse: EAGLEHAWK controller with onboard HMI, without onboard IO


CLNXEH00ND100A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral

EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Innganger for annet utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel: EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner: ARENA NX
Montering: tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.

EAGLEHAWK Controller with STANDARD Version Lisence for 255 Panel-Bus/Onboard IO points, 100 open points and first year of Software Maintenance Agreement.
Produktbeskrivelse: EAGLEHAWK controller without onboard IO


CLNXEH14D100A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral

EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Innganger for annet utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel: EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner: ARENA NX
Montering: tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.

EAGLEHAWK Controller with STANDARD Version Lisence for 255 Panel-Bus/Onboard IO points, 100 open points and first year of Software Maintenance Agreement.
Produktbeskrivelse: EAGLEHAWK controller with onboard HMI, with 14 onboard IO


CLNXEH14ND100A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral

EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Innganger for annet utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel: EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner: ARENA NX
Montering: tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.

EAGLEHAWK Controller with STANDARD Version Lisence for 255 Panel-Bus/Onboard IO points, 100 open points and first year of Software Maintenance Agreement.
Produktbeskrivelse: EAGLEHAWK controller with 14 onboard IO


CLNXEH26D100A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral

EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Innganger for annet utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel: EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner: ARENA NX
Montering: tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.

EAGLEHAWK Controller with STANDARD Version Lisence for 255 Panel-Bus/Onboard IO points, 100 open points and first year of Software Maintenance Agreement.
Produktbeskrivelse: EAGLEHAWK controller with onboard HMI, with 26 onboard IO


CLNXEH26ND100A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral

EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Innganger for annet utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel: EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner: ARENA NX
Montering: tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.

EAGLEHAWK Controller with STANDARD Version Lisence for 255 Panel-Bus/Onboard IO points, 100 open points and first year of Software Maintenance Agreement.
Produktbeskrivelse: EAGLEHAWK controller with 26 onboard IO


CLNXEHPB100UP

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Lisens- utvidelse (oppgradering)

License upgrade with 102 Panel-Bus/Onboard IO pointsCLNXEHPB255UP

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Lisens- utvidelse (oppgradering)

License upgrade with 255 Panel-Bus/Onboard IO pointsCLNXEHRBAC250UP

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Lisens- utvidelse (oppgradering)

License upgrade with 250 Honeywell BACnet integration pointsCLNXEHRLON250UP

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral
Lisens- utvidelse (oppgradering)

License upgrade with 250 Honeywell LON integration pointsCLNXEHS00D100A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral

EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Innganger for annet utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel: EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner: ARENA NX
Montering: tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.

EAGLEHAWK Controller with SMALL Version Lisence for 100 Open points, BUT NO PANEL BUS POINTS. Without Software Maintenance Agreement.
Produktbeskrivelse: EAGLEHAWK controller with onboard HMI, without onboard IO


CLNXEHS00ND100A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral

EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Innganger for annet utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel: EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner: ARENA NX
Montering: tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.

EAGLEHAWK Controller with SMALL Version Lisence for 100 Open points, BUT NO PANEL BUS POINTS. Without Software Maintenance Agreement.
Produktbeskrivelse: EAGLEHAWK controller without onboard IO


CLNXEHS14D100A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral

EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Innganger for annet utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel: EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner: ARENA NX
Montering: tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.

EAGLEHAWK Controller with SMALL Version Lisence for 100 Open points, BUT NO PANEL BUS POINTS. Without Software Maintenance Agreement.
Produktbeskrivelse: EAGLEHAWK controller with onboard HMI, with 14 onboard IO


CLNXEHS14ND100A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral

EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Innganger for annet utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel: EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner: ARENA NX
Montering: tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.

EAGLEHAWK Controller with SMALL Version Lisence for 100 Open points, BUT NO PANEL BUS POINTS. Without Software Maintenance Agreement.
Produktbeskrivelse: EAGLEHAWK controller with 14 onboard IO


CLNXEHS26D100A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral

EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Innganger for annet utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel: EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner: ARENA NX
Montering: tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.

EAGLEHAWK Controller with SMALL Version Lisence for 100 Open points, BUT NO PANEL BUS POINTS. Without Software Maintenance Agreement.
Produktbeskrivelse: EAGLEHAWK controller with onboard HMI, with 26 onboard IO


CLNXEHS26ND100A

Honeywell EAGLEHAWK Niagara NX undersentral

EAGLEHAWK er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, adgangsystemer m.m.) i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotoler, som BACnet, LON, Modbus, M-Bus, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. Eaglehawk gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer moderne energieffektivitet og maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 er oppfylt
Maskinvare inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard kommunikasjon inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports, 1 RS232 port.
Innganger for annet utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Utgangssignal for div. utstyr: Undersentraler tilgjengelig med 0, 14 eller 26 onboard inputs/outputs
Panel-Bus og LON moduler tilgjengelig for utvidelse av sentralen
Betjeningspanel: EAGLEHAWK styres fra standard nettleser. Den leveres med innebygget web-server med navigeringsmenyer og betjeningsbilder som er fritt programerbart slik at brukeren får en fullsteding og brukervennlig web-basert betjening.
Fordi EAGLEHAWK har konsekvent bruk av standard programvare, kan hvilken som helst PC-plattform brukes som operatørgrensesnitt (klient) inn mot undersentralen. Inkludert bærbare, stasjonære eller innfelte maskiner med eller uten berøringsskjerm.
For betjening via mobile enheter, kan man fritt lage tilpassede web-sider.
Driftsapplikasjoner: ARENA NX
Montering: tavler
sikringsskap med standard DIN43880, og slot høyde max. 45 mm
tavlefront (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC2)
på vegg (ved bruk av tilbehør MVC-80-AC1)
Kapsling: IP20 (IP30 hvis montering gjennom tavledør når bruk av MVC-80-AC2)
Spenningsforsyning: 19..29 Vac eller 20..30 Vdc ; 9 VA
Backupfunksjonalitet uten batteri. Benytter gullkondensator med kapasitet på opp til 72 timer
bruk PW3, PW20 eller PW60, for M-Bus interfacing
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, DALI, FOX and FOXS, LON FTT10A and IP, KNX/IP, M-Bus, Modbus all types, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Inkluderte CentraLine drivere og utvidet funksjonalitet: Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project Documentation og Print-Out, IO Creation, EnOcean, MQTT
Opsjonsdrivere og applikasjoner: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programming, Cyber Security
Web Server: støtter vanlige nettlesere for mobil og PC
JAVA-free web-pages (HTML5)
full tilgang til lese- og skriverettigheter i applikasjonen, inkludert programmering
Full tilgang for programmering fra nettleseren
Programmering via COACH NX
EAGLEHAWK benytter bransjens beste praksis for nettverkssikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som secure boot, encrypted file system, sterke passord, role-based access control, TLSv1 for secure communications, certificate management tools for authentication, audit log og Java-free access via web-browsers
Påmpntert eller eksternt brukerpanel HMI
EAGLEHAWK har som opsjon to nettverk-uavhengige brukerpaneler for lokal betjenining
Onboard HMI: Integrated HMI with graphic icons, push-and-turn wheel and direct access buttons.Configurable operation menu, which among many more includes configurable fast access lists that can contain data-points, parameters and time schedules.The onboard HMI allows for adaptation of the operating menu to application- specific needs. The onboard HMI is independent from the BMS network and hence suitable for emergency operation as is required in many project specifications.
Ekstent HMI: CLEAHMI21. Samme funksjonalitet som innbygd HMI. Kan benyttes som håndholdt enhet eller montert på vegg eller i tavlefront.

EAGLEHAWK Controller with SMALL Version Lisence for 100 Open points, BUT NO PANEL BUS POINTS. Without Software Maintenance Agreement.
Produktbeskrivelse: EAGLEHAWK controller with 26 onboard IO


CLNXEMC12

Honeywell ENERGY VISION NX

ENERGY VISION NX er et energi visualisering- og analyseverktøy, utviklet for HVAC markedet. Den er bygget på Niagara NX ved hjelp av HTML5 teknologi, og gir et stort utvalg av teknikker for å håndtere alle aspekter av energirelaterte data. EnergyVision NX er det ideelle systemet til::
hjelp til energianalyse og optimalisering av driften til bygget
måle hvor godt bygget eller eiendommen utnytter energien, delt inn i forskjellige nivåer
ENERGY VISION er 100% web-kompatibel og kan integrere data fra et stort utvalg av eksisterende SD-systemer.
EGENSKAPER OG FORDELER
Fullt ut integret i Niagara NX:
Automatically collect and aggregate metering data: No need for expensive data collection devices. Reliable and continuous data collection. No need to send the housekeeper to note metering data.
Visualiser energiforbruk med daglig, ukentlig, månedlig eller årlige profiler. Enkelt oppdage energisløsing.
Optimalisrere energiforbruket
Gjør om energi-rådata over til oversiktlige øyeblikksverdier: Sammenligne mot dine økonomiske budsjetter
Energy Benchmarking graphs, with daily, weekly, monthly, yearly views: Prove the efficiency of your energy saving actions. Easily understand how your energy consumption is against target profiles or historical consumptions.
Visualisering og rangering av forbruk mellom målere, soner, bygninger eller områder: Får oversikt over de største forbrukerne slik at du kan starte optimalisering der gevinsten er størst.
Automatisk genererte rapporter for brukere, energiledere og analytikere : Sparer kostnader ved uthenting av rapporter.
Kiosk Mode - en roterende fremvisning av energidata til bruk i f.eks. resepsjonsområde eller fellesområder: Øke involvering og deltagelse fra brukerne av bygget.
Cost-efficient solution: Logos/layout can be customized free of charge. All components are part of an AX palette low effort for technical support. Existing BACnet Schedules can be used. Existing BACnet Schedules can be used.
Cyber Security: Applies latest cyber security Standards.
HTML5 view for smartphones, tablets and PC.


Produktbeskrivelse: BASIS-LISENS for HAWK; ENERGY VISION controller base license 12 meter points. (kan ikke oppgraderes til supervisor lisens)


CLNXEMS100-UP

Honeywell ENERGY VISION NX

ENERGY VISION NX er et energi visualisering- og analyseverktøy, utviklet for HVAC markedet. Den er bygget på Niagara NX ved hjelp av HTML5 teknologi, og gir et stort utvalg av teknikker for å håndtere alle aspekter av energirelaterte data. EnergyVision NX er det ideelle systemet til::
hjelp til energianalyse og optimalisering av driften til bygget
måle hvor godt bygget eller eiendommen utnytter energien, delt inn i forskjellige nivåer
ENERGY VISION er 100% web-kompatibel og kan integrere data fra et stort utvalg av eksisterende SD-systemer.
EGENSKAPER OG FORDELER
Fullt ut integret i Niagara NX:
Automatically collect and aggregate metering data: No need for expensive data collection devices. Reliable and continuous data collection. No need to send the housekeeper to note metering data.
Visualiser energiforbruk med daglig, ukentlig, månedlig eller årlige profiler. Enkelt oppdage energisløsing.
Optimalisrere energiforbruket
Gjør om energi-rådata over til oversiktlige øyeblikksverdier: Sammenligne mot dine økonomiske budsjetter
Energy Benchmarking graphs, with daily, weekly, monthly, yearly views: Prove the efficiency of your energy saving actions. Easily understand how your energy consumption is against target profiles or historical consumptions.
Visualisering og rangering av forbruk mellom målere, soner, bygninger eller områder: Får oversikt over de største forbrukerne slik at du kan starte optimalisering der gevinsten er størst.
Automatisk genererte rapporter for brukere, energiledere og analytikere : Sparer kostnader ved uthenting av rapporter.
Kiosk Mode - en roterende fremvisning av energidata til bruk i f.eks. resepsjonsområde eller fellesområder: Øke involvering og deltagelse fra brukerne av bygget.
Cost-efficient solution: Logos/layout can be customized free of charge. All components are part of an AX palette low effort for technical support. Existing BACnet Schedules can be used. Existing BACnet Schedules can be used.
Cyber Security: Applies latest cyber security Standards.
HTML5 view for smartphones, tablets and PC.


Produktbeskrivelse: OPPGRADERING; ENERGY VISION supervisor license add 100 meter points


CLNXEMS1K-UP

Honeywell ENERGY VISION NX

ENERGY VISION NX er et energi visualisering- og analyseverktøy, utviklet for HVAC markedet. Den er bygget på Niagara NX ved hjelp av HTML5 teknologi, og gir et stort utvalg av teknikker for å håndtere alle aspekter av energirelaterte data. EnergyVision NX er det ideelle systemet til::
hjelp til energianalyse og optimalisering av driften til bygget
måle hvor godt bygget eller eiendommen utnytter energien, delt inn i forskjellige nivåer
ENERGY VISION er 100% web-kompatibel og kan integrere data fra et stort utvalg av eksisterende SD-systemer.
EGENSKAPER OG FORDELER
Fullt ut integret i Niagara NX:
Automatically collect and aggregate metering data: No need for expensive data collection devices. Reliable and continuous data collection. No need to send the housekeeper to note metering data.
Visualiser energiforbruk med daglig, ukentlig, månedlig eller årlige profiler. Enkelt oppdage energisløsing.
Optimalisrere energiforbruket
Gjør om energi-rådata over til oversiktlige øyeblikksverdier: Sammenligne mot dine økonomiske budsjetter
Energy Benchmarking graphs, with daily, weekly, monthly, yearly views: Prove the efficiency of your energy saving actions. Easily understand how your energy consumption is against target profiles or historical consumptions.
Visualisering og rangering av forbruk mellom målere, soner, bygninger eller områder: Får oversikt over de største forbrukerne slik at du kan starte optimalisering der gevinsten er størst.
Automatisk genererte rapporter for brukere, energiledere og analytikere : Sparer kostnader ved uthenting av rapporter.
Kiosk Mode - en roterende fremvisning av energidata til bruk i f.eks. resepsjonsområde eller fellesområder: Øke involvering og deltagelse fra brukerne av bygget.
Cost-efficient solution: Logos/layout can be customized free of charge. All components are part of an AX palette low effort for technical support. Existing BACnet Schedules can be used. Existing BACnet Schedules can be used.
Cyber Security: Applies latest cyber security Standards.
HTML5 view for smartphones, tablets and PC.


Produktbeskrivelse: OPPGRADERING; ENERGY VISION supervisor license add 1000 meter points


CLNXEMS25

Honeywell ENERGY VISION NX

ENERGY VISION NX er et energi visualisering- og analyseverktøy, utviklet for HVAC markedet. Den er bygget på Niagara NX ved hjelp av HTML5 teknologi, og gir et stort utvalg av teknikker for å håndtere alle aspekter av energirelaterte data. EnergyVision NX er det ideelle systemet til::
hjelp til energianalyse og optimalisering av driften til bygget
måle hvor godt bygget eller eiendommen utnytter energien, delt inn i forskjellige nivåer
ENERGY VISION er 100% web-kompatibel og kan integrere data fra et stort utvalg av eksisterende SD-systemer.
EGENSKAPER OG FORDELER
Fullt ut integret i Niagara NX:
Automatically collect and aggregate metering data: No need for expensive data collection devices. Reliable and continuous data collection. No need to send the housekeeper to note metering data.
Visualiser energiforbruk med daglig, ukentlig, månedlig eller årlige profiler. Enkelt oppdage energisløsing.
Optimalisrere energiforbruket
Gjør om energi-rådata over til oversiktlige øyeblikksverdier: Sammenligne mot dine økonomiske budsjetter
Energy Benchmarking graphs, with daily, weekly, monthly, yearly views: Prove the efficiency of your energy saving actions. Easily understand how your energy consumption is against target profiles or historical consumptions.
Visualisering og rangering av forbruk mellom målere, soner, bygninger eller områder: Får oversikt over de største forbrukerne slik at du kan starte optimalisering der gevinsten er størst.
Automatisk genererte rapporter for brukere, energiledere og analytikere : Sparer kostnader ved uthenting av rapporter.
Kiosk Mode - en roterende fremvisning av energidata til bruk i f.eks. resepsjonsområde eller fellesområder: Øke involvering og deltagelse fra brukerne av bygget.
Cost-efficient solution: Logos/layout can be customized free of charge. All components are part of an AX palette low effort for technical support. Existing BACnet Schedules can be used. Existing BACnet Schedules can be used.
Cyber Security: Applies latest cyber security Standards.
HTML5 view for smartphones, tablets and PC.


Produktbeskrivelse: BASIS-LISENS for Supervisor; ENERGY VISION supervisor base license 25 meter points


CLNXEMS50-UP

Honeywell ENERGY VISION NX

ENERGY VISION NX er et energi visualisering- og analyseverktøy, utviklet for HVAC markedet. Den er bygget på Niagara NX ved hjelp av HTML5 teknologi, og gir et stort utvalg av teknikker for å håndtere alle aspekter av energirelaterte data. EnergyVision NX er det ideelle systemet til::
hjelp til energianalyse og optimalisering av driften til bygget
måle hvor godt bygget eller eiendommen utnytter energien, delt inn i forskjellige nivåer
ENERGY VISION er 100% web-kompatibel og kan integrere data fra et stort utvalg av eksisterende SD-systemer.
EGENSKAPER OG FORDELER
Fullt ut integret i Niagara NX:
Automatically collect and aggregate metering data: No need for expensive data collection devices. Reliable and continuous data collection. No need to send the housekeeper to note metering data.
Visualiser energiforbruk med daglig, ukentlig, månedlig eller årlige profiler. Enkelt oppdage energisløsing.
Optimalisrere energiforbruket
Gjør om energi-rådata over til oversiktlige øyeblikksverdier: Sammenligne mot dine økonomiske budsjetter
Energy Benchmarking graphs, with daily, weekly, monthly, yearly views: Prove the efficiency of your energy saving actions. Easily understand how your energy consumption is against target profiles or historical consumptions.
Visualisering og rangering av forbruk mellom målere, soner, bygninger eller områder: Får oversikt over de største forbrukerne slik at du kan starte optimalisering der gevinsten er størst.
Automatisk genererte rapporter for brukere, energiledere og analytikere : Sparer kostnader ved uthenting av rapporter.
Kiosk Mode - en roterende fremvisning av energidata til bruk i f.eks. resepsjonsområde eller fellesområder: Øke involvering og deltagelse fra brukerne av bygget.
Cost-efficient solution: Logos/layout can be customized free of charge. All components are part of an AX palette low effort for technical support. Existing BACnet Schedules can be used. Existing BACnet Schedules can be used.
Cyber Security: Applies latest cyber security Standards.
HTML5 view for smartphones, tablets and PC.


Produktbeskrivelse: OPPGRADERING; ENERGY VISION supervisor license add 50 meter points


CLNXEMS500-UP

Honeywell ENERGY VISION NX

ENERGY VISION NX er et energi visualisering- og analyseverktøy, utviklet for HVAC markedet. Den er bygget på Niagara NX ved hjelp av HTML5 teknologi, og gir et stort utvalg av teknikker for å håndtere alle aspekter av energirelaterte data. EnergyVision NX er det ideelle systemet til::
hjelp til energianalyse og optimalisering av driften til bygget
måle hvor godt bygget eller eiendommen utnytter energien, delt inn i forskjellige nivåer
ENERGY VISION er 100% web-kompatibel og kan integrere data fra et stort utvalg av eksisterende SD-systemer.
EGENSKAPER OG FORDELER
Fullt ut integret i Niagara NX:
Automatically collect and aggregate metering data: No need for expensive data collection devices. Reliable and continuous data collection. No need to send the housekeeper to note metering data.
Visualiser energiforbruk med daglig, ukentlig, månedlig eller årlige profiler. Enkelt oppdage energisløsing.
Optimalisrere energiforbruket
Gjør om energi-rådata over til oversiktlige øyeblikksverdier: Sammenligne mot dine økonomiske budsjetter
Energy Benchmarking graphs, with daily, weekly, monthly, yearly views: Prove the efficiency of your energy saving actions. Easily understand how your energy consumption is against target profiles or historical consumptions.
Visualisering og rangering av forbruk mellom målere, soner, bygninger eller områder: Får oversikt over de største forbrukerne slik at du kan starte optimalisering der gevinsten er størst.
Automatisk genererte rapporter for brukere, energiledere og analytikere : Sparer kostnader ved uthenting av rapporter.
Kiosk Mode - en roterende fremvisning av energidata til bruk i f.eks. resepsjonsområde eller fellesområder: Øke involvering og deltagelse fra brukerne av bygget.
Cost-efficient solution: Logos/layout can be customized free of charge. All components are part of an AX palette low effort for technical support. Existing BACnet Schedules can be used. Existing BACnet Schedules can be used.
Cyber Security: Applies latest cyber security Standards.
HTML5 view for smartphones, tablets and PC.


Produktbeskrivelse: OPPGRADERING; ENERGY VISION supervisor license add 500 meter points


CLNXHAWK8-100

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000 uten WIFI opsjon.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, uten WIFI, 100 points, one year software update


CLNXHAWK8-10K

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000 uten WIFI opsjon.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, uten WIFI, 10000 points, one year software update


CLNXHAWK8-1250

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000 uten WIFI opsjon.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, uten WIFI, 1250 points, one year software update


CLNXHAWK8-250

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000 uten WIFI opsjon.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, uten WIFI, 250 points, one year software update


CLNXHAWK8-500

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000 uten WIFI opsjon.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, uten WIFI, 500 points, one year software update


CLNXHAWK8-5K

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000 uten WIFI opsjon.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, uten WIFI, 5000 points, one year software update


CLNXHAWK8-CLIP

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 Reservedeler

HAWK 8000 CentraLine clipCLNXHAWK8-DEMO

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 Drivere for kommunikasjon

HAWK 8000 Demo licenseCLNXHAWK8-SD

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 Reservedeler

HAWK 8000 SD CARDCLNXHAWK8W02-100

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000, med WIFI opsjon innebygget. Standardutgaven i Norge.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, med WIFI, 100 points, one year software update


CLNXHAWK8W02-10K

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000, med WIFI opsjon innebygget. Standardutgaven i Norge.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, med WIFI, 10000 points, one year software update


CLNXHAWK8W02-1250

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000, med WIFI opsjon innebygget. Standardutgaven i Norge.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, med WIFI, 1250 points, one year software update


CLNXHAWK8W02-250

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000, med WIFI opsjon innebygget. Standardutgaven i Norge.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, med WIFI, 250 points, one year software update


CLNXHAWK8W02-500

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000, med WIFI opsjon innebygget. Standardutgaven i Norge.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, med WIFI, 500 points, one year software update


CLNXHAWK8W02-5K

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000

HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
CentraLine Panel-Bus I/O moduler (CLIOP)
CentraLine LON I/O moduler (CLIOL)
Onboard communication inputs/outputs: Dual Ethernet 10/100Mbps, 2 RS485 ports
Opsjon: kommunikasjon inputs/outputs via ekspansjon moduler: Opp til 4 RS485 ports, opp til 4 RS232 ports, opp til 4 LON FTT10A ports
Drivere
Inkluderte kommunikasjonsdrivere: BACnet/IP, BACnet MSTP, FOX and FOXS, LON KNX/IP FTT10A og IP, M-Bus, Modbus alle typer, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
Included CentraLine drivers and enhancements:, Panel-Bus , C-Bus, LON IO, BACnet Integration, Project documentation and print,out, IO Creation and EnOcean
Optional drivers and applications: SMS, Fidelio, ENERGY VISION
Web Server og Programmering
Web Server: Støtter de mest brukte nettlesere for mobile enheter og PC - Tilbyr JAVA-frie web-sider (HTML5)- samt full tilgang til lese og skrive-rettigheter til enheten og systemet, inkludert "live" programmering.
Programmering: Fullstendig og nettleser-basert programmering eller via utviklerverktøyet COACH NX/AX
Cyber Security
HAWK 8000 innehar bransjens beste løsninger for cybersikkerhet. Dette inkluderer funksjoner som: sikker oppstart, håndheving av sterke passord, rollebasert tilgangskontroll, TLSv1 for sikker kommunikasjon, sertifikat styringsverktøy for godkjenning, revisjons-log og Java-fri tilgang via web-lesere

HAWK 8000, med WIFI opsjon innebygget. Standardutgaven i Norge.
Produktbeskrivelse: HAWK 8000, med WIFI, 5000 points, one year software update


CLNXSERIES8

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 Reservedeler

HAWK 8000, uten WIFI, uten lisensCLNXSERIES8W02

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 Reservedeler

HAWK 8000, med WIFI, uten lisensCRT12

Honeywell Transformator, CRT - 24VAC

Kapsling: IP00
Inngangsspenning: 220/230V valgbar, 50Hz
Utgangsspenning: 24Vac
Med hovedsikring. VDE0551 merket


Modell: 288VA


CRT2

Honeywell Transformator, CRT - 24VAC

Kapsling: IP00
Inngangsspenning: 220/230V valgbar, 50Hz
Utgangsspenning: 24Vac
Med hovedsikring. VDE0551 merket


Modell: 48VA


CRT6

Honeywell Transformator, CRT - 24VAC

Kapsling: IP00
Inngangsspenning: 220/230V valgbar, 50Hz
Utgangsspenning: 24Vac
Med hovedsikring. VDE0551 merket


Modell: 144VA


CRT6-12

Honeywell Transformator, CRT - 2x 24VAC

Kapsling: IP00
Inngangsspenning: 230V, 50Hz
Utgangsspenning: 2 x 24Vac
Med hovedsikringer, VDE0551 merket


Modell: 150/250VA


CRT6-6

Honeywell Transformator, CRT - 2x 24VAC

Kapsling: IP00
Inngangsspenning: 230V, 50Hz
Utgangsspenning: 2 x 24Vac
Med hovedsikringer, VDE0551 merket


Modell: 144/144VA


DCPSU-24-1.3

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 power supply

24VDC power supply, 1,3ADCPSU-24-2.5

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 power supply

24VDC power supply, 2,5ADCPSU-24-4

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 power supply

24VDC power supply, 4ADPS1000

Honeywell Differensialtrykkbryter for luft (DPS)

Filterovervåkning eller luftstrømsbryter for luft, ikke-brennbare og ikke-aggressive gasser i luftkondisjonerings- eller ventilasjonssystem.
Type trykk: overtrykk, relativt
Trykktilkobling: plastikkforbindelse for 5 mm (innvendig) slange
Elektrisk forbindelse: AMP connector 6,3x0,8 (DIN 46244) eller skrue termineringer
Kapsling: IP54
Materiale i følerelement: ABS + silikon
Medie: -20...85C
Omgivelsestemp.: -20...85C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1 x vekselbryter 240 Vac; 1,5 A (0,4 A)
Sertifikater: CE0085AR0013 iht EC Gassapparat-direktiv EU/2009/142/EG og DIN EN 1854
Tilbehør som leveres sammen med trykkbryteren: 2 m silikon slange, 2 tilkoblingsbiter med monteringsskruer, 2 selvgjengende skruer for montering på ramme, 3 skrueterminaler for elektrisk tilkobling
Maks. trykk: 10kPa


Område for trykkinnstilling: 200...1000Pa
Hysterese: 1mbar


DPS200

Honeywell Differensialtrykkbryter for luft (DPS)

Filterovervåkning eller luftstrømsbryter for luft, ikke-brennbare og ikke-aggressive gasser i luftkondisjonerings- eller ventilasjonssystem.
Type trykk: overtrykk, relativt
Trykktilkobling: plastikkforbindelse for 5 mm (innvendig) slange
Elektrisk forbindelse: AMP connector 6,3x0,8 (DIN 46244) eller skrue termineringer
Kapsling: IP54
Materiale i følerelement: ABS + silikon
Medie: -20...85C
Omgivelsestemp.: -20...85C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1 x vekselbryter 240 Vac; 1,5 A (0,4 A)
Sertifikater: CE0085AR0013 iht EC Gassapparat-direktiv EU/2009/142/EG og DIN EN 1854
Tilbehør som leveres sammen med trykkbryteren: 2 m silikon slange, 2 tilkoblingsbiter med monteringsskruer, 2 selvgjengende skruer for montering på ramme, 3 skrueterminaler for elektrisk tilkobling
Maks. trykk: 10kPa


Område for trykkinnstilling: 20...200Pa
Hysterese: 0.1mbar


DPS2500

Honeywell Differensialtrykkbryter for luft (DPS)

Filterovervåkning eller luftstrømsbryter for luft, ikke-brennbare og ikke-aggressive gasser i luftkondisjonerings- eller ventilasjonssystem.
Type trykk: overtrykk, relativt
Trykktilkobling: plastikkforbindelse for 5 mm (innvendig) slange
Elektrisk forbindelse: AMP connector 6,3x0,8 (DIN 46244) eller skrue termineringer
Kapsling: IP54
Materiale i følerelement: ABS + silikon
Medie: -20...85C
Omgivelsestemp.: -20...85C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1 x vekselbryter 240 Vac; 1,5 A (0,4 A)
Sertifikater: CE0085AR0013 iht EC Gassapparat-direktiv EU/2009/142/EG og DIN EN 1854
Tilbehør som leveres sammen med trykkbryteren: 2 m silikon slange, 2 tilkoblingsbiter med monteringsskruer, 2 selvgjengende skruer for montering på ramme, 3 skrueterminaler for elektrisk tilkobling
Maks. trykk: 10kPa


Område for trykkinnstilling: 500...2500Pa
Hysterese: 1.5mbar


DPS400

Honeywell Differensialtrykkbryter for luft (DPS)

Filterovervåkning eller luftstrømsbryter for luft, ikke-brennbare og ikke-aggressive gasser i luftkondisjonerings- eller ventilasjonssystem.
Type trykk: overtrykk, relativt
Trykktilkobling: plastikkforbindelse for 5 mm (innvendig) slange
Elektrisk forbindelse: AMP connector 6,3x0,8 (DIN 46244) eller skrue termineringer
Kapsling: IP54
Materiale i følerelement: ABS + silikon
Medie: -20...85C
Omgivelsestemp.: -20...85C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1 x vekselbryter 240 Vac; 1,5 A (0,4 A)
Sertifikater: CE0085AR0013 iht EC Gassapparat-direktiv EU/2009/142/EG og DIN EN 1854
Tilbehør som leveres sammen med trykkbryteren: 2 m silikon slange, 2 tilkoblingsbiter med monteringsskruer, 2 selvgjengende skruer for montering på ramme, 3 skrueterminaler for elektrisk tilkobling
Maks. trykk: 10kPa


Område for trykkinnstilling: 40...400Pa
Hysterese: 0.2mbar


DPS500

Honeywell Differensialtrykkbryter for luft (DPS)

Filterovervåkning eller luftstrømsbryter for luft, ikke-brennbare og ikke-aggressive gasser i luftkondisjonerings- eller ventilasjonssystem.
Type trykk: overtrykk, relativt
Trykktilkobling: plastikkforbindelse for 5 mm (innvendig) slange
Elektrisk forbindelse: AMP connector 6,3x0,8 (DIN 46244) eller skrue termineringer
Kapsling: IP54
Materiale i følerelement: ABS + silikon
Medie: -20...85C
Omgivelsestemp.: -20...85C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1 x vekselbryter 240 Vac; 1,5 A (0,4 A)
Sertifikater: CE0085AR0013 iht EC Gassapparat-direktiv EU/2009/142/EG og DIN EN 1854
Tilbehør som leveres sammen med trykkbryteren: 2 m silikon slange, 2 tilkoblingsbiter med monteringsskruer, 2 selvgjengende skruer for montering på ramme, 3 skrueterminaler for elektrisk tilkobling
Maks. trykk: 10kPa


Område for trykkinnstilling: 50...500Pa
Hysterese: 0.2mbar


DPSK

Honeywell Differensialtrykkbryter for luft (DPS)
Tilbehør

Duct Kit, including 2m silicone-hose and 2 joining pipes DPSJ with screwsDPSL

Honeywell Differensialtrykkbryter for luft (DPS)
Tilbehør

L-formet brakett for installasjoner vridd 90o, f.eks. i takDPTA25

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTA)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Utgangssignal: 0-10 V eller 4-20 mA
Automatisk nullkalibrering
Tilkobles med 3-ledere
Kanalsettet DPSK er inkludert

Modeller med fast måleområde
Trykkområde: 0...25Pa
Skjerm: nei


DPTA25D

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTA)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Utgangssignal: 0-10 V eller 4-20 mA
Automatisk nullkalibrering
Tilkobles med 3-ledere
Kanalsettet DPSK er inkludert

Modeller med fast måleområde
Trykkområde: 0...25Pa
Skjerm: ja


DPTA25S

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTA)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Utgangssignal: 0-10 V eller 4-20 mA
Automatisk nullkalibrering
Tilkobles med 3-ledere
Kanalsettet DPSK er inkludert

Modeller med fast måleområde
Trykkområde: -25...25Pa
Skjerm: nei


DPTA25SD

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTA)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Utgangssignal: 0-10 V eller 4-20 mA
Automatisk nullkalibrering
Tilkobles med 3-ledere
Kanalsettet DPSK er inkludert

Modeller med fast måleområde
Trykkområde: -25...25Pa
Skjerm: ja


DPTAQ8

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTA)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Utgangssignal: 0-10 V eller 4-20 mA
Automatisk nullkalibrering
Tilkobles med 3-ledere
Kanalsettet DPSK er inkludert

Modeller med 8 valgbare måleområder
Trykkområde: Valg...-50/+50, -10/+100, -250/+250, -500/+500, -1000/+1000, 0-250, 0-500, 0-1000Pa
Skjerm: nei


DPTAQ8D

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTA)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Utgangssignal: 0-10 V eller 4-20 mA
Automatisk nullkalibrering
Tilkobles med 3-ledere
Kanalsettet DPSK er inkludert

Modeller med 8 valgbare måleområder
Trykkområde: Valg...-50/+50, -10/+100, -250/+250, -500/+500, -1000/+1000, 0-250, 0-500, 0-1000Pa
Skjerm: ja


DPTE100

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz
Trykkområde: 0...100/250Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE1000

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz
Trykkområde: 0...1000/2500Pa
Maks. trykk: 40kPa


DPTE1000D

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz. med LED display.
Trykkområde: 0...1000/2500Pa
Maks. trykk: 40kPa


DPTE1000S

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz
Trykkområde: -1000...1000Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE1000SD

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz. med LED display.
Trykkområde: -1000...1000Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE1002

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

modell med 2 ledninger, analog output 4 - 20 mA, strømforsyning 16 ... 32 Vdc
Trykkområde: 0...1000/2500Pa
Maks. trykk: 40kPa


DPTE100D

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz. med LED display.
Trykkområde: 0...100/250Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE100S

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz
Trykkområde: -100...100Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE100SD

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz. med LED display.
Trykkområde: -100...100Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE102

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

modell med 2 ledninger, analog output 4 - 20 mA, strømforsyning 16 ... 32 Vdc
Trykkområde: 0...100/250Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE102S

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

modell med 2 ledninger, analog output 4 - 20 mA, strømforsyning 16 ... 32 Vdc
Trykkområde: -100...100Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE250

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz
Trykkområde: 0...250/500Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE250D

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz. med LED display.
Trykkområde: 0...250/500Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE252

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

modell med 2 ledninger, analog output 4 - 20 mA, strømforsyning 16 ... 32 Vdc
Trykkområde: 0...250/500Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE500

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz
Trykkområde: 0...500/1000Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE5000

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz
Trykkområde: 0...5000/10000Pa
Maks. trykk: 60kPa


DPTE5000D

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz. med LED display.
Trykkområde: 0...5000/10000Pa
Maks. trykk: 60kPa


DPTE5002

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

modell med 2 ledninger, analog output 4 - 20 mA, strømforsyning 16 ... 32 Vdc
Trykkområde: 0...5000/10000Pa
Maks. trykk: 60kPa


DPTE500D

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz. med LED display.
Trykkområde: 0...500/1000Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE500S

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz
Trykkområde: -500...500Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE500SD

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz. med LED display.
Trykkområde: -500...500Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE502

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

modell med 2 ledninger, analog output 4 - 20 mA, strømforsyning 16 ... 32 Vdc
Trykkområde: 0...500/1000Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE50S

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz
Trykkområde: -50...50Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE50SD

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

model med 3-ledninger, valgbar 0 - 10 V/4 - 20 mA, analog output, strømforsyning 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz. med LED display.
Trykkområde: -50...50Pa
Maks. trykk: 20kPa


DPTE52S

Honeywell Differansetrykk-transmitter for luft(DPTE)

Differansetrykk-transmitter for ventilasjonsanlegg og air-condition systemer.
Type trykk: differansetrykk, relativt
Trykktilkobling: 6mm måledyser og silikonslange
Elektrisk forbindelse: M20x1,5
Kapsling: IP54
Materiale i hus: ABS og POM
Målemetode: piezoresistiv
Materiale i følerelement: ABS + POM
Medie: 0...50C
Medie: gass
Omgivelsestemp.: 0...50C
Kanalsettet DPSK er inkludert
Justerbar med lask til neste trykkområde
Fabrikksinnstilling: se kolonne "trykkområde". Hele trykkområdet, se datablad

modell med 2 ledninger, analog output 4 - 20 mA, strømforsyning 16 ... 32 Vdc
Trykkområde: -50...50Pa
Maks. trykk: 20kPa


DR100GFLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Flenser
DN: 100mm
Kvs: 160
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 40Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 30Nm
Anslutninger: flenser DIN2531


DR125GFLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Flenser
DN: 125mm
Kvs: 250
Maks. trykkdifferanse: 70kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 40Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 30Nm
Anslutninger: flenser DIN2531


DR15-2GMLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Innvendige gjenger
DN: 15mm
Kvs: 2.5
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: innvendige gjenger


DR150GFLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Flenser
DN: 150mm
Kvs: 630
Maks. trykkdifferanse: 50kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 40Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 40Nm
Anslutninger: flenser DIN2531


DR15GMLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Innvendige gjenger
DN: 15mm
Kvs: 4
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: innvendige gjenger


DR200GFLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Flenser
DN: 200mm
Kvs: 1600
Maks. trykkdifferanse: 50kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 40Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 40Nm
Anslutninger: flenser DIN2531


DR200GFLA1

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Flenser
DN: 200mm
Kvs: 1000
Maks. trykkdifferanse: 50kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 40Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 40Nm
Anslutninger: flenser DIN2531


DR20GFLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Flenser
DN: 20mm
Kvs: 6.3
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: flenser DIN2531


DR20GMLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Innvendige gjenger
DN: 20mm
Kvs: 6.3
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: innvendige gjenger


DR25GFLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Flenser
DN: 25mm
Kvs: 10
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: flenser DIN2531


DR25GMLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Innvendige gjenger
DN: 25mm
Kvs: 10
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: innvendige gjenger


DR32GFLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Flenser
DN: 32mm
Kvs: 16
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: flenser DIN2531


DR32GMLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Innvendige gjenger
DN: 32mm
Kvs: 16
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: innvendige gjenger


DR40GFLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Flenser
DN: 40mm
Kvs: 25
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: flenser DIN2531


DR40GMLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Innvendige gjenger
DN: 40mm
Kvs: 25
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: innvendige gjenger


DR50GFLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Flenser
DN: 50mm
Kvs: 40
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: flenser DIN2531


DR65GFLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Flenser
DN: 65mm
Kvs: 63
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: flenser DIN2531


DR80GFLA

Honeywell 3-veis sleideventil PN6

For forsyningsvann, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann, vannkvalitet VDI2035; vann/glykol blanding 50%.
Ventilserie: DRG
Ventiltype: 3-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: doble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN6
Redusert delta P: 40kPa

Flenser
DN: 80mm
Kvs: 100
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 30Nm
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Anslutninger: flenser DIN2531


DRF20-S

Honeywell Room temperature sensor, NTC20k

Kapsling: IP30
Temp. område: 10...40C
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm


Temp. element: 2 x NTC20k
Antall terminaler: 3


EEM-CONVERT

Honeywell S0-Pulsteller, 4 inputs, EEM-CONVERT

S0 pulstelleren med Modbus interface teller S0 pulser fra målere (elektrisk, gass, vann, energi etc.) lagrer de og sender til SD-anlegget over Modbus RTU interface
230 Vac, 50 Hz power supply
opp til 99 S0-Modbus Modules på samme buss
4 S0 pulse inputs (S01+...S04+) per S0-Modbus Modul
Opp til 396 S0 devices på samme buss
input I samsvar med S0 standard EN62053-31
Integrert RS-485 termination resistor
LED for bus activity indication
Interface: ModBus RTU


EEM230-D-M

Honeywell Energimåler for Strøm, 1 fas, 32A, LCD, EEM230-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), støm, spenning, aktiv og reaktiv effekt.
En-fas energimåler, 230VAC 50 Hz
Direkte måling opp til 32 A
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måler total og del-verdier av forbrukt energi
Del-verdier av forbrukt energi kan resettes
Visning av øyeblikksverdier for effekt
Reaktiv effekt tilgjengelig via interface
Visning av spenning
Visning av strøm
Tydelig feilindikasjon


Interface: M-Bus
Sertifikater: no


EEM230-D-M-MID

Honeywell Energimåler for Strøm, 1 fas, 32A, LCD, EEM230-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), støm, spenning, aktiv og reaktiv effekt.
En-fas energimåler, 230VAC 50 Hz
Direkte måling opp til 32 A
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måler total og del-verdier av forbrukt energi
Del-verdier av forbrukt energi kan resettes
Visning av øyeblikksverdier for effekt
Reaktiv effekt tilgjengelig via interface
Visning av spenning
Visning av strøm
Tydelig feilindikasjon


Interface: M-Bus
Sertifikater: MID


EEM230-D-MO

Honeywell Energimåler for Strøm, 1 fas, 32A, LCD, EEM230-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), støm, spenning, aktiv og reaktiv effekt.
En-fas energimåler, 230VAC 50 Hz
Direkte måling opp til 32 A
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måler total og del-verdier av forbrukt energi
Del-verdier av forbrukt energi kan resettes
Visning av øyeblikksverdier for effekt
Reaktiv effekt tilgjengelig via interface
Visning av spenning
Visning av strøm
Tydelig feilindikasjon


Interface: ModBus RTU
Sertifikater: no


EEM230-D-MO-MID

Honeywell Energimåler for Strøm, 1 fas, 32A, LCD, EEM230-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), støm, spenning, aktiv og reaktiv effekt.
En-fas energimåler, 230VAC 50 Hz
Direkte måling opp til 32 A
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måler total og del-verdier av forbrukt energi
Del-verdier av forbrukt energi kan resettes
Visning av øyeblikksverdier for effekt
Reaktiv effekt tilgjengelig via interface
Visning av spenning
Visning av strøm
Tydelig feilindikasjon


Interface: ModBus RTU
Sertifikater: MID


EEM230-D-P

Honeywell Energimåler for Strøm, 1 fas, 32A, LCD, EEM230-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), støm, spenning, aktiv og reaktiv effekt.
En-fas energimåler, 230VAC 50 Hz
Direkte måling opp til 32 A
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måler total og del-verdier av forbrukt energi
Del-verdier av forbrukt energi kan resettes
Visning av øyeblikksverdier for effekt
Reaktiv effekt tilgjengelig via interface
Visning av spenning
Visning av strøm
Tydelig feilindikasjon


Interface: puls
Sertifikater: no


EEM230-D-P-MID

Honeywell Energimåler for Strøm, 1 fas, 32A, LCD, EEM230-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), støm, spenning, aktiv og reaktiv effekt.
En-fas energimåler, 230VAC 50 Hz
Direkte måling opp til 32 A
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måler total og del-verdier av forbrukt energi
Del-verdier av forbrukt energi kan resettes
Visning av øyeblikksverdier for effekt
Reaktiv effekt tilgjengelig via interface
Visning av spenning
Visning av strøm
Tydelig feilindikasjon


Interface: puls
Sertifikater: MID


EEM230-E-P

Honeywell Electrical Energy Meters, 1 phase, 32A, LCD, Economic, EEM230-E

Energy meter with LCD display and integrated S0 interface. The S0 interface is a hardware interface for the transmission of measured values in building automation.
Single phase energy meter, 230VAC 50 Hz
Direct measurement up to 32 A
7-digit LC-Display
Lead seal possible with cap as accessory
Precision class 1 according to IEC62053-21
S0 output according to IEC62053-31
Clear fault indication
Interface: puls


EEM230-SEALCAP

Honeywell Energimåler for Strøm, 1 fas, 32A, LCD, EEM230-D


20 sealcaps (for 10 energy meters)EEM400-D-M

Honeywell Energimåler for Strøm, 3 fase, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle fasene
3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
Direkte måling opp til 65 A
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
2 tariff måling
Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
Visning av spenning for hver fase
Visning av strøm
Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
Energiverdier kan leses uten strømforsyning
Tydelig feilindikasjon


Interface: M-Bus
Sertifikater: no


EEM400-D-M-MID

Honeywell Energimåler for Strøm, 3 fase, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle fasene
3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
Direkte måling opp til 65 A
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
2 tariff måling
Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
Visning av spenning for hver fase
Visning av strøm
Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
Energiverdier kan leses uten strømforsyning
Tydelig feilindikasjon


Interface: M-Bus
Sertifikater: MID


EEM400-D-MO

Honeywell Energimåler for Strøm, 3 fase, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle fasene
3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
Direkte måling opp til 65 A
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
2 tariff måling
Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
Visning av spenning for hver fase
Visning av strøm
Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
Energiverdier kan leses uten strømforsyning
Tydelig feilindikasjon


Interface: ModBus RTU
Sertifikater: no


EEM400-D-MO-MID

Honeywell Energimåler for Strøm, 3 fase, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle fasene
3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
Direkte måling opp til 65 A
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
2 tariff måling
Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
Visning av spenning for hver fase
Visning av strøm
Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
Energiverdier kan leses uten strømforsyning
Tydelig feilindikasjon


Interface: ModBus RTU
Sertifikater: MID


EEM400-D-P

Honeywell Energimåler for Strøm, 3 fase, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle fasene
3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
Direkte måling opp til 65 A
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
2 tariff måling
Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
Visning av spenning for hver fase
Visning av strøm
Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
Energiverdier kan leses uten strømforsyning
Tydelig feilindikasjon


Interface: puls
Sertifikater: no


EEM400-D-P-MID

Honeywell Energimåler for Strøm, 3 fase, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle fasene
3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
Direkte måling opp til 65 A
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
2 tariff måling
Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
Visning av spenning for hver fase
Visning av strøm
Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
Energiverdier kan leses uten strømforsyning
Tydelig feilindikasjon


Interface: puls
Sertifikater: MID


EEM400-SEALCAP

Honeywell Energimåler for Strøm, 3 fase, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D


20 sealcaps (for 5 energy meters)EEM400C-D-M

Honeywell Energimåler for strøm, 3 fase for strømtransformator 5A, LCD, EEM400C-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle de tre faser
3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
Måling opp til 1.500A over ekstern strøm-transformator
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
Visning av spenning for hver fase
Visning av strøm
Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
Energiverdier kan leses uten strømforsyning
Tydelig feilindikasjon


Interface: M-Bus
Sertifikater: no


EEM400C-D-M-MID

Honeywell Energimåler for strøm, 3 fase for strømtransformator 5A, LCD, EEM400C-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle de tre faser
3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
Måling opp til 1.500A over ekstern strøm-transformator
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
Visning av spenning for hver fase
Visning av strøm
Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
Energiverdier kan leses uten strømforsyning
Tydelig feilindikasjon


Interface: M-Bus
Sertifikater: MID


EEM400C-D-MO

Honeywell Energimåler for strøm, 3 fase for strømtransformator 5A, LCD, EEM400C-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle de tre faser
3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
Måling opp til 1.500A over ekstern strøm-transformator
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
Visning av spenning for hver fase
Visning av strøm
Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
Energiverdier kan leses uten strømforsyning
Tydelig feilindikasjon


Interface: ModBus RTU
Sertifikater: no


EEM400C-D-MO-MID

Honeywell Energimåler for strøm, 3 fase for strømtransformator 5A, LCD, EEM400C-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle de tre faser
3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
Måling opp til 1.500A over ekstern strøm-transformator
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
Visning av spenning for hver fase
Visning av strøm
Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
Energiverdier kan leses uten strømforsyning
Tydelig feilindikasjon


Interface: ModBus RTU
Sertifikater: MID


EEM400C-D-P

Honeywell Energimåler for strøm, 3 fase for strømtransformator 5A, LCD, EEM400C-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle de tre faser
3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
Måling opp til 1.500A over ekstern strøm-transformator
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
Visning av spenning for hver fase
Visning av strøm
Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
Energiverdier kan leses uten strømforsyning
Tydelig feilindikasjon


Interface: puls
Sertifikater: no


EEM400C-D-P-MID

Honeywell Energimåler for strøm, 3 fase for strømtransformator 5A, LCD, EEM400C-D

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle de tre faser
3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
Måling opp til 1.500A over ekstern strøm-transformator
Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
Bakgrunnsbelyst LCD
Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
Visning av spenning for hver fase
Visning av strøm
Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
Energiverdier kan leses uten strømforsyning
Tydelig feilindikasjon


Interface: puls
Sertifikater: MID


ETR2

Honeywell Transformator veggmontert, ETR - 24VAC

Transformator med tett hus for montering utenfor skap.
Kapsling: IP54
Inngangsspenning: 220V, 50/60Hz
Utgangsspenning: 24Vac
Effekt 45 VA
Primærside: 1,5 m ledning med støpsel
Sekundærside: 3 m ledning med løse tamper


EW7730K1200

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Montering av temperaturføler i lomme eller kuleventil: For å opprettholde MID godkjenning skal det brukes samme type plassering for tur og retur. I målere med QP1,5 og QP2,5 sitter returføleren allerede montert tilsvarende en kuleventil direkte i vannstrømmen i målerhuset. I målere QP 6 eller høyere brukes eksterne følerlommer for både tur og retur.
Inneholder: Lavt energiforbruk
Høy nøyaktighet, testet og verifisert i uavhengig AGFW test
Batteridrift, 230VAC eller 24VAC
Fjernavlesing via M-buss, RF, RS232 eller optisk interface. Integrert RF basert på Open Meetering Standard.
"Plug and play"-tilbehørsmoduler
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: Standard: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Tilbehør: 3.6V D-cell lithium batteri (16 års levetid), 230Vac spenningsforsyning eller 24Vac spenningsforsyning
Godkjenninger: Godkjennelse for ultralydmålere med dynamisk måleområde 1:250 (qi:qp) i klasse 2
MID godkjennelse i klasse 2 og 3 og PTB K 7.2 (kjøling)
Dynamisk område: 1:250

EW7730K Ultrasonic hydronic meter for heating applications; with M-Bus and pulse input modules
Media: varmt vann
DN: 15mm
Nominell vannmengde (qp): 1.5m3/h
Lengde: 110mm
Tilkobling: G 3/4
Medie: 5...130C
Maks. trykk: 16bar
Interface: M-Bus + puls inn
Interface type: Ettermonterbar (fabrikkmontert)


EW7731A1200

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Montering av temperaturføler i lomme eller kuleventil: For å opprettholde MID godkjenning skal det brukes samme type plassering for tur og retur. I målere med QP1,5 og QP2,5 sitter returføleren allerede montert tilsvarende en kuleventil direkte i vannstrømmen i målerhuset. I målere QP 6 eller høyere brukes eksterne følerlommer for både tur og retur.
Inneholder: Lavt energiforbruk
Høy nøyaktighet, testet og verifisert i uavhengig AGFW test
Batteridrift, 230VAC eller 24VAC
Fjernavlesing via M-buss, RF, RS232 eller optisk interface. Integrert RF basert på Open Meetering Standard.
"Plug and play"-tilbehørsmoduler
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: Standard: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Tilbehør: 3.6V D-cell lithium batteri (16 års levetid), 230Vac spenningsforsyning eller 24Vac spenningsforsyning
Godkjenninger: Godkjennelse for ultralydmålere med dynamisk måleområde 1:250 (qi:qp) i klasse 2
MID godkjennelse i klasse 2 og 3 og PTB K 7.2 (kjøling)
Dynamisk område: 1:250

EW7731A ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Type 775
Media: varmt eller kaldt vann
DN: 15mm
Nominell vannmengde (qp): 1.5m3/h
Lengde: 110mm
Tilkobling: G 3/4
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 16bar
Interface: no
Interface type: Ettermonterbar (to slots)


EW7731A2000

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Montering av temperaturføler i lomme eller kuleventil: For å opprettholde MID godkjenning skal det brukes samme type plassering for tur og retur. I målere med QP1,5 og QP2,5 sitter returføleren allerede montert tilsvarende en kuleventil direkte i vannstrømmen i målerhuset. I målere QP 6 eller høyere brukes eksterne følerlommer for både tur og retur.
Inneholder: Lavt energiforbruk
Høy nøyaktighet, testet og verifisert i uavhengig AGFW test
Batteridrift, 230VAC eller 24VAC
Fjernavlesing via M-buss, RF, RS232 eller optisk interface. Integrert RF basert på Open Meetering Standard.
"Plug and play"-tilbehørsmoduler
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: Standard: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Tilbehør: 3.6V D-cell lithium batteri (16 års levetid), 230Vac spenningsforsyning eller 24Vac spenningsforsyning
Godkjenninger: Godkjennelse for ultralydmålere med dynamisk måleområde 1:250 (qi:qp) i klasse 2
MID godkjennelse i klasse 2 og 3 og PTB K 7.2 (kjøling)
Dynamisk område: 1:250

EW7731A ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Type 775
Media: varmt eller kaldt vann
DN: 20mm
Nominell vannmengde (qp): 2.5m3/h
Lengde: 130mm
Tilkobling: G 1
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 16bar
Interface: no
Interface type: Ettermonterbar (to slots)


EW7731A3600

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Montering av temperaturføler i lomme eller kuleventil: For å opprettholde MID godkjenning skal det brukes samme type plassering for tur og retur. I målere med QP1,5 og QP2,5 sitter returføleren allerede montert tilsvarende en kuleventil direkte i vannstrømmen i målerhuset. I målere QP 6 eller høyere brukes eksterne følerlommer for både tur og retur.
Inneholder: Lavt energiforbruk
Høy nøyaktighet, testet og verifisert i uavhengig AGFW test
Batteridrift, 230VAC eller 24VAC
Fjernavlesing via M-buss, RF, RS232 eller optisk interface. Integrert RF basert på Open Meetering Standard.
"Plug and play"-tilbehørsmoduler
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: Standard: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Tilbehør: 3.6V D-cell lithium batteri (16 års levetid), 230Vac spenningsforsyning eller 24Vac spenningsforsyning
Godkjenninger: Godkjennelse for ultralydmålere med dynamisk måleområde 1:250 (qi:qp) i klasse 2
MID godkjennelse i klasse 2 og 3 og PTB K 7.2 (kjøling)
Dynamisk område: 1:250

EW7731A ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Type 775
Media: varmt eller kaldt vann
DN: 25mm
Nominell vannmengde (qp): 6m3/h
Lengde: 260mm
Tilkobling: G 1 1/4
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 16bar
Interface: no
Interface type: Ettermonterbar (to slots)


EW7731A4000

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Montering av temperaturføler i lomme eller kuleventil: For å opprettholde MID godkjenning skal det brukes samme type plassering for tur og retur. I målere med QP1,5 og QP2,5 sitter returføleren allerede montert tilsvarende en kuleventil direkte i vannstrømmen i målerhuset. I målere QP 6 eller høyere brukes eksterne følerlommer for både tur og retur.
Inneholder: Lavt energiforbruk
Høy nøyaktighet, testet og verifisert i uavhengig AGFW test
Batteridrift, 230VAC eller 24VAC
Fjernavlesing via M-buss, RF, RS232 eller optisk interface. Integrert RF basert på Open Meetering Standard.
"Plug and play"-tilbehørsmoduler
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: Standard: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Tilbehør: 3.6V D-cell lithium batteri (16 års levetid), 230Vac spenningsforsyning eller 24Vac spenningsforsyning
Godkjenninger: Godkjennelse for ultralydmålere med dynamisk måleområde 1:250 (qi:qp) i klasse 2
MID godkjennelse i klasse 2 og 3 og PTB K 7.2 (kjøling)
Dynamisk område: 1:250

EW7731A ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Type 775
Media: varmt eller kaldt vann
DN: 32mm
Nominell vannmengde (qp): 6m3/h
Lengde: 260mm
Tilkobling: Flenser PN25
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 25bar
Interface: no
Interface type: Ettermonterbar (to slots)


EW7731A4600

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Montering av temperaturføler i lomme eller kuleventil: For å opprettholde MID godkjenning skal det brukes samme type plassering for tur og retur. I målere med QP1,5 og QP2,5 sitter returføleren allerede montert tilsvarende en kuleventil direkte i vannstrømmen i målerhuset. I målere QP 6 eller høyere brukes eksterne følerlommer for både tur og retur.
Inneholder: Lavt energiforbruk
Høy nøyaktighet, testet og verifisert i uavhengig AGFW test
Batteridrift, 230VAC eller 24VAC
Fjernavlesing via M-buss, RF, RS232 eller optisk interface. Integrert RF basert på Open Meetering Standard.
"Plug and play"-tilbehørsmoduler
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: Standard: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Tilbehør: 3.6V D-cell lithium batteri (16 års levetid), 230Vac spenningsforsyning eller 24Vac spenningsforsyning
Godkjenninger: Godkjennelse for ultralydmålere med dynamisk måleområde 1:250 (qi:qp) i klasse 2
MID godkjennelse i klasse 2 og 3 og PTB K 7.2 (kjøling)
Dynamisk område: 1:250

EW7731A ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Type 775
Media: varmt eller kaldt vann
DN: 40mm
Nominell vannmengde (qp): 10m3/h
Lengde: 300mm
Tilkobling: G 2
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 16bar
Interface: no
Interface type: Ettermonterbar (to slots)


EW7731A4800

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Montering av temperaturføler i lomme eller kuleventil: For å opprettholde MID godkjenning skal det brukes samme type plassering for tur og retur. I målere med QP1,5 og QP2,5 sitter returføleren allerede montert tilsvarende en kuleventil direkte i vannstrømmen i målerhuset. I målere QP 6 eller høyere brukes eksterne følerlommer for både tur og retur.
Inneholder: Lavt energiforbruk
Høy nøyaktighet, testet og verifisert i uavhengig AGFW test
Batteridrift, 230VAC eller 24VAC
Fjernavlesing via M-buss, RF, RS232 eller optisk interface. Integrert RF basert på Open Meetering Standard.
"Plug and play"-tilbehørsmoduler
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: Standard: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Tilbehør: 3.6V D-cell lithium batteri (16 års levetid), 230Vac spenningsforsyning eller 24Vac spenningsforsyning
Godkjenninger: Godkjennelse for ultralydmålere med dynamisk måleområde 1:250 (qi:qp) i klasse 2
MID godkjennelse i klasse 2 og 3 og PTB K 7.2 (kjøling)
Dynamisk område: 1:250

EW7731A ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Type 775
Media: varmt eller kaldt vann
DN: 40mm
Nominell vannmengde (qp): 10m3/h
Lengde: 300mm
Tilkobling: Flenser PN25
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 25bar
Interface: no
Interface type: Ettermonterbar (to slots)


EW7731A5200

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Montering av temperaturføler i lomme eller kuleventil: For å opprettholde MID godkjenning skal det brukes samme type plassering for tur og retur. I målere med QP1,5 og QP2,5 sitter returføleren allerede montert tilsvarende en kuleventil direkte i vannstrømmen i målerhuset. I målere QP 6 eller høyere brukes eksterne følerlommer for både tur og retur.
Inneholder: Lavt energiforbruk
Høy nøyaktighet, testet og verifisert i uavhengig AGFW test
Batteridrift, 230VAC eller 24VAC
Fjernavlesing via M-buss, RF, RS232 eller optisk interface. Integrert RF basert på Open Meetering Standard.
"Plug and play"-tilbehørsmoduler
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: Standard: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Tilbehør: 3.6V D-cell lithium batteri (16 års levetid), 230Vac spenningsforsyning eller 24Vac spenningsforsyning
Godkjenninger: Godkjennelse for ultralydmålere med dynamisk måleområde 1:250 (qi:qp) i klasse 2
MID godkjennelse i klasse 2 og 3 og PTB K 7.2 (kjøling)
Dynamisk område: 1:250

EW7731A ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Type 775
Media: varmt eller kaldt vann
DN: 50mm
Nominell vannmengde (qp): 15m3/h
Lengde: 270mm
Tilkobling: Flenser PN25
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 25bar
Interface: no
Interface type: Ettermonterbar (to slots)


EW7731A6000

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Montering av temperaturføler i lomme eller kuleventil: For å opprettholde MID godkjenning skal det brukes samme type plassering for tur og retur. I målere med QP1,5 og QP2,5 sitter returføleren allerede montert tilsvarende en kuleventil direkte i vannstrømmen i målerhuset. I målere QP 6 eller høyere brukes eksterne følerlommer for både tur og retur.
Inneholder: Lavt energiforbruk
Høy nøyaktighet, testet og verifisert i uavhengig AGFW test
Batteridrift, 230VAC eller 24VAC
Fjernavlesing via M-buss, RF, RS232 eller optisk interface. Integrert RF basert på Open Meetering Standard.
"Plug and play"-tilbehørsmoduler
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: Standard: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Tilbehør: 3.6V D-cell lithium batteri (16 års levetid), 230Vac spenningsforsyning eller 24Vac spenningsforsyning
Godkjenninger: Godkjennelse for ultralydmålere med dynamisk måleområde 1:250 (qi:qp) i klasse 2
MID godkjennelse i klasse 2 og 3 og PTB K 7.2 (kjøling)
Dynamisk område: 1:250

EW7731A ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Type 775
Media: varmt eller kaldt vann
DN: 65mm
Nominell vannmengde (qp): 25m3/h
Lengde: 300mm
Tilkobling: Flenser PN25
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 25bar
Interface: no
Interface type: Ettermonterbar (to slots)


EW7731A7000

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Montering av temperaturføler i lomme eller kuleventil: For å opprettholde MID godkjenning skal det brukes samme type plassering for tur og retur. I målere med QP1,5 og QP2,5 sitter returføleren allerede montert tilsvarende en kuleventil direkte i vannstrømmen i målerhuset. I målere QP 6 eller høyere brukes eksterne følerlommer for både tur og retur.
Inneholder: Lavt energiforbruk
Høy nøyaktighet, testet og verifisert i uavhengig AGFW test
Batteridrift, 230VAC eller 24VAC
Fjernavlesing via M-buss, RF, RS232 eller optisk interface. Integrert RF basert på Open Meetering Standard.
"Plug and play"-tilbehørsmoduler
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: Standard: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Tilbehør: 3.6V D-cell lithium batteri (16 års levetid), 230Vac spenningsforsyning eller 24Vac spenningsforsyning
Godkjenninger: Godkjennelse for ultralydmålere med dynamisk måleområde 1:250 (qi:qp) i klasse 2
MID godkjennelse i klasse 2 og 3 og PTB K 7.2 (kjøling)
Dynamisk område: 1:250

EW7731A ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Type 775
Media: varmt eller kaldt vann
DN: 80mm
Nominell vannmengde (qp): 40m3/h
Lengde: 300mm
Tilkobling: Flenser PN25
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 25bar
Interface: no
Interface type: Ettermonterbar (to slots)


EW7731A7800

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Montering av temperaturføler i lomme eller kuleventil: For å opprettholde MID godkjenning skal det brukes samme type plassering for tur og retur. I målere med QP1,5 og QP2,5 sitter returføleren allerede montert tilsvarende en kuleventil direkte i vannstrømmen i målerhuset. I målere QP 6 eller høyere brukes eksterne følerlommer for både tur og retur.
Inneholder: Lavt energiforbruk
Høy nøyaktighet, testet og verifisert i uavhengig AGFW test
Batteridrift, 230VAC eller 24VAC
Fjernavlesing via M-buss, RF, RS232 eller optisk interface. Integrert RF basert på Open Meetering Standard.
"Plug and play"-tilbehørsmoduler
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: Standard: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Tilbehør: 3.6V D-cell lithium batteri (16 års levetid), 230Vac spenningsforsyning eller 24Vac spenningsforsyning
Godkjenninger: Godkjennelse for ultralydmålere med dynamisk måleområde 1:250 (qi:qp) i klasse 2
MID godkjennelse i klasse 2 og 3 og PTB K 7.2 (kjøling)
Dynamisk område: 1:250

EW7731A ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Type 775
Media: varmt eller kaldt vann
DN: 100mm
Nominell vannmengde (qp): 60m3/h
Lengde: 360mm
Tilkobling: Flenser PN25
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 25bar
Interface: no
Interface type: Ettermonterbar (to slots)


EW7731M1200/K1

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, pakkeløsning for DN15-40

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Metering of hydronic heating energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Inneholder: Pakkeløsningen inneholder energimåler, kuplinger og endestykker eller følerlommer
Kan brukes til både varmt og/eller kaldt vann
Måleren leveres med fabrikkmontert M-bus kommunikasjonsmodul. Det er i tillegg plass til enda ett valgfritt kommunikasjonsmodul
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Godkjenninger: MID (for varme)
Media: varmt eller kaldt vann
Dynamisk område: 1:250
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 16bar
Interface: M-Bus
Interface type: Ettermonterbar (fabrikkmontert)

EW7731M ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Med M-Bus modul
DN: 15mm
Nominell vannmengde (qp): 1.5m3/h
Lengde: 110mm
Tilkobling: G 3/4


EW7731M2000/K1

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, pakkeløsning for DN15-40

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Metering of hydronic heating energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Inneholder: Pakkeløsningen inneholder energimåler, kuplinger og endestykker eller følerlommer
Kan brukes til både varmt og/eller kaldt vann
Måleren leveres med fabrikkmontert M-bus kommunikasjonsmodul. Det er i tillegg plass til enda ett valgfritt kommunikasjonsmodul
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Godkjenninger: MID (for varme)
Media: varmt eller kaldt vann
Dynamisk område: 1:250
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 16bar
Interface: M-Bus
Interface type: Ettermonterbar (fabrikkmontert)

EW7731M ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Med M-Bus modul
DN: 20mm
Nominell vannmengde (qp): 2.5m3/h
Lengde: 130mm
Tilkobling: G 1


EW7731M3600/K1

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, pakkeløsning for DN15-40

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Metering of hydronic heating energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Inneholder: Pakkeløsningen inneholder energimåler, kuplinger og endestykker eller følerlommer
Kan brukes til både varmt og/eller kaldt vann
Måleren leveres med fabrikkmontert M-bus kommunikasjonsmodul. Det er i tillegg plass til enda ett valgfritt kommunikasjonsmodul
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Godkjenninger: MID (for varme)
Media: varmt eller kaldt vann
Dynamisk område: 1:250
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 16bar
Interface: M-Bus
Interface type: Ettermonterbar (fabrikkmontert)

EW7731M ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Med M-Bus modul
DN: 25mm
Nominell vannmengde (qp): 6m3/h
Lengde: 260mm
Tilkobling: G 1 1/4


EW7731M4600/K1

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, pakkeløsning for DN15-40

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Metering of hydronic heating energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.
Inneholder: Pakkeløsningen inneholder energimåler, kuplinger og endestykker eller følerlommer
Kan brukes til både varmt og/eller kaldt vann
Måleren leveres med fabrikkmontert M-bus kommunikasjonsmodul. Det er i tillegg plass til enda ett valgfritt kommunikasjonsmodul
Measuring process: ultrasonic
Displayfunksjoner: LCD, 8-siffer
Energikilde: 3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Godkjenninger: MID (for varme)
Media: varmt eller kaldt vann
Dynamisk område: 1:250
Medie: 5...105C
Maks. trykk: 16bar
Interface: M-Bus
Interface type: Ettermonterbar (fabrikkmontert)

EW7731M ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Med M-Bus modul
DN: 40mm
Nominell vannmengde (qp): 10m3/h
Lengde: 300mm
Tilkobling: G 2


EWA087HY003

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Endestykke for tilkobling av turtemperaturføler uten bruk av lomme

R1/2" utv. gjenger, M10x1 føler gjengeEWA087HY004

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Kuleventil for tilkobling av turtemperaturføler. På måler DN32 eller større, brukes 2 stk instikklommer.

DN15, G1/2" innv. gjengerEWA087HY005

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Kuleventil for tilkobling av turtemperaturføler. På måler DN32 eller større, brukes 2 stk instikklommer.

DN20, G3/4" innv. gjengerEWA087HY006

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Kuleventil for tilkobling av turtemperaturføler. På måler DN32 eller større, brukes 2 stk instikklommer.

DN25, G1" innv. gjengerEWA1500035

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Kuplingsett med mutter, tettning og endestykke med utvendige gjenger i messing (ett sett pr måler)

For DN15, utv.gjenger 1/2"EWA1500042

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Kuplingsett med mutter, tettning og endestykke med utvendige gjenger i messing (ett sett pr måler)

For DN20, utv.gjenger 3/4"EWA1500062

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Kuplingsett med mutter, tettning og endestykke med utvendige gjenger i messing (ett sett pr måler)

For DN25, utv.gjenger 1"EWA1500072

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Kuplingsett med mutter, tettning og endestykke med utvendige gjenger i messing (ett sett pr måler)

For DN40, utv.gjenger 1 1/2"EWA3001303

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Installasjonssett for temperaturføler (messing type følger med måler med DN15-50)

Messing, max. 130C. (pakke med 20 stk.)EWA3001305

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Installasjonssett for temperaturføler (messing type følger med måler med DN15-50)

Plastikk, max. 90CEWA3001799

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Bluetooth optohead, optisk interface

For alle EW773EWA3002684

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Innstikkslomme i messing (for bruk med MID godkjente målere ) Det behøves 2 lommer pr. energimåler DN32 og større.

35mm, for rørdimensjon DN15...32EWA3002685

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Innstikkslomme i messing (for bruk med MID godkjente målere ) Det behøves 2 lommer pr. energimåler DN32 og større.

52mm, for rørdimensjon DN40...65EWA3003095A

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Kalibreringssertifikat

For inntil 4 målereEWA3003095B

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Kalibreringssertifikat

For 6 til 20 målereEWA3003095C

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Kalibreringssertifikat

For mer enn 20 målereEWA3004406

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Innstikkslomme i messing (for bruk med MID godkjente målere ) Det behøves 2 lommer pr. energimåler DN32 og større.

85mm, for rørdimensjon DN80...125EWA3007090

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Calculator mounts

Wall mount (single pack)EWA3007091

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Calculator mounts

Wall mount (bulk pack of 20pcs)EWA3022071

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Moduler for målere produsert etter 1.1.2011

M-Bus kommunikasjonsmodulEWA3022074

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Moduler for målere produsert etter 1.1.2011

Modul med pulsinnganger (2 innganger)EWA3022075

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Moduler for målere produsert etter 1.1.2011

Kombinert puls inngang/utgangsmodulEWA3022076

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Energikilde

Spenningsforsyning 230V AC m/backup batteri (CR2032)EWA3022079

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Energikilde

Spenningsforsyning 24V AC m/backup batteri (CR2032)EWA3022097

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Energikilde

Reservebatteri (CR2032)til spenningsforsyning 230V AC/24V ACEWA3022101

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Moduler for målere produsert etter 1.1.2011

RS485 interfacemodulEWA3022102

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Energikilde

A-cell batteri 3.6V DC (11 års levetid) Standard reservebatteriEWA3022103

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Energikilde

D-cell batteri 3.6V DC (16 års levetid)EWA3022106

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Moduler for målere produsert etter 1.1.2011

Analog 4...20mA modul(krever to modulplasser i måler)EWA3023125

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Moduler for målere produsert etter 1.1.2011

M-Bus kommunikasjonsmodul (pakke med 72 stk.)EWA3023130

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Moduler for målere produsert etter 1.1.2011

Modul med pulsinnganger (2 innganger)(pakke med 72 stk.)EWA3026160

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Calculator mounts

Angle mount 105EWA3028129

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Moduler for målere produsert etter 1.1.2011

RS232 interfacemodul med kabelEWA354830

Honeywell EW773 Energimåler vann, ultralyd, DN15-100
Endestykke for tilkobling av turtemperaturføler uten bruk av lomme

G1/4" utv. gjenger, M10x1 føler gjengeEXCELON

Honeywell CARE programvare
Tilbehør og programvare for byggherrer og sluttbrukere

Software lisens for EXCELON Lon Analyzer (inkludert dongel)FT6960-18

Honeywell Frosttermostat for ventilasjonsanlegg (FT69)

Frosttermostat for varmebatterier i ventilasjonsanlegg og varmegjennvinnere i kjølesystemer.
Omgivelsestemperaturen rundt termostathuset må være høyere enn innstillt temperatur på termostaten.
Materiale i hus: Polykcarbonate og ABS
Omgivelsestemp.: -20...55C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1-polet vekselbryter (SPDT) 24..250 Vac, 15(8)A
Termostatene med 1,8 m kapilarrør har bulb i enden, for montering i rørlomme. Termostatene med 3 og 6 m har ikke bulb i enden og er ment for montering på varmebatteriets varme side. For termostater med kappillarrør i lengder 3m og 6m er festeklips inkludert i pakken.
Termostatapplikasjon: termostat m/ frostbeskyttelse
Kapsling: IP65


Temp. element: kapillar-rør med bulb
Kapillarrørets lengde: 1.8m
Mekanisk lås/reset: manual


FT6960-30

Honeywell Frosttermostat for ventilasjonsanlegg (FT69)

Frosttermostat for varmebatterier i ventilasjonsanlegg og varmegjennvinnere i kjølesystemer.
Omgivelsestemperaturen rundt termostathuset må være høyere enn innstillt temperatur på termostaten.
Materiale i hus: Polykcarbonate og ABS
Omgivelsestemp.: -20...55C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1-polet vekselbryter (SPDT) 24..250 Vac, 15(8)A
Termostatene med 1,8 m kapilarrør har bulb i enden, for montering i rørlomme. Termostatene med 3 og 6 m har ikke bulb i enden og er ment for montering på varmebatteriets varme side. For termostater med kappillarrør i lengder 3m og 6m er festeklips inkludert i pakken.
Termostatapplikasjon: termostat m/ frostbeskyttelse
Kapsling: IP65


Temp. element: kapillar
Kapillarrørets lengde: 3m
Mekanisk lås/reset: manual


FT6960-60

Honeywell Frosttermostat for ventilasjonsanlegg (FT69)

Frosttermostat for varmebatterier i ventilasjonsanlegg og varmegjennvinnere i kjølesystemer.
Omgivelsestemperaturen rundt termostathuset må være høyere enn innstillt temperatur på termostaten.
Materiale i hus: Polykcarbonate og ABS
Omgivelsestemp.: -20...55C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1-polet vekselbryter (SPDT) 24..250 Vac, 15(8)A
Termostatene med 1,8 m kapilarrør har bulb i enden, for montering i rørlomme. Termostatene med 3 og 6 m har ikke bulb i enden og er ment for montering på varmebatteriets varme side. For termostater med kappillarrør i lengder 3m og 6m er festeklips inkludert i pakken.
Termostatapplikasjon: termostat m/ frostbeskyttelse
Kapsling: IP65


Temp. element: kapillar
Kapillarrørets lengde: 6m
Mekanisk lås/reset: manual


FT6961-18

Honeywell Frosttermostat for ventilasjonsanlegg (FT69)

Frosttermostat for varmebatterier i ventilasjonsanlegg og varmegjennvinnere i kjølesystemer.
Omgivelsestemperaturen rundt termostathuset må være høyere enn innstillt temperatur på termostaten.
Materiale i hus: Polykcarbonate og ABS
Omgivelsestemp.: -20...55C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1-polet vekselbryter (SPDT) 24..250 Vac, 15(8)A
Termostatene med 1,8 m kapilarrør har bulb i enden, for montering i rørlomme. Termostatene med 3 og 6 m har ikke bulb i enden og er ment for montering på varmebatteriets varme side. For termostater med kappillarrør i lengder 3m og 6m er festeklips inkludert i pakken.
Termostatapplikasjon: termostat m/ frostbeskyttelse
Kapsling: IP65


Temp. element: kapillar-rør med bulb
Kapillarrørets lengde: 1.8m
Mekanisk lås/reset: automatic


FT6961-30

Honeywell Frosttermostat for ventilasjonsanlegg (FT69)

Frosttermostat for varmebatterier i ventilasjonsanlegg og varmegjennvinnere i kjølesystemer.
Omgivelsestemperaturen rundt termostathuset må være høyere enn innstillt temperatur på termostaten.
Materiale i hus: Polykcarbonate og ABS
Omgivelsestemp.: -20...55C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1-polet vekselbryter (SPDT) 24..250 Vac, 15(8)A
Termostatene med 1,8 m kapilarrør har bulb i enden, for montering i rørlomme. Termostatene med 3 og 6 m har ikke bulb i enden og er ment for montering på varmebatteriets varme side. For termostater med kappillarrør i lengder 3m og 6m er festeklips inkludert i pakken.
Termostatapplikasjon: termostat m/ frostbeskyttelse
Kapsling: IP65


Temp. element: kapillar
Kapillarrørets lengde: 3m
Mekanisk lås/reset: automatic


FT6961-60

Honeywell Frosttermostat for ventilasjonsanlegg (FT69)

Frosttermostat for varmebatterier i ventilasjonsanlegg og varmegjennvinnere i kjølesystemer.
Omgivelsestemperaturen rundt termostathuset må være høyere enn innstillt temperatur på termostaten.
Materiale i hus: Polykcarbonate og ABS
Omgivelsestemp.: -20...55C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1-polet vekselbryter (SPDT) 24..250 Vac, 15(8)A
Termostatene med 1,8 m kapilarrør har bulb i enden, for montering i rørlomme. Termostatene med 3 og 6 m har ikke bulb i enden og er ment for montering på varmebatteriets varme side. For termostater med kappillarrør i lengder 3m og 6m er festeklips inkludert i pakken.
Termostatapplikasjon: termostat m/ frostbeskyttelse
Kapsling: IP65


Temp. element: kapillar
Kapillarrørets lengde: 6m
Mekanisk lås/reset: automatic


FTSE20

Honeywell To-trinns frosttermostat for ventilasjonsanlegg (FTSE)

Elektronisk frosttermostat for montering på varm side i ventilasjonssystemer, varmevekslere og lignende installasjoner for å hindre ødeleggelser som følge av frostskader.
Omgivelsestemp.: 15...15C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1-polet vekselbryter (SPDT) 250 Vac, 8A
Protection Class: IP42
Justerbar temperatur: 1 ... 10 oC
"Push in" terminaler
Spenningstilførsel: 24 VAC, +10/-20%
Analog Input: 0-10V
Analog Output: 0-10V
Temperature Output: 0-10V @ 0-10 oC


Kapillarrørets lengde: 2m


FTSE60

Honeywell To-trinns frosttermostat for ventilasjonsanlegg (FTSE)

Elektronisk frosttermostat for montering på varm side i ventilasjonssystemer, varmevekslere og lignende installasjoner for å hindre ødeleggelser som følge av frostskader.
Omgivelsestemp.: 15...15C
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1-polet vekselbryter (SPDT) 250 Vac, 8A
Protection Class: IP42
Justerbar temperatur: 1 ... 10 oC
"Push in" terminaler
Spenningstilførsel: 24 VAC, +10/-20%
Analog Input: 0-10V
Analog Output: 0-10V
Temperature Output: 0-10V @ 0-10 oC


Kapillarrørets lengde: 6m


HON-NX8-KIT

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 Reservedeler

HAWK 8000 WIFI-antenne, RS485 terminals, og power terminalsHON-NXEM-232

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 Ekspansjon moduler

RS232 EXPANSION MODULE SINGLE PORTHON-NXEM-2X485

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 Ekspansjon moduler

RS385 EXPANSION MODULE DUAL PORTHON-NXEM-LON

Honeywell Niagara Integrasjonsplattform, HAWK 8000
HAWK 8000 Ekspansjon moduler

LON EXPANSION MODULE SINGLE PORTHVAC230-11P-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 11kW
Lav overlast In: 48A


HVAC230-11P-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 11kW
Lav overlast In: 48A


HVAC230-15P-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 15kW
Lav overlast In: 62A


HVAC230-15P-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 15kW
Lav overlast In: 62A


HVAC230-18P-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 18.5kW
Lav overlast In: 75A


HVAC230-18P-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 18.5kW
Lav overlast In: 75A


HVAC230-1P1-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 1.1kW
Lav overlast In: 6.6A


HVAC230-1P1-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 1.1kW
Lav overlast In: 6.6A


HVAC230-1P5-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 1.5kW
Lav overlast In: 8A


HVAC230-1P5-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 1.5kW
Lav overlast In: 8A


HVAC230-22P-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 22kW
Lav overlast In: 88A


HVAC230-22P-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 22kW
Lav overlast In: 88A


HVAC230-2P2-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 2.2kW
Lav overlast In: 11A


HVAC230-2P2-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 2.2kW
Lav overlast In: 11A


HVAC230-30P-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 30kW
Lav overlast In: 105A


HVAC230-30P-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 30kW
Lav overlast In: 105A


HVAC230-37P-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 37kW
Lav overlast In: 140A


HVAC230-37P-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 37kW
Lav overlast In: 140A


HVAC230-3P0-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 3kW
Lav overlast In: 12.5A


HVAC230-3P0-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 3kW
Lav overlast In: 12.5A


HVAC230-45P-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 45kW
Lav overlast In: 170A


HVAC230-45P-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 45kW
Lav overlast In: 170A


HVAC230-4P0-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 4kW
Lav overlast In: 18A


HVAC230-4P0-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 4kW
Lav overlast In: 18A


HVAC230-55P-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 55kW
Lav overlast In: 205A


HVAC230-55P-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 55kW
Lav overlast In: 205A


HVAC230-5P5-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 5.5kW
Lav overlast In: 24A


HVAC230-5P5-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 5.5kW
Lav overlast In: 24A


HVAC230-7P5-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 7.5kW
Lav overlast In: 31A


HVAC230-7P5-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 7.5kW
Lav overlast In: 31A


HVAC230-P55-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 0.55kW
Lav overlast In: 3.7A


HVAC230-P55-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 0.55kW
Lav overlast In: 3.7A


HVAC230-P75-21T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 0.75kW
Lav overlast In: 4.8A


HVAC230-P75-54T

Honeywell Frekvensomformere 1,1..55kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 230V, 3-fase

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 230V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
http://hwll.co/inverter
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Ekstra funksjoner: Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 0.75kW
Lav overlast In: 4.8A


HVAC232-1P1-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

230V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 230V
1 fase inngang: ja
3 fase inngang: no
Lav overlast (vifter/pumper): 1.1kW
Lav overlast In: 4.8A
Størrelse: 2


HVAC232-1P5-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

230V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 230V
1 fase inngang: ja
3 fase inngang: no
Lav overlast (vifter/pumper): 1.5kW
Lav overlast In: 7A
Størrelse: 2


HVAC232-2P2-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

230V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 230V
1 fase inngang: ja
3 fase inngang: no
Lav overlast (vifter/pumper): 2.2kW
Lav overlast In: 9.6A
Størrelse: 3


HVAC232-P37-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

230V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 230V
1 fase inngang: ja
3 fase inngang: no
Lav overlast (vifter/pumper): 0.37kW
Lav overlast In: 2.4A
Størrelse: 1


HVAC232-P55-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

230V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 230V
1 fase inngang: ja
3 fase inngang: no
Lav overlast (vifter/pumper): 0.55kW
Lav overlast In: 2.8A
Størrelse: 1


HVAC232-P75-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

230V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 230V
1 fase inngang: ja
3 fase inngang: no
Lav overlast (vifter/pumper): 0.75kW
Lav overlast In: 3.7A
Størrelse: 2


HVAC400-110-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 110kW
Lav overlast In: 205A
Størrelse: 8


HVAC400-110-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 110kW
Lav overlast In: 205A
Størrelse: 8


HVAC400-11P-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 11kW
Lav overlast In: 23A
Størrelse: 5


HVAC400-11P-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 11kW
Lav overlast In: 23A
Størrelse: 5


HVAC400-132-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 132kW
Lav overlast In: 261A
Størrelse: 9


HVAC400-132-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 132kW
Lav overlast In: 261A
Størrelse: 9


HVAC400-15P-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 15kW
Lav overlast In: 31A
Størrelse: 5


HVAC400-15P-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 15kW
Lav overlast In: 31A
Størrelse: 5


HVAC400-160-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 160kW
Lav overlast In: 310A
Størrelse: 9


HVAC400-160-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 160kW
Lav overlast In: 310A
Størrelse: 9


HVAC400-18P-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 18.5kW
Lav overlast In: 38A
Størrelse: 6


HVAC400-18P-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 18.5kW
Lav overlast In: 38A
Størrelse: 6


HVAC400-1P1-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 1.1kW
Lav overlast In: 3.4A
Størrelse: 4


HVAC400-1P1-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 1.1kW
Lav overlast In: 3.4A
Størrelse: 4


HVAC400-1P5-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 1.5kW
Lav overlast In: 4.8A
Størrelse: 4


HVAC400-1P5-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 1.5kW
Lav overlast In: 4.8A
Størrelse: 4


HVAC400-22P-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 22kW
Lav overlast In: 46A
Størrelse: 6


HVAC400-22P-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 22kW
Lav overlast In: 46A
Størrelse: 6


HVAC400-2P2-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 2.2kW
Lav overlast In: 5.6A
Størrelse: 4


HVAC400-2P2-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 2.2kW
Lav overlast In: 5.6A
Størrelse: 4


HVAC400-30P-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 30kW
Lav overlast In: 61A
Størrelse: 6


HVAC400-30P-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 30kW
Lav overlast In: 61A
Størrelse: 6


HVAC400-37P-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 37kW
Lav overlast In: 72A
Størrelse: 7


HVAC400-37P-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 37kW
Lav overlast In: 72A
Størrelse: 7


HVAC400-3P0-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 3kW
Lav overlast In: 8A
Størrelse: 4


HVAC400-3P0-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 3kW
Lav overlast In: 8A
Størrelse: 4


HVAC400-45P-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 45kW
Lav overlast In: 87A
Størrelse: 7


HVAC400-45P-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 45kW
Lav overlast In: 87A
Størrelse: 7


HVAC400-4P0-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 4kW
Lav overlast In: 9.6A
Størrelse: 4


HVAC400-4P0-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 4kW
Lav overlast In: 9.6A
Størrelse: 4


HVAC400-55P-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 55kW
Lav overlast In: 105A
Størrelse: 7


HVAC400-55P-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 55kW
Lav overlast In: 105A
Størrelse: 7


HVAC400-5P5-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 5.5kW
Lav overlast In: 12A
Størrelse: 4


HVAC400-5P5-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 5.5kW
Lav overlast In: 12A
Størrelse: 4


HVAC400-75P-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 75kW
Lav overlast In: 140A
Størrelse: 8


HVAC400-75P-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 75kW
Lav overlast In: 140A
Størrelse: 8


HVAC400-7P5-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 7.5kW
Lav overlast In: 16A
Størrelse: 5


HVAC400-7P5-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 7.5kW
Lav overlast In: 16A
Størrelse: 5


HVAC400-90P-21A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP21
Kapsling: IP21
Lav overlast (vifter/pumper): 90kW
Lav overlast In: 170A
Størrelse: 8


HVAC400-90P-54A

Honeywell Frekvensomformere 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC, 400V

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.
SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.
Inneholder: Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
Liten og kompakt
Integrert strekkavlaster og 360o jording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
Lakkerte kretskort som standard
Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
U/f kontroll
Type: SmartDrive HVAC
RFI-filter: integrert
Spenningsområde: 400V
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet: Oppfyller alle EMC krav
Utstråling: EN61800-3, kategori C1
EN61000-3-12
Sikkerhet: EN61800-5, CE, UL, cUL
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja

IP54
Kapsling: IP54
Lav overlast (vifter/pumper): 90kW
Lav overlast In: 170A
Størrelse: 8


HVAC402-11P-21

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

400V serien
Kapsling: IP21
Spenningsområde: 400V
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Lav overlast (vifter/pumper): 11kW
Lav overlast In: 23A
Størrelse: 4


HVAC402-15P-21

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

400V serien
Kapsling: IP21
Spenningsområde: 400V
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Lav overlast (vifter/pumper): 15kW
Lav overlast In: 31A
Størrelse: 5


HVAC402-18P-21

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

400V serien
Kapsling: IP21
Spenningsområde: 400V
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Lav overlast (vifter/pumper): 18.5kW
Lav overlast In: 38A
Størrelse: 5


HVAC402-1P1-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

400V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 400V
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Lav overlast (vifter/pumper): 1.1kW
Lav overlast In: 3.3A
Størrelse: 2


HVAC402-1P5-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

400V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 400V
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Lav overlast (vifter/pumper): 1.5kW
Lav overlast In: 4.3A
Størrelse: 2


HVAC402-2P2-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

400V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 400V
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Lav overlast (vifter/pumper): 2.2kW
Lav overlast In: 5.6A
Størrelse: 2


HVAC402-3P0-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

400V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 400V
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Lav overlast (vifter/pumper): 3kW
Lav overlast In: 7.6A
Størrelse: 3


HVAC402-4P0-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

400V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 400V
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Lav overlast (vifter/pumper): 4kW
Lav overlast In: 9A
Størrelse: 3


HVAC402-5P5-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

400V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 400V
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Lav overlast (vifter/pumper): 5.5kW
Lav overlast In: 12A
Størrelse: 3


HVAC402-7P5-21

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

400V serien
Kapsling: IP21
Spenningsområde: 400V
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Lav overlast (vifter/pumper): 7.5kW
Lav overlast In: 16A
Størrelse: 4


HVAC402-P55-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

400V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 400V
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Lav overlast (vifter/pumper): 0.55kW
Lav overlast In: 1.9A
Størrelse: 1


HVAC402-P75-20

Honeywell Frekvensomformer 0,37..18,5 kW, IP20/IP21

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.
Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.
Inneholder: Start up guide (veiviser)
Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type: HVAC232/402
RFI-filter: integrert
Utgangsfrekvens: 0...320Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen: 0.01Hz
Seriell kommunikasjon: Modbus RTU
Immunitet: Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling: EN61800-3, category C2
Sikkerhet: EN61800-5, CE

400V serien
Kapsling: IP20
Spenningsområde: 400V
1 fase inngang: nei
3 fase inngang: ja
Lav overlast (vifter/pumper): 0.75kW
Lav overlast In: 2.4A
Størrelse: 1


IF-LON2

Honeywell High performance external LON-USB interface Adapter IF-LON2

Connects a Lon-Bus to the USB interface of one of the following devices: EAGLE, EAGLEHAWK or CLIF-CBUSLC
Produktbeskrivelse: LON network interface for use with EAGLE, EAGLEHAWK or CLIF-CBUSLC


IRM-RLC

Honeywell Configurable BACnet room controller MERLIN
Deksel

Rekkeklemme-deksel IP30 for STOR hustype (10 stk)IRM-RSC

Honeywell Configurable BACnet room controller MERLIN
Deksel

Rekkeklemme-deksel IP30 for LITEN hustype (10 stk)KTF00-65-2M

Honeywell Temperaturføler for vann, Pt1000 kabeltype

Godkjenninger: IEC751 class B
Kapsling: IP65
Festebrakett/fjær for bruk i eksisterende følerlomme følger ikke med, men kan kjøpes separat. Følerlomme leveres med innebygd strammefjær.
Temp. element: Pt1000
Montering: overalt
Innstikk: min. 50mm
Følerelement (diam. x L): 6mm|50mm
Antall i hver pakke: 1


Temp. område: -30...105C
Kabel: 2m


KTF00-65-2M-300

Honeywell Temperaturføler for vann, Pt1000 kabeltype

Godkjenninger: IEC751 class B
Kapsling: IP65
Festebrakett/fjær for bruk i eksisterende følerlomme følger ikke med, men kan kjøpes separat. Følerlomme leveres med innebygd strammefjær.
Temp. element: Pt1000
Montering: overalt
Innstikk: min. 50mm
Følerelement (diam. x L): 6mm|50mm
Antall i hver pakke: 1


Temp. område: -20...260C
Kabel: PFTE, 2m


KTF01-65-2M

Honeywell Water temperature sensor Ni1000, cable type

Kapsling: IP65
Temp. element: Ni1000
Montering: overalt
Innstikk: min. 50mm
Følerelement (diam. x L): 6mm|50mm
Kabel: 2m


Temp. område: -30...105C


KTF01-65-2M-300

Honeywell Water temperature sensor Ni1000, cable type

Kapsling: IP65
Temp. element: Ni1000
Montering: overalt
Innstikk: min. 50mm
Følerelement (diam. x L): 6mm|50mm
Kabel: 2m


Temp. område: -20...260C


KTF10-65-2M

Honeywell Temperaturføler for vann, NTC20 kabeltype

Vanntett temperaturføler for allsidig bruk
Kapsling: IP65
Festebrakett/fjær for bruk i eksisterende følerlomme følger ikke med, men kan kjøpes separat. Følerlomme leveres med innebygd strammefjær.
Temp. område: -30...105C
Montering: overalt
Innstikk: 50mm
Følerelement (diam. x L): 6mm|50mm
Antall terminaler: 2
Kabel: 2m


Temp. element: NTC10k


KTF20-65-2M

Honeywell Temperaturføler for vann, NTC20 kabeltype

Vanntett temperaturføler for allsidig bruk
Kapsling: IP65
Festebrakett/fjær for bruk i eksisterende følerlomme følger ikke med, men kan kjøpes separat. Følerlomme leveres med innebygd strammefjær.
Temp. område: -30...105C
Montering: overalt
Innstikk: 50mm
Følerelement (diam. x L): 6mm|50mm
Antall terminaler: 2
Kabel: 2m


Temp. element: NTC20k


LF-MF

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC
Flange

Mounting flange for air-duct application (10 pieces)LF20-1P65-5M

Honeywell Air duct temperature sensor, NTC

Humidity 5..95 %rh, non condensing.
Temp. element: NTC20k
Temp. område: -30...80C
Montering: luftkanal
Antall terminaler: 2
Kabel: 5m
Kapsling: IP65


Innstikk: 157mm


LF20-3P65-5M

Honeywell Air duct temperature sensor, NTC

Humidity 5..95 %rh, non condensing.
Temp. element: NTC20k
Temp. område: -30...80C
Montering: luftkanal
Antall terminaler: 2
Kabel: 5m
Kapsling: IP65


Innstikk: 307mm


LFH00-2B65

Honeywell Sensor for kanal, temperatur og fukt, LFH

For måling og styring av temperatur og relativ fuktighet i kanaler (R.H)
Utgangsspenning: 2 utganger:
0..10V for Temperatur
0..10V for Relativ Fuktighet
Temp. område: -5...55C
R.H. område: 10...90%rh
Kapsling: IP65 for huset; IP40 for sensordelen
Montering: luftkanal
Innstikk: 230mm
Effekt: 24Vac
Erstatter tidligere type H7015xx

Transmitter med passivt temperatur-element
Temp. element: Pt1000
Antall terminaler: 6


LFH01-2B65

Honeywell Sensor for kanal, temperatur og fukt, LFH

For måling og styring av temperatur og relativ fuktighet i kanaler (R.H)
Utgangsspenning: 2 utganger:
0..10V for Temperatur
0..10V for Relativ Fuktighet
Temp. område: -5...55C
R.H. område: 10...90%rh
Kapsling: IP65 for huset; IP40 for sensordelen
Montering: luftkanal
Innstikk: 230mm
Effekt: 24Vac
Erstatter tidligere type H7015xx

Transmitter med passivt temperatur-element
Temp. element: Ni1000
Antall terminaler: 6


LFH10-2B65

Honeywell Sensor for kanal, temperatur og fukt, LFH

For måling og styring av temperatur og relativ fuktighet i kanaler (R.H)
Utgangsspenning: 2 utganger:
0..10V for Temperatur
0..10V for Relativ Fuktighet
Temp. område: -5...55C
R.H. område: 10...90%rh
Kapsling: IP65 for huset; IP40 for sensordelen
Montering: luftkanal
Innstikk: 230mm
Effekt: 24Vac
Erstatter tidligere type H7015xx

Transmitter med passivt temperatur-element
Temp. element: NTC10k
Antall terminaler: 6


LFH20-2B65

Honeywell Sensor for kanal, temperatur og fukt, LFH

For måling og styring av temperatur og relativ fuktighet i kanaler (R.H)
Utgangsspenning: 2 utganger:
0..10V for Temperatur
0..10V for Relativ Fuktighet
Temp. område: -5...55C
R.H. område: 10...90%rh
Kapsling: IP65 for huset; IP40 for sensordelen
Montering: luftkanal
Innstikk: 230mm
Effekt: 24Vac
Erstatter tidligere type H7015xx

Transmitter med passivt temperatur-element
Temp. element: NTC20k
Antall terminaler: 6


LFHV-2B65

Honeywell Sensor for kanal, temperatur og fukt, LFH

For måling og styring av temperatur og relativ fuktighet i kanaler (R.H)
Utgangsspenning: 2 utganger:
0..10V for Temperatur
0..10V for Relativ Fuktighet
Temp. område: -5...55C
R.H. område: 10...90%rh
Kapsling: IP65 for huset; IP40 for sensordelen
Montering: luftkanal
Innstikk: 230mm
Effekt: 24Vac
Erstatter tidligere type H7015xx

Kun transmitter
Temp. element: no
Antall terminaler: 4


LFV-050-3B65

Honeywell Air duct and immersion temperature transmitter, 0..10V

Kapsling: IP65
Utgangssignal: 0..10V
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 3
Effekt: 24Vacdc
Fuktighet 5..95 %rh, non condensing.

Transmitter without immersion well, nor flange
Innstikk: 300mm
Temp. område: 0...50C


LFV-100-1B65

Honeywell Air duct and immersion temperature transmitter, 0..10V

Kapsling: IP65
Utgangssignal: 0..10V
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 3
Effekt: 24Vacdc
Fuktighet 5..95 %rh, non condensing.

Transmitter without immersion well, nor flange
Innstikk: 150mm
Temp. område: 0...100C


LFV-100-3B65

Honeywell Air duct and immersion temperature transmitter, 0..10V

Kapsling: IP65
Utgangssignal: 0..10V
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 3
Effekt: 24Vacdc
Fuktighet 5..95 %rh, non condensing.

Transmitter without immersion well, nor flange
Innstikk: 300mm
Temp. område: 0...100C


M5410C1001

Honeywell Rask aktuator for ventiler 6,5 mm 90 N, M5410

Elektrisk aktuator av/på, for ventil serie VS, V58.. DN15/20 og V100/V2000 TRV-serien.
Kapsling: IP54
Manuell betjening gjøres med ventildekselet
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Slag: 6.5mm
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Gangtid: 3,6/16s
Kabel: 1.5m

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc


M5410L1001

Honeywell Rask aktuator for ventiler 6,5 mm 90 N, M5410

Elektrisk aktuator av/på, for ventil serie VS, V58.. DN15/20 og V100/V2000 TRV-serien.
Kapsling: IP54
Manuell betjening gjøres med ventildekselet
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Slag: 6.5mm
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Gangtid: 3,6/16s
Kabel: 1.5m

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac


M6061A1013

Honeywell Roterende Aktuator for spjeldventiler

Elektrisk ventilmotor for spjeldventiler og store VBG kuleventiler (DN40..DN50)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: reverserbar skalaplate
Manuell frikobling av gear. Spjeldventil V5421B1090, DN200 skal bruke M6422L1003
Rotasjonsvinkel: 90o
Man. betjening: ja

Flytende regulering/3-punkt
Moment: 10Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 3-pkt
Gangtid: 1.5min
Pos. tilbakemeld.: no
Endebrytere: opsjon


M6061A1021

Honeywell Roterende Aktuator for spjeldventiler

Elektrisk ventilmotor for spjeldventiler og store VBG kuleventiler (DN40..DN50)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: reverserbar skalaplate
Manuell frikobling av gear. Spjeldventil V5421B1090, DN200 skal bruke M6422L1003
Rotasjonsvinkel: 90o
Man. betjening: ja

Flytende regulering/3-punkt
Moment: 20Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 3-pkt
Gangtid: 1.6min
Pos. tilbakemeld.: no
Endebrytere: opsjon


M6061A1039

Honeywell Roterende Aktuator for spjeldventiler

Elektrisk ventilmotor for spjeldventiler og store VBG kuleventiler (DN40..DN50)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: reverserbar skalaplate
Manuell frikobling av gear. Spjeldventil V5421B1090, DN200 skal bruke M6422L1003
Rotasjonsvinkel: 90o
Man. betjening: ja

Flytende regulering/3-punkt
Moment: 30Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 3-pkt
Gangtid: 2.3min
Pos. tilbakemeld.: no
Endebrytere: opsjon


M6061A1047

Honeywell Roterende Aktuator for spjeldventiler

Elektrisk ventilmotor for spjeldventiler og store VBG kuleventiler (DN40..DN50)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: reverserbar skalaplate
Manuell frikobling av gear. Spjeldventil V5421B1090, DN200 skal bruke M6422L1003
Rotasjonsvinkel: 90o
Man. betjening: ja

Flytende regulering/3-punkt
Moment: 40Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 3-pkt
Gangtid: 3.5min
Pos. tilbakemeld.: no
Endebrytere: opsjon


M6061L1019

Honeywell Roterende Aktuator for spjeldventiler

Elektrisk ventilmotor for spjeldventiler og store VBG kuleventiler (DN40..DN50)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: reverserbar skalaplate
Manuell frikobling av gear. Spjeldventil V5421B1090, DN200 skal bruke M6422L1003
Rotasjonsvinkel: 90o
Man. betjening: ja

Flytende regulering/3-punkt
Moment: 10Nm
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 3-pkt
Gangtid: 1.5min
Pos. tilbakemeld.: no
Endebrytere: opsjon


M6061L1027

Honeywell Roterende Aktuator for spjeldventiler

Elektrisk ventilmotor for spjeldventiler og store VBG kuleventiler (DN40..DN50)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: reverserbar skalaplate
Manuell frikobling av gear. Spjeldventil V5421B1090, DN200 skal bruke M6422L1003
Rotasjonsvinkel: 90o
Man. betjening: ja

Flytende regulering/3-punkt
Moment: 20Nm
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 3-pkt
Gangtid: 1.6min
Pos. tilbakemeld.: no
Endebrytere: opsjon


M6061L1035

Honeywell Roterende Aktuator for spjeldventiler

Elektrisk ventilmotor for spjeldventiler og store VBG kuleventiler (DN40..DN50)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: reverserbar skalaplate
Manuell frikobling av gear. Spjeldventil V5421B1090, DN200 skal bruke M6422L1003
Rotasjonsvinkel: 90o
Man. betjening: ja

Flytende regulering/3-punkt
Moment: 30Nm
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 3-pkt
Gangtid: 2.3min
Pos. tilbakemeld.: opsjon
Endebrytere: opsjon


M6061L1043

Honeywell Roterende Aktuator for spjeldventiler

Elektrisk ventilmotor for spjeldventiler og store VBG kuleventiler (DN40..DN50)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: reverserbar skalaplate
Manuell frikobling av gear. Spjeldventil V5421B1090, DN200 skal bruke M6422L1003
Rotasjonsvinkel: 90o
Man. betjening: ja

Flytende regulering/3-punkt
Moment: 40Nm
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 3-pkt
Gangtid: 3.5min
Pos. tilbakemeld.: no
Endebrytere: opsjon


M6410C2023

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 180 N; for ventil seriene: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Man. betjening: ja
Endebrytere: no
Kabel: 1.5m


M6410C2031

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 300 N; for ventilseriene: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Man. betjening: ja
Endebrytere: no
Kabel: 1.5m


M6410C4029

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 180 N; for ventil seriene: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Man. betjening: ja
Endebrytere: 2
Kabel: 1.5m


M6410C4037

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 300 N; for ventilseriene: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Man. betjening: ja
Endebrytere: 2
Kabel: 1.5m


M6410L2023

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 180 N; for ventil seriene: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Man. betjening: ja
Endebrytere: no
Kabel: 1.5m


M6410L2031

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 300 N; for ventilseriene: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Man. betjening: ja
Endebrytere: no
Kabel: 1.5m


M6410L4029

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 180 N; for ventil seriene: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Man. betjening: ja
Endebrytere: 2
Kabel: 1.5m


M6410L4037

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 300 N; for ventilseriene: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Man. betjening: ja
Endebrytere: 2
Kabel: 1.5m


M6422L1003

Honeywell Aktuator for spjeldventil V5421B1090

Kapsling: IP54
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 3-pkt
Integert begrensning for rotasjon: nei
Man. betjening: ja
Endebrytere: opsjon
Gangtid: 150s
Moment: 40Nm


M7061E1012

Honeywell Roterende Aktuator for spjeldventiler

Elektrisk ventilmotor for spjeldventiler og store VBG kuleventiler (DN40..DN50)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: reverserbar skalaplate
Manuell frikobling av gear. Spjeldventil V5421B1090, DN200 skal bruke M6422L1003
Rotasjonsvinkel: 90o
Man. betjening: ja

Modulerende regulering - 0/2..10V
Moment: 10Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V=
Gangtid: 1.5min
Pos. tilbakemeld.: opsjon
Endebrytere: no


M7061E1020

Honeywell Roterende Aktuator for spjeldventiler

Elektrisk ventilmotor for spjeldventiler og store VBG kuleventiler (DN40..DN50)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: reverserbar skalaplate
Manuell frikobling av gear. Spjeldventil V5421B1090, DN200 skal bruke M6422L1003
Rotasjonsvinkel: 90o
Man. betjening: ja

Modulerende regulering - 0/2..10V
Moment: 20Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V=
Gangtid: 3.0min
Pos. tilbakemeld.: opsjon
Endebrytere: no


M7410A1001

Honeywell Aktuator 3-punkt styring, 2,5 mm 90 N, M7410A

Elektrisk aktuator for 3-punkt styring (flytende kontroll),
Kapsling: IP43
Pos. indikator: med rød indikator
Manuell betjening med ventildekselet
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 2.5mm
Gangtid: 57s

2,5 mm; 90 N
Kabel: 0.9m


M7410A1001-10M

Honeywell Aktuator 3-punkt styring, 2,5 mm 90 N, M7410A

Elektrisk aktuator for 3-punkt styring (flytende kontroll),
Kapsling: IP43
Pos. indikator: med rød indikator
Manuell betjening med ventildekselet
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 2.5mm
Gangtid: 57s

2,5 mm; 90 N
Kabel: 10m


M7410A1001-3M

Honeywell Aktuator 3-punkt styring, 2,5 mm 90 N, M7410A

Elektrisk aktuator for 3-punkt styring (flytende kontroll),
Kapsling: IP43
Pos. indikator: med rød indikator
Manuell betjening med ventildekselet
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 2.5mm
Gangtid: 57s

2,5 mm; 90 N
Kabel: 3m


M7410A1001-5M

Honeywell Aktuator 3-punkt styring, 2,5 mm 90 N, M7410A

Elektrisk aktuator for 3-punkt styring (flytende kontroll),
Kapsling: IP43
Pos. indikator: med rød indikator
Manuell betjening med ventildekselet
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 2.5mm
Gangtid: 57s

2,5 mm; 90 N
Kabel: 5m


M7410C1007

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 180 N; for ventil seriene: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Kabel: 1.5m


M7410C1007-10M

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 180 N; for ventil seriene: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Kabel: 10m


M7410C1007-3M

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 180 N; for ventil seriene: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Kabel: 3m


M7410C1007-5M

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 180 N; for ventil seriene: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft: 180N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Kabel: 5m


M7410C1015

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 300 N; for ventilseriene: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Kabel: 1.5m


M7410C1015-5M

Honeywell Aktuator 3-pkt, for sonestyring, 6,5 mm 180/300N, M6410/M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)
Kapsling: IP43/IP42
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: 1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Gangtid: 150s

6,5 mm; 300 N; for ventilseriene: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft: 300N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Kabel: 5m


M7410E1002

Honeywell Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E

M7410E er en meget fleksibel og solid bygget elektrisk aktuator for modulerende regulering.
Benyttes på både radiatorventiler og soneventiler med bransjestandard 30x1,5 mm gjengedimensjoner.
Kapsling: IP42
Pos. indikator: med rød plastpinne
Funksjon på endebryter: vekselbryter, 5A resistiv, 1A induktiv,
Reuleringen kan reverseres. For M7410E1..-modeller kan ventildekselet som følger med ventilen benyttes for manuell betjening. For modeller med 2 endebrytere er den ene bryteren justerbar.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 180 N
Spindelkraft: 180N
Slag: 6.5mm
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Gangtid: 150s
Kabel: 1.5m


M7410E1002-10M

Honeywell Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E

M7410E er en meget fleksibel og solid bygget elektrisk aktuator for modulerende regulering.
Benyttes på både radiatorventiler og soneventiler med bransjestandard 30x1,5 mm gjengedimensjoner.
Kapsling: IP42
Pos. indikator: med rød plastpinne
Funksjon på endebryter: vekselbryter, 5A resistiv, 1A induktiv,
Reuleringen kan reverseres. For M7410E1..-modeller kan ventildekselet som følger med ventilen benyttes for manuell betjening. For modeller med 2 endebrytere er den ene bryteren justerbar.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 180 N
Spindelkraft: 180N
Slag: 6.5mm
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Gangtid: 150s
Kabel: 10m


M7410E1028

Honeywell Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E

M7410E er en meget fleksibel og solid bygget elektrisk aktuator for modulerende regulering.
Benyttes på både radiatorventiler og soneventiler med bransjestandard 30x1,5 mm gjengedimensjoner.
Kapsling: IP42
Pos. indikator: med rød plastpinne
Funksjon på endebryter: vekselbryter, 5A resistiv, 1A induktiv,
Reuleringen kan reverseres. For M7410E1..-modeller kan ventildekselet som følger med ventilen benyttes for manuell betjening. For modeller med 2 endebrytere er den ene bryteren justerbar.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 300 N
Spindelkraft: 300N
Slag: 6.5mm
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Gangtid: 150s
Kabel: 1.5m


M7410E2026

Honeywell Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E

M7410E er en meget fleksibel og solid bygget elektrisk aktuator for modulerende regulering.
Benyttes på både radiatorventiler og soneventiler med bransjestandard 30x1,5 mm gjengedimensjoner.
Kapsling: IP42
Pos. indikator: med rød plastpinne
Funksjon på endebryter: vekselbryter, 5A resistiv, 1A induktiv,
Reuleringen kan reverseres. For M7410E1..-modeller kan ventildekselet som følger med ventilen benyttes for manuell betjening. For modeller med 2 endebrytere er den ene bryteren justerbar.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 180 N
Spindelkraft: 180N
Slag: 6.5mm
Man. betjening: ja
Endebrytere: no
Gangtid: 150s
Kabel: 1.5m


M7410E2034

Honeywell Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E

M7410E er en meget fleksibel og solid bygget elektrisk aktuator for modulerende regulering.
Benyttes på både radiatorventiler og soneventiler med bransjestandard 30x1,5 mm gjengedimensjoner.
Kapsling: IP42
Pos. indikator: med rød plastpinne
Funksjon på endebryter: vekselbryter, 5A resistiv, 1A induktiv,
Reuleringen kan reverseres. For M7410E1..-modeller kan ventildekselet som følger med ventilen benyttes for manuell betjening. For modeller med 2 endebrytere er den ene bryteren justerbar.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 300 N
Spindelkraft: 300N
Slag: 6.5mm
Man. betjening: ja
Endebrytere: no
Gangtid: 150s
Kabel: 1.5m


M7410E4022

Honeywell Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E

M7410E er en meget fleksibel og solid bygget elektrisk aktuator for modulerende regulering.
Benyttes på både radiatorventiler og soneventiler med bransjestandard 30x1,5 mm gjengedimensjoner.
Kapsling: IP42
Pos. indikator: med rød plastpinne
Funksjon på endebryter: vekselbryter, 5A resistiv, 1A induktiv,
Reuleringen kan reverseres. For M7410E1..-modeller kan ventildekselet som følger med ventilen benyttes for manuell betjening. For modeller med 2 endebrytere er den ene bryteren justerbar.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 180 N
Spindelkraft: 180N
Slag: 6.5mm
Man. betjening: ja
Endebrytere: 2
Gangtid: 150s
Kabel: 1.5m


M7410E4030

Honeywell Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E

M7410E er en meget fleksibel og solid bygget elektrisk aktuator for modulerende regulering.
Benyttes på både radiatorventiler og soneventiler med bransjestandard 30x1,5 mm gjengedimensjoner.
Kapsling: IP42
Pos. indikator: med rød plastpinne
Funksjon på endebryter: vekselbryter, 5A resistiv, 1A induktiv,
Reuleringen kan reverseres. For M7410E1..-modeller kan ventildekselet som følger med ventilen benyttes for manuell betjening. For modeller med 2 endebrytere er den ene bryteren justerbar.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 0/2..10V=

6,5 mm; 300 N
Spindelkraft: 300N
Slag: 6.5mm
Man. betjening: ja
Endebrytere: 2
Gangtid: 150s
Kabel: 1.5m


M7410E5001

Honeywell Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E

M7410E er en meget fleksibel og solid bygget elektrisk aktuator for modulerende regulering.
Benyttes på både radiatorventiler og soneventiler med bransjestandard 30x1,5 mm gjengedimensjoner.
Kapsling: IP42
Pos. indikator: med rød plastpinne
Funksjon på endebryter: vekselbryter, 5A resistiv, 1A induktiv,
Reuleringen kan reverseres. For M7410E1..-modeller kan ventildekselet som følger med ventilen benyttes for manuell betjening. For modeller med 2 endebrytere er den ene bryteren justerbar.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 0/2..10V=

2,5 mm, 90 N
Spindelkraft: 90N
Slag: 2.5mm
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Gangtid: 70s
Kabel: 1.5m


M7410E5001-10M

Honeywell Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E

M7410E er en meget fleksibel og solid bygget elektrisk aktuator for modulerende regulering.
Benyttes på både radiatorventiler og soneventiler med bransjestandard 30x1,5 mm gjengedimensjoner.
Kapsling: IP42
Pos. indikator: med rød plastpinne
Funksjon på endebryter: vekselbryter, 5A resistiv, 1A induktiv,
Reuleringen kan reverseres. For M7410E1..-modeller kan ventildekselet som følger med ventilen benyttes for manuell betjening. For modeller med 2 endebrytere er den ene bryteren justerbar.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 0/2..10V=

2,5 mm, 90 N
Spindelkraft: 90N
Slag: 2.5mm
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Gangtid: 70s
Kabel: 10m


M7410E5001-3M

Honeywell Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E

M7410E er en meget fleksibel og solid bygget elektrisk aktuator for modulerende regulering.
Benyttes på både radiatorventiler og soneventiler med bransjestandard 30x1,5 mm gjengedimensjoner.
Kapsling: IP42
Pos. indikator: med rød plastpinne
Funksjon på endebryter: vekselbryter, 5A resistiv, 1A induktiv,
Reuleringen kan reverseres. For M7410E1..-modeller kan ventildekselet som følger med ventilen benyttes for manuell betjening. For modeller med 2 endebrytere er den ene bryteren justerbar.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 0/2..10V=

2,5 mm, 90 N
Spindelkraft: 90N
Slag: 2.5mm
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Gangtid: 70s
Kabel: 3m


M7410E5001-5M

Honeywell Aktuator 0/2..10V for rom- og soneregulering M7410E

M7410E er en meget fleksibel og solid bygget elektrisk aktuator for modulerende regulering.
Benyttes på både radiatorventiler og soneventiler med bransjestandard 30x1,5 mm gjengedimensjoner.
Kapsling: IP42
Pos. indikator: med rød plastpinne
Funksjon på endebryter: vekselbryter, 5A resistiv, 1A induktiv,
Reuleringen kan reverseres. For M7410E1..-modeller kan ventildekselet som følger med ventilen benyttes for manuell betjening. For modeller med 2 endebrytere er den ene bryteren justerbar.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 0/2..10V=

2,5 mm, 90 N
Spindelkraft: 90N
Slag: 2.5mm
Man. betjening: nei
Endebrytere: no
Gangtid: 70s
Kabel: 5m


ML6420A3007

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425

Elektrisk aktuator, 3-punkt/flytende regulering, for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakett stammen
Pos. tilbakemeld.: opsjon
Endebrytere: opsjon
For ML6425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 20mm

20 mm; 600N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spenningsløs: no
Man. betjening: ja
Gangtid: 1.0min
Fjærretur: nei


ML6420A3015

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425

Elektrisk aktuator, 3-punkt/flytende regulering, for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakett stammen
Pos. tilbakemeld.: opsjon
Endebrytere: opsjon
For ML6425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 20mm

20 mm; 600N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: no
Man. betjening: ja
Gangtid: 1.0min
Fjærretur: nei


ML6420A3023

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425

Elektrisk aktuator, 3-punkt/flytende regulering, for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakett stammen
Pos. tilbakemeld.: opsjon
Endebrytere: opsjon
For ML6425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 20mm

20 mm; 600N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spenningsløs: no
Man. betjening: ja
Gangtid: 0.5min
Fjærretur: nei


ML6420A3031

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425

Elektrisk aktuator, 3-punkt/flytende regulering, for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakett stammen
Pos. tilbakemeld.: opsjon
Endebrytere: opsjon
For ML6425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 20mm

20 mm; 600N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: no
Man. betjening: ja
Gangtid: 0.5min
Fjærretur: nei


ML6420A3072

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425

Elektrisk aktuator, 3-punkt/flytende regulering, for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakett stammen
Pos. tilbakemeld.: opsjon
Endebrytere: opsjon
For ML6425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 20mm

20 mm; 600N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spenningsløs: no
Man. betjening: nei
Gangtid: 1.0min
Fjærretur: nei


ML6421A3005

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20/38 mm, 1800N, ML6421

Elektrisk aktuator med 3-punkt/flytende regulering for ventilseriene med 20mm og 38mm slaglengde: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakettstammen
Endebrytere: opsjon
Spindelkraft: 1800N
Styresignal: 3-pkt
Man. betjening: ja

20 mm; 1800N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Slag: 20mm
Gangtid: 1.9min
Pos. tilbakemeld.: opsjon


ML6421A3013

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20/38 mm, 1800N, ML6421

Elektrisk aktuator med 3-punkt/flytende regulering for ventilseriene med 20mm og 38mm slaglengde: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakettstammen
Endebrytere: opsjon
Spindelkraft: 1800N
Styresignal: 3-pkt
Man. betjening: ja

20 mm; 1800N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Slag: 20mm
Gangtid: 1.9min
Pos. tilbakemeld.: no


ML6421B3004

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20/38 mm, 1800N, ML6421

Elektrisk aktuator med 3-punkt/flytende regulering for ventilseriene med 20mm og 38mm slaglengde: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakettstammen
Endebrytere: opsjon
Spindelkraft: 1800N
Styresignal: 3-pkt
Man. betjening: ja

38 mm; 1800N
Spenningsforsyning: 24 Vac
Slag: 38mm
Gangtid: 3.5min
Pos. tilbakemeld.: opsjon


ML6421B3012

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20/38 mm, 1800N, ML6421

Elektrisk aktuator med 3-punkt/flytende regulering for ventilseriene med 20mm og 38mm slaglengde: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakettstammen
Endebrytere: opsjon
Spindelkraft: 1800N
Styresignal: 3-pkt
Man. betjening: ja

38 mm; 1800N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Slag: 38mm
Gangtid: 3.5min
Pos. tilbakemeld.: no


ML6425A3006

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425

Elektrisk aktuator, 3-punkt/flytende regulering, for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakett stammen
Pos. tilbakemeld.: opsjon
Endebrytere: opsjon
For ML6425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 20mm

20 mm; 600N, fjærretur
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spenningsløs: spindel skyves ut
Man. betjening: no
Gangtid: 1.8min
Fjærretur: ja


ML6425A3014

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425

Elektrisk aktuator, 3-punkt/flytende regulering, for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakett stammen
Pos. tilbakemeld.: opsjon
Endebrytere: opsjon
For ML6425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 20mm

20 mm; 600N, fjærretur
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel skyves ut
Man. betjening: no
Gangtid: 1.8min
Fjærretur: ja


ML6425B3005

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425

Elektrisk aktuator, 3-punkt/flytende regulering, for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakett stammen
Pos. tilbakemeld.: opsjon
Endebrytere: opsjon
For ML6425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 20mm

20 mm; 600N, fjærretur
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Man. betjening: no
Gangtid: 1.8min
Fjærretur: ja


ML6425B3021

Honeywell Aktuator 3-pkt, 20mm, 600N, ML6420/ML6425

Elektrisk aktuator, 3-punkt/flytende regulering, for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate på brakett stammen
Pos. tilbakemeld.: opsjon
Endebrytere: opsjon
For ML6425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spindelkraft: 600N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 20mm

20 mm; 600N, fjærretur
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Man. betjening: no
Gangtid: 1.8min
Fjærretur: ja


ML6435B1008

Honeywell Aktuator 3-pkt, med fjærretur, 6,5mm 400N, ML6435

Elektrisk aktuator for ventilserien V5825B. Passer også til serien V5832B/V5833A (DN25-40).
Kapsling: IP54
Godkjent i henhold til DIN EN 14597 i kombinasjon med V5825B.
Spindelkraft: 400N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Gangtid: 60s
Fjærretur: ja

6,5 mm; 400N
Spenningsforsyning: 24 Vac


ML6435B1016

Honeywell Aktuator 3-pkt, med fjærretur, 6,5mm 400N, ML6435

Elektrisk aktuator for ventilserien V5825B. Passer også til serien V5832B/V5833A (DN25-40).
Kapsling: IP54
Godkjent i henhold til DIN EN 14597 i kombinasjon med V5825B.
Spindelkraft: 400N
Styresignal: 3-pkt
Slag: 6.5mm
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Gangtid: 60s
Fjærretur: ja

6,5 mm; 400N
Spenningsforsyning: 230 Vac


ML7420A6009

Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20 mm, 600N, ML7420/ML7425

Elektrisk aktuator med modulerende regulering for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate
Hva skjer med aktuatoren/spindelen ved bortfall av styresignal: justerbar
Endebrytere: opsjon
Aktuatoren kan reverseres. For ML7425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 600N
Slag: 20mm

20 mm; 600 N
Styresignal: 0/2..10V=
Spenningsløs: no
Man. betjening: ja
Gangtid: 1.0min
Fjærretur: nei
Pos. tilbakemeld.: 2..10V


ML7420A6017

Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20 mm, 600N, ML7420/ML7425

Elektrisk aktuator med modulerende regulering for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate
Hva skjer med aktuatoren/spindelen ved bortfall av styresignal: justerbar
Endebrytere: opsjon
Aktuatoren kan reverseres. For ML7425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 600N
Slag: 20mm

20 mm; 600 N
Styresignal: 0/2..10V=
Spenningsløs: no
Man. betjening: ja
Gangtid: 0.5min
Fjærretur: nei
Pos. tilbakemeld.: 2..10V


ML7420A6025

Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20 mm, 600N, ML7420/ML7425

Elektrisk aktuator med modulerende regulering for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate
Hva skjer med aktuatoren/spindelen ved bortfall av styresignal: justerbar
Endebrytere: opsjon
Aktuatoren kan reverseres. For ML7425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 600N
Slag: 20mm

20 mm; 600 N
Styresignal: 2..10V=
Spenningsløs: no
Man. betjening: nei
Gangtid: 1.0min
Fjærretur: nei
Pos. tilbakemeld.: no


ML7421A3004

Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20/38 mm, 1800N, ML7421

Elektrisk aktuator med modulerende regulering for ventilseriene: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikator på brakettstammen
Hva skjer med aktuatoren/spindelen ved bortfall av styresignal: valgbar: lukket, halvåpen og åpen
Pos. tilbakemeld.: 2..10V
Endebrytere: opsjon
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 1800N
Styresignal: 0/2..10V=; 0/4..20mA
Man. betjening: ja

20 mm; 1800N
Slag: 20mm
Gangtid: 1.9min


ML7421B3003

Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20/38 mm, 1800N, ML7421

Elektrisk aktuator med modulerende regulering for ventilseriene: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikator på brakettstammen
Hva skjer med aktuatoren/spindelen ved bortfall av styresignal: valgbar: lukket, halvåpen og åpen
Pos. tilbakemeld.: 2..10V
Endebrytere: opsjon
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 1800N
Styresignal: 0/2..10V=; 0/4..20mA
Man. betjening: ja

38 mm; 1800N
Slag: 38mm
Gangtid: 3.5min


ML7425A6008

Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20 mm, 600N, ML7420/ML7425

Elektrisk aktuator med modulerende regulering for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate
Hva skjer med aktuatoren/spindelen ved bortfall av styresignal: justerbar
Endebrytere: opsjon
Aktuatoren kan reverseres. For ML7425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 600N
Slag: 20mm

20 mm; 600 N, fjærretur
Styresignal: 0/2..10V=
Spenningsløs: spindel skyves ut
Man. betjening: nei
Gangtid: 1.8min
Fjærretur: ja
Pos. tilbakemeld.: 2..10V


ML7425B6007

Honeywell Aktuator 0/2...10V, 20 mm, 600N, ML7420/ML7425

Elektrisk aktuator med modulerende regulering for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: indikatorplate
Hva skjer med aktuatoren/spindelen ved bortfall av styresignal: justerbar
Endebrytere: opsjon
Aktuatoren kan reverseres. For ML7425-modeller: godkjent i henhold til DIN EN 14597 (maks 130 oC) i kombinasjon med V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 600N
Slag: 20mm

20 mm; 600 N, fjærretur
Styresignal: 0/2..10V=
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Man. betjening: nei
Gangtid: 1.8min
Fjærretur: ja
Pos. tilbakemeld.: 2..10V


ML7430E1005

Honeywell Aktuator 0/2..10V, 6,5mm, 400N, ML7430/ML7435

Elektrisk aktuator for ventilseriene med 6,5mm slaglengde: V5825B (DN15-32) og V5832B/V5833A (DN25-40).
Kapsling: IP54
For ML7435E1004: godkjent i henhold til DIN EN 14597 i kombinasjon med V5825B.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 400N
Styresignal: 0/2..10V=
Slag: 6.5mm

6,5 mm; 400N
Spenningsløs: no
Man. betjening: ja
Gangtid: 15s
Fjærretur: nei


ML7435E1004

Honeywell Aktuator 0/2..10V, 6,5mm, 400N, ML7430/ML7435

Elektrisk aktuator for ventilseriene med 6,5mm slaglengde: V5825B (DN15-32) og V5832B/V5833A (DN25-40).
Kapsling: IP54
For ML7435E1004: godkjent i henhold til DIN EN 14597 i kombinasjon med V5825B.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Spindelkraft: 400N
Styresignal: 0/2..10V=
Slag: 6.5mm

6,5 mm; 400N
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Man. betjening: nei
Gangtid: 60s
Fjærretur: ja


MT4-024-NC

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Spenningsløs: spindel skyves ut
Slag: 2.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 4min
Startstrøm: 0.2A
Kabel: 1m


MT4-024-NC-2.5M

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Spenningsløs: spindel skyves ut
Slag: 2.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 4min
Startstrøm: 0.2A
Kabel: 2.5m


MT4-024-NO

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Slag: 2.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 4min
Startstrøm: 0.2A
Kabel: 1m


MT4-024-NO-2.5M

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Slag: 2.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 4min
Startstrøm: 0.2A
Kabel: 2.5m


MT4-024S-NC

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Spenningsløs: spindel skyves ut
Slag: 2.5mm
Endebrytere: 1
Gangtid: 4min
Startstrøm: 0.2A
Kabel: 1m


MT4-024S-NO

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Slag: 2.5mm
Endebrytere: 1
Gangtid: 4min
Startstrøm: 0.2A
Kabel: 1m


MT4-230-NC

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel skyves ut
Slag: 2.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 4min
Startstrøm: 0.4A
Kabel: 1m


MT4-230-NC-2.5M

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel skyves ut
Slag: 2.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 4min
Startstrøm: 0.4A
Kabel: 2.5m


MT4-230-NO

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Slag: 2.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 4min
Startstrøm: 0.4A
Kabel: 1m


MT4-230-NO-2.5M

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Slag: 2.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 4min
Startstrøm: 0.4A
Kabel: 2.5m


MT4-230S-NC

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel skyves ut
Slag: 2.5mm
Endebrytere: 1
Gangtid: 4min
Startstrøm: 0.4A
Kabel: 1m


MT4-230S-NO

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

2,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Slag: 2.5mm
Endebrytere: 1
Gangtid: 4min
Startstrøm: 0.4A
Kabel: 1m


MT8-024-NC

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Spenningsløs: spindel skyves ut
Slag: 6.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 6min
Startstrøm: 0.2A
Kabel: 1m


MT8-024-NC-2.5M

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Spenningsløs: spindel skyves ut
Slag: 6.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 6min
Startstrøm: 0.2A
Kabel: 2.5m


MT8-024-NO

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Slag: 6.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 6min
Startstrøm: 0.2A
Kabel: 1m


MT8-024-NO-2.5M

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Slag: 6.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 6min
Startstrøm: 0.2A
Kabel: 2.5m


MT8-024S-NC

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Spenningsløs: spindel skyves ut
Slag: 6.5mm
Endebrytere: 1
Gangtid: 6min
Startstrøm: 0.2A
Kabel: 1m


MT8-024S-NO

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Slag: 6.5mm
Endebrytere: 1
Gangtid: 6min
Startstrøm: 0.2A
Kabel: 1m


MT8-230-NC

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel skyves ut
Slag: 6.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 6.5min
Startstrøm: 0.4A
Kabel: 1m


MT8-230-NC-2.5M

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel skyves ut
Slag: 6.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 6.5min
Startstrøm: 0.4A
Kabel: 2.5m


MT8-230-NO

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Slag: 6.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 6.5min
Startstrøm: 0.4A
Kabel: 1m


MT8-230-NO-2.5M

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Slag: 6.5mm
Endebrytere: no
Gangtid: 6.5min
Startstrøm: 0.4A
Kabel: 2.5m


MT8-230S-NC

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel skyves ut
Slag: 6.5mm
Endebrytere: 1
Gangtid: 6.5min
Startstrøm: 0.4A
Kabel: 1m


MT8-230S-NO

Honeywell Termoelektrisk aktuator for ventiler 2,5/6,5 mm, 90N

Elektrisk aktuator for av/på styring og PWM (puls-bredde) regulering.
Kapsling: IP44
Pos. indikator: med rød indikator
Funksjon på endebryter: vekselbryter, kapasitet 5(3) A; kontakt lukker når spenningssatt
Spindelkraft: 90N
Styresignal: 2-pkt
Aktuator er forsynt med monteringsklips (MT-CLIP) og M30 x 1,5 adapter (MT-ADAPT-HW). Andre adaptere på forespørsel.
Effektiv slaglengde for ventiler 2,5/6,5 mm; Maks slaglengde 4/8 mm.
Passer til ventiler med lukkedimensjon 11,5 +/- 0,3 mm

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning: 230 Vac
Spenningsløs: spindel trekkes inn
Slag: 6.5mm
Endebrytere: 1
Gangtid: 6.5min
Startstrøm: 0.4A
Kabel: 1m


MVC-40-AC3

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Ekstra deler for EAGLE undersentral

Strekkavlaster. Pakke med 10 stkMVC-80-AC1

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Ekstra deler for EAGLE undersentral

Deksel over rekkeklemmer(farge: RAL9011); pakke med 10 stkMVC-80-AC2

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Ekstra deler for EAGLE undersentral

Kit for dørmontering(farge: RAL9011); pakke med 10 stkN05010

Honeywell Spjeldmotor 5/10 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator for luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Funksjon på endebryter: Vekselbryter 230 V, 5(3) A for typer med endebrytere
Akselmontering: for runde spjeldaksel 8..16 mm; firkantet spjeldaksel 6..13 mm
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20,1,5 1/2" NPT.
Rotasjonsretning valgbar med bryter.
Justerbare mekaniske endestoppere er inkludert
Integert begrensning for rotasjon: ja
Man. betjening: ja

For spjeld opp til ca 1 kvm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V=;2/3-pkt
Endebrytere: no
Pos. tilbakemeld.: 0/2..10V
Gangtid: 90/110s
Moment: 5Nm
Spjeldareal: 1m2


N05010-SW2

Honeywell Spjeldmotor 5/10 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator for luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Funksjon på endebryter: Vekselbryter 230 V, 5(3) A for typer med endebrytere
Akselmontering: for runde spjeldaksel 8..16 mm; firkantet spjeldaksel 6..13 mm
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20,1,5 1/2" NPT.
Rotasjonsretning valgbar med bryter.
Justerbare mekaniske endestoppere er inkludert
Integert begrensning for rotasjon: ja
Man. betjening: ja

For spjeld opp til ca 1 kvm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V=;2/3-pkt
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: 0/2..10V
Gangtid: 90/110s
Moment: 5Nm
Spjeldareal: 1m2


N05230-2POS

Honeywell Spjeldmotor 5/10 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator for luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Funksjon på endebryter: Vekselbryter 230 V, 5(3) A for typer med endebrytere
Akselmontering: for runde spjeldaksel 8..16 mm; firkantet spjeldaksel 6..13 mm
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20,1,5 1/2" NPT.
Rotasjonsretning valgbar med bryter.
Justerbare mekaniske endestoppere er inkludert
Integert begrensning for rotasjon: ja
Man. betjening: ja

For spjeld opp til ca 1 kvm
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: no
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: max. 110s
Moment: 5Nm
Spjeldareal: 1m2


N0524

Honeywell Spjeldmotor 5/10 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator for luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Funksjon på endebryter: Vekselbryter 230 V, 5(3) A for typer med endebrytere
Akselmontering: for runde spjeldaksel 8..16 mm; firkantet spjeldaksel 6..13 mm
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20,1,5 1/2" NPT.
Rotasjonsretning valgbar med bryter.
Justerbare mekaniske endestoppere er inkludert
Integert begrensning for rotasjon: ja
Man. betjening: ja

For spjeld opp til ca 1 kvm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 2/3-pkt
Endebrytere: no
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 110s
Moment: 5Nm
Spjeldareal: 1m2


N0524-SW2

Honeywell Spjeldmotor 5/10 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator for luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Funksjon på endebryter: Vekselbryter 230 V, 5(3) A for typer med endebrytere
Akselmontering: for runde spjeldaksel 8..16 mm; firkantet spjeldaksel 6..13 mm
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20,1,5 1/2" NPT.
Rotasjonsretning valgbar med bryter.
Justerbare mekaniske endestoppere er inkludert
Integert begrensning for rotasjon: ja
Man. betjening: ja

For spjeld opp til ca 1 kvm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 2/3-pkt
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 110s
Moment: 5Nm
Spjeldareal: 1m2


N10010

Honeywell Spjeldmotor 5/10 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator for luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Funksjon på endebryter: Vekselbryter 230 V, 5(3) A for typer med endebrytere
Akselmontering: for runde spjeldaksel 8..16 mm; firkantet spjeldaksel 6..13 mm
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20,1,5 1/2" NPT.
Rotasjonsretning valgbar med bryter.
Justerbare mekaniske endestoppere er inkludert
Integert begrensning for rotasjon: ja
Man. betjening: ja

For spjeld opp til ca 2 kvm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V=;2/3-pkt
Endebrytere: no
Pos. tilbakemeld.: 0/2..10V
Gangtid: 90/110s
Moment: 10Nm
Spjeldareal: 2m2


N10010-SW2

Honeywell Spjeldmotor 5/10 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator for luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Funksjon på endebryter: Vekselbryter 230 V, 5(3) A for typer med endebrytere
Akselmontering: for runde spjeldaksel 8..16 mm; firkantet spjeldaksel 6..13 mm
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20,1,5 1/2" NPT.
Rotasjonsretning valgbar med bryter.
Justerbare mekaniske endestoppere er inkludert
Integert begrensning for rotasjon: ja
Man. betjening: ja

For spjeld opp til ca 2 kvm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V=;2/3-pkt
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: 0/2..10V
Gangtid: 90/110s
Moment: 10Nm
Spjeldareal: 2m2


N10230-2POS

Honeywell Spjeldmotor 5/10 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator for luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Funksjon på endebryter: Vekselbryter 230 V, 5(3) A for typer med endebrytere
Akselmontering: for runde spjeldaksel 8..16 mm; firkantet spjeldaksel 6..13 mm
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20,1,5 1/2" NPT.
Rotasjonsretning valgbar med bryter.
Justerbare mekaniske endestoppere er inkludert
Integert begrensning for rotasjon: ja
Man. betjening: ja

For spjeld opp til ca 2 kvm
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: no
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: max. 140s
Moment: 10Nm
Spjeldareal: 2m2


N1024

Honeywell Spjeldmotor 5/10 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator for luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Funksjon på endebryter: Vekselbryter 230 V, 5(3) A for typer med endebrytere
Akselmontering: for runde spjeldaksel 8..16 mm; firkantet spjeldaksel 6..13 mm
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20,1,5 1/2" NPT.
Rotasjonsretning valgbar med bryter.
Justerbare mekaniske endestoppere er inkludert
Integert begrensning for rotasjon: ja
Man. betjening: ja

For spjeld opp til ca 2 kvm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 2/3-pkt
Endebrytere: no
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 110s
Moment: 10Nm
Spjeldareal: 2m2


N1024-SW2

Honeywell Spjeldmotor 5/10 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator for luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Funksjon på endebryter: Vekselbryter 230 V, 5(3) A for typer med endebrytere
Akselmontering: for runde spjeldaksel 8..16 mm; firkantet spjeldaksel 6..13 mm
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20,1,5 1/2" NPT.
Rotasjonsretning valgbar med bryter.
Justerbare mekaniske endestoppere er inkludert
Integert begrensning for rotasjon: ja
Man. betjening: ja

For spjeld opp til ca 2 kvm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 2/3-pkt
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 110s
Moment: 10Nm
Spjeldareal: 2m2


N20010

Honeywell Spjeldmotor 20/34 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld, og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: 1 x vekselbryter 230V, 5 (3) A for modeller med endebryter
Akselmontering: for runde akslinger 10..27 mm, firkantet aksling 10..18 mm
Rotasjonsretning kan endres med bryter
Ved bortfall av effekt vil aktuatoren forbli i sin posisjon
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20x1,5 1/2" NPT.
Aktuator er forsynt med komplett monteringspakke
For modulerende modeller kan styresignalet være spenning eller strøm
Fast gangtid uansett belastning 0-34Nm
Man. betjening: ja

For spjeldareal opp til ca 4 kvm.
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V=
Integert begrensning for rotasjon: ja
Endebrytere: opsjon
Pos. tilbakemeld.: 0/2..10V
Gangtid: 95s
Moment: 20Nm
Spjeldareal: 4m2


N20010-SW2

Honeywell Spjeldmotor 20/34 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld, og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: 1 x vekselbryter 230V, 5 (3) A for modeller med endebryter
Akselmontering: for runde akslinger 10..27 mm, firkantet aksling 10..18 mm
Rotasjonsretning kan endres med bryter
Ved bortfall av effekt vil aktuatoren forbli i sin posisjon
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20x1,5 1/2" NPT.
Aktuator er forsynt med komplett monteringspakke
For modulerende modeller kan styresignalet være spenning eller strøm
Fast gangtid uansett belastning 0-34Nm
Man. betjening: ja

For spjeldareal opp til ca 4 kvm.
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V=
Integert begrensning for rotasjon: ja
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: 0/2..10V
Gangtid: 95s
Moment: 20Nm
Spjeldareal: 4m2


N20230

Honeywell Spjeldmotor 20/34 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld, og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: 1 x vekselbryter 230V, 5 (3) A for modeller med endebryter
Akselmontering: for runde akslinger 10..27 mm, firkantet aksling 10..18 mm
Rotasjonsretning kan endres med bryter
Ved bortfall av effekt vil aktuatoren forbli i sin posisjon
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20x1,5 1/2" NPT.
Aktuator er forsynt med komplett monteringspakke
For modulerende modeller kan styresignalet være spenning eller strøm
Fast gangtid uansett belastning 0-34Nm
Man. betjening: ja

For spjeldareal opp til ca 4 kvm.
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2/3-pkt
Integert begrensning for rotasjon: ja
Endebrytere: opsjon
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 110s
Moment: 20Nm
Spjeldareal: 4m2


N20230-SW2

Honeywell Spjeldmotor 20/34 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld, og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: 1 x vekselbryter 230V, 5 (3) A for modeller med endebryter
Akselmontering: for runde akslinger 10..27 mm, firkantet aksling 10..18 mm
Rotasjonsretning kan endres med bryter
Ved bortfall av effekt vil aktuatoren forbli i sin posisjon
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20x1,5 1/2" NPT.
Aktuator er forsynt med komplett monteringspakke
For modulerende modeller kan styresignalet være spenning eller strøm
Fast gangtid uansett belastning 0-34Nm
Man. betjening: ja

For spjeldareal opp til ca 4 kvm.
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2/3-pkt
Integert begrensning for rotasjon: ja
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 110s
Moment: 20Nm
Spjeldareal: 4m2


N2024

Honeywell Spjeldmotor 20/34 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld, og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: 1 x vekselbryter 230V, 5 (3) A for modeller med endebryter
Akselmontering: for runde akslinger 10..27 mm, firkantet aksling 10..18 mm
Rotasjonsretning kan endres med bryter
Ved bortfall av effekt vil aktuatoren forbli i sin posisjon
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20x1,5 1/2" NPT.
Aktuator er forsynt med komplett monteringspakke
For modulerende modeller kan styresignalet være spenning eller strøm
Fast gangtid uansett belastning 0-34Nm
Man. betjening: ja

For spjeldareal opp til ca 4 kvm.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 2/3-pkt
Integert begrensning for rotasjon: ja
Endebrytere: opsjon
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 110s
Moment: 20Nm
Spjeldareal: 4m2


N2024-SW2

Honeywell Spjeldmotor 20/34 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld, og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: 1 x vekselbryter 230V, 5 (3) A for modeller med endebryter
Akselmontering: for runde akslinger 10..27 mm, firkantet aksling 10..18 mm
Rotasjonsretning kan endres med bryter
Ved bortfall av effekt vil aktuatoren forbli i sin posisjon
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20x1,5 1/2" NPT.
Aktuator er forsynt med komplett monteringspakke
For modulerende modeller kan styresignalet være spenning eller strøm
Fast gangtid uansett belastning 0-34Nm
Man. betjening: ja

For spjeldareal opp til ca 4 kvm.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 2/3-pkt
Integert begrensning for rotasjon: ja
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 110s
Moment: 20Nm
Spjeldareal: 4m2


N34010

Honeywell Spjeldmotor 20/34 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld, og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: 1 x vekselbryter 230V, 5 (3) A for modeller med endebryter
Akselmontering: for runde akslinger 10..27 mm, firkantet aksling 10..18 mm
Rotasjonsretning kan endres med bryter
Ved bortfall av effekt vil aktuatoren forbli i sin posisjon
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20x1,5 1/2" NPT.
Aktuator er forsynt med komplett monteringspakke
For modulerende modeller kan styresignalet være spenning eller strøm
Fast gangtid uansett belastning 0-34Nm
Man. betjening: ja

For spjeldareal opp til ca 6 kvm.
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V=
Integert begrensning for rotasjon: nei
Endebrytere: opsjon
Pos. tilbakemeld.: 0/2..10V
Gangtid: 95s
Moment: 34Nm
Spjeldareal: 6m2


N34230

Honeywell Spjeldmotor 20/34 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld, og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: 1 x vekselbryter 230V, 5 (3) A for modeller med endebryter
Akselmontering: for runde akslinger 10..27 mm, firkantet aksling 10..18 mm
Rotasjonsretning kan endres med bryter
Ved bortfall av effekt vil aktuatoren forbli i sin posisjon
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20x1,5 1/2" NPT.
Aktuator er forsynt med komplett monteringspakke
For modulerende modeller kan styresignalet være spenning eller strøm
Fast gangtid uansett belastning 0-34Nm
Man. betjening: ja

For spjeldareal opp til ca 6 kvm.
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2/3-pkt
Integert begrensning for rotasjon: nei
Endebrytere: opsjon
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 110s
Moment: 34Nm
Spjeldareal: 6m2


N3424

Honeywell Spjeldmotor 20/34 Nm, SmartAct

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld, og VAV-enheter.
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: 1 x vekselbryter 230V, 5 (3) A for modeller med endebryter
Akselmontering: for runde akslinger 10..27 mm, firkantet aksling 10..18 mm
Rotasjonsretning kan endres med bryter
Ved bortfall av effekt vil aktuatoren forbli i sin posisjon
Avtagbar koblingsboks med kabelnippel M20x1,5 1/2" NPT.
Aktuator er forsynt med komplett monteringspakke
For modulerende modeller kan styresignalet være spenning eller strøm
Fast gangtid uansett belastning 0-34Nm
Man. betjening: ja

For spjeldareal opp til ca 6 kvm.
Spenningsforsyning: 24 Vac
Styresignal: 2/3-pkt
Integert begrensning for rotasjon: nei
Endebrytere: opsjon
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 110s
Moment: 34Nm
Spjeldareal: 6m2


PMK-EEM400

Honeywell Energimåler for Strøm, 3 fase, 65A, 2 Tariff, LCD, EEM400-D


Panel mounting kit for front door of cabinetPSHRB0011

Honeywell Elektronisk trykkbryter for gass og væske (Smart DCM)

Elektroniske trykkbrytere er mikroprosessorstyrte trykkmålingsenheter for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling, visning, og styring av anleggets trykk.
Inneholder:
åpen-kollektor
konfigurabel som min/maks vindusvisning
justerbar drop-in/drop-out forsinkelse
hysterese definert med settpunkt og resettpunkt
LCD grafisk display (kun HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via softwaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C

Trykkbryter med HMI
Trykkområde: 0...1bar
Maks. trykk: 4bar


PSHRB0041

Honeywell Elektronisk trykkbryter for gass og væske (Smart DCM)

Elektroniske trykkbrytere er mikroprosessorstyrte trykkmålingsenheter for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling, visning, og styring av anleggets trykk.
Inneholder:
åpen-kollektor
konfigurabel som min/maks vindusvisning
justerbar drop-in/drop-out forsinkelse
hysterese definert med settpunkt og resettpunkt
LCD grafisk display (kun HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via softwaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C

Trykkbryter med HMI
Trykkområde: 0...4bar
Maks. trykk: 8bar


PSHRB0101

Honeywell Elektronisk trykkbryter for gass og væske (Smart DCM)

Elektroniske trykkbrytere er mikroprosessorstyrte trykkmålingsenheter for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling, visning, og styring av anleggets trykk.
Inneholder:
åpen-kollektor
konfigurabel som min/maks vindusvisning
justerbar drop-in/drop-out forsinkelse
hysterese definert med settpunkt og resettpunkt
LCD grafisk display (kun HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via softwaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C

Trykkbryter med HMI
Trykkområde: 0...10bar
Maks. trykk: 20bar


PSHRB0161

Honeywell Elektronisk trykkbryter for gass og væske (Smart DCM)

Elektroniske trykkbrytere er mikroprosessorstyrte trykkmålingsenheter for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling, visning, og styring av anleggets trykk.
Inneholder:
åpen-kollektor
konfigurabel som min/maks vindusvisning
justerbar drop-in/drop-out forsinkelse
hysterese definert med settpunkt og resettpunkt
LCD grafisk display (kun HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via softwaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C

Trykkbryter med HMI
Trykkområde: 0...16bar
Maks. trykk: 32bar


PSHRB0251

Honeywell Elektronisk trykkbryter for gass og væske (Smart DCM)

Elektroniske trykkbrytere er mikroprosessorstyrte trykkmålingsenheter for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling, visning, og styring av anleggets trykk.
Inneholder:
åpen-kollektor
konfigurabel som min/maks vindusvisning
justerbar drop-in/drop-out forsinkelse
hysterese definert med settpunkt og resettpunkt
LCD grafisk display (kun HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via softwaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C

Trykkbryter med HMI
Trykkområde: 0...25bar
Maks. trykk: 50bar


PSHRB0401

Honeywell Elektronisk trykkbryter for gass og væske (Smart DCM)

Elektroniske trykkbrytere er mikroprosessorstyrte trykkmålingsenheter for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling, visning, og styring av anleggets trykk.
Inneholder:
åpen-kollektor
konfigurabel som min/maks vindusvisning
justerbar drop-in/drop-out forsinkelse
hysterese definert med settpunkt og resettpunkt
LCD grafisk display (kun HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via softwaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C

Trykkbryter med HMI
Trykkområde: 0...40bar
Maks. trykk: 80bar


PSHRV1011

Honeywell Elektronisk trykkbryter for gass og væske (Smart DCM)

Elektroniske trykkbrytere er mikroprosessorstyrte trykkmålingsenheter for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling, visning, og styring av anleggets trykk.
Inneholder:
åpen-kollektor
konfigurabel som min/maks vindusvisning
justerbar drop-in/drop-out forsinkelse
hysterese definert med settpunkt og resettpunkt
LCD grafisk display (kun HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via softwaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C

Trykkbryter med HMI
Trykkområde: -1...1bar
Maks. trykk: 4bar


PTHRB0011A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (2-tråds, 4-20 mA)
Trykkområde: 0...1bar
Maks. trykk: 4bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRB0011V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: 0...1bar
Maks. trykk: 4bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRB0041A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (2-tråds, 4-20 mA)
Trykkområde: 0...4bar
Maks. trykk: 8bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRB0041V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: 0...4bar
Maks. trykk: 8bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRB0101A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (2-tråds, 4-20 mA)
Trykkområde: 0...10bar
Maks. trykk: 20bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRB0101V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: 0...10bar
Maks. trykk: 20bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRB0161A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (2-tråds, 4-20 mA)
Trykkområde: 0...16bar
Maks. trykk: 32bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRB0161V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: 0...16bar
Maks. trykk: 32bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRB0251A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (2-tråds, 4-20 mA)
Trykkområde: 0...25bar
Maks. trykk: 50bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRB0251V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: 0...25bar
Maks. trykk: 50bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRB0401A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (2-tråds, 4-20 mA)
Trykkområde: 0...40bar
Maks. trykk: 80bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRB0401V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: 0...40bar
Maks. trykk: 80bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRV1011A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (2-tråds, 4-20 mA)
Trykkområde: -1...1bar
Maks. trykk: 4bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTHRV1011V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter med HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: -1...1bar
Maks. trykk: 4bar
Kapsling: IP65
Omgivelsestemp.: -20...70C


PTSRB0011A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (2-tråds, 4-20mA)
Trykkområde: 0...1bar
Maks. trykk: 4bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0011A3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 4...20mA)
Trykkområde: 0...1bar
Maks. trykk: 4bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0011V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: 0...1bar
Maks. trykk: 4bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0041A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (2-tråds, 4-20mA)
Trykkområde: 0...4bar
Maks. trykk: 8bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0041A3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 4...20mA)
Trykkområde: 0...4bar
Maks. trykk: 8bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0041V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: 0...4bar
Maks. trykk: 8bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0101A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (2-tråds, 4-20mA)
Trykkområde: 0...10bar
Maks. trykk: 20bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0101A3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 4...20mA)
Trykkområde: 0...10bar
Maks. trykk: 20bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0101V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: 0...10bar
Maks. trykk: 20bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0161A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (2-tråds, 4-20mA)
Trykkområde: 0...16bar
Maks. trykk: 32bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0161A3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 4...20mA)
Trykkområde: 0...16bar
Maks. trykk: 32bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0161V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: 0...16bar
Maks. trykk: 32bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0251A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (2-tråds, 4-20mA)
Trykkområde: 0...25bar
Maks. trykk: 50bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0251A3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 4...20mA)
Trykkområde: 0...25bar
Maks. trykk: 50bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0251V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: 0...25bar
Maks. trykk: 50bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0401A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (2-tråds, 4-20mA)
Trykkområde: 0...40bar
Maks. trykk: 80bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0401A3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 4...20mA)
Trykkområde: 0...40bar
Maks. trykk: 80bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRB0401V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: 0...40bar
Maks. trykk: 80bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRV1011A2

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (2-tråds, 4-20mA)
Trykkområde: -1...1bar
Maks. trykk: 4bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRV1011A3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 4...20mA)
Trykkområde: -1...1bar
Maks. trykk: 4bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PTSRV1011V3

Honeywell Elektronisk trykktransmitter for gass og væske (Smart SN)

Elektronisk trykktransmittere er mikroprosessorstyrte trykkmåleutstyr for relativt trykk på -1 til +1 bar og 0 til 40 bar. De er egnet for et ekstremt bredt område av applikasjoner, inkludert presisjonsmåling og visning av anleggets trykk.
Serien erstatter våre tidligere VPL og VPL-N trykktransmittere fra Produal
konfigurerbar som 0/2...10V eller 0/4...20mA (3-tråds)
justerbart dempefilter
LCD grafisk display (kun for HMI-modeller) kan roteres for bedre lesbarhet. Displayet kan roteres 90, 180 og 270o via programvaren
Medie: -20...80C
Materiale i følerelement: 1.4571
Sertifikater: Alle 2-trådsversjoner er SIL2 godkjent iht. IEC 61508

Trykktransmitter uten HMI (3-tråds, 0-10V)
Trykkområde: -1...1bar
Maks. trykk: 4bar
Kapsling: IP67
Omgivelsestemp.: -20...80C


PW20

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Ekstra produkter for undersentraler

M-Bus connection module, for 20 M-Bus målerePW3

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Ekstra produkter for undersentraler

M-Bus connection module, for 3 M-Bus målerePW60

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Ekstra produkter for undersentraler

M-Bus connection module, for 60 M-Bus målereProductTypeNumber

Honeywell How to use this catalogue

Searching for Products can be done in 5 different ways:
NAVIGATE with the Product Pictures. Drill down until you see the Product page. The hierarchy shows up at the top, and can also be used. Click the Brand logo to start from the beginning.
Use the PRODUCT SEARCH box, and key in a Typenumber or a text. The result list shows clickable Pictures. This opens the needed Product page.
Use the SITEMAP option at the bottom. The complete hierarchy shows up. All texts are clickable.
Use the TYPE option at the bottom. Find the TypeNumber that you need and click on it.
Use the ARROW symbols for opening a Product Selector. Find the needed Product by selecting features.
DOWNLOADS
PRODUCT PICTURES can be downloaded. Use the PHOTO button at the bottom and find your Product/Picture file. Or go to a Product page, and use the download arrow showing up with the Picture.
PRODUCT DOCUMENTATION FILES (PDFs) can be downloaded. Click the red PDF-symbol.
CAD drawings can be downloaded. Click the blue CAD-symbol on a Product page.
TEXT from a Product page can be copied. Click the grey TXT symbol on such page.


R43176754002

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5013R
Reservedeler

Pakningssett for ventilspindel. Passer til DN15-DN50 produsert etter 1.1.2003 og DN40-DN50 produsert før 1.1.2003. For DN15-DN32 produsert før 1.1.2003 kan man bruke pakningsettet R43176754001RF20

Honeywell Room temperature sensor, NTC20k

Kapsling: IP30
Temp. område: 10...40C
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm


Temp. element: NTC20k
Antall terminaler: 2


RGT240

Honeywell Flue gas thermostat

Flue gas thermostat for safety control of solid fuel boilers (in combination with oil boilers).
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: SPDT 10A/250Vac
Innstillingsmuligheter: innendørs
Montering: røykgass lufting
Justerbar temperatur: 20...400C
Differensialets innstillingsområde: 10...18C


S03010

Honeywell SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.
For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0o and 95o
Akselmontering: for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180o rundt sin vertikale akse.
Aktoator levert med komplett monteringspakke.
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper
Fjærretur: ja
Man. betjening: nei
Fjærretur-tid: 25s


Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V; 0/4..20mA
Endebrytere: no
Pos. tilbakemeld.: 0..10V
Gangtid: 90s
Moment: 3Nm
Spjeldareal: 0.6m2


S03010-SW1

Honeywell SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.
For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0o and 95o
Akselmontering: for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180o rundt sin vertikale akse.
Aktoator levert med komplett monteringspakke.
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper
Fjærretur: ja
Man. betjening: nei
Fjærretur-tid: 25s


Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V; 0/4..20mA
Endebrytere: 1
Pos. tilbakemeld.: 0..10V
Gangtid: 90s
Moment: 3Nm
Spjeldareal: 0.6m2


S03230-2POS

Honeywell SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.
For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0o and 95o
Akselmontering: for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180o rundt sin vertikale akse.
Aktoator levert med komplett monteringspakke.
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper
Fjærretur: ja
Man. betjening: nei
Fjærretur-tid: 25s


Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: no
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 3Nm
Spjeldareal: 0.6m2


S03230-2POS-SW1

Honeywell SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.
For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0o and 95o
Akselmontering: for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180o rundt sin vertikale akse.
Aktoator levert med komplett monteringspakke.
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper
Fjærretur: ja
Man. betjening: nei
Fjærretur-tid: 25s


Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: 1
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 3Nm
Spjeldareal: 0.6m2


S0324-2POS

Honeywell SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.
For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0o and 95o
Akselmontering: for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180o rundt sin vertikale akse.
Aktoator levert med komplett monteringspakke.
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper
Fjærretur: ja
Man. betjening: nei
Fjærretur-tid: 25s


Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: no
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 3Nm
Spjeldareal: 0.6m2


S0324-2POS-SW1

Honeywell SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.
For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0o and 95o
Akselmontering: for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180o rundt sin vertikale akse.
Aktoator levert med komplett monteringspakke.
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper
Fjærretur: ja
Man. betjening: nei
Fjærretur-tid: 25s


Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: 1
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 3Nm
Spjeldareal: 0.6m2


S05010

Honeywell SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.
For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0o and 95o
Akselmontering: for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180o rundt sin vertikale akse.
Aktoator levert med komplett monteringspakke.
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper
Fjærretur: ja
Man. betjening: nei
Fjærretur-tid: 25s


Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V; 0/4..20mA
Endebrytere: no
Pos. tilbakemeld.: 0..10V
Gangtid: 90s
Moment: 5Nm
Spjeldareal: 1m2


S05010-SW1

Honeywell SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.
For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0o and 95o
Akselmontering: for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180o rundt sin vertikale akse.
Aktoator levert med komplett monteringspakke.
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper
Fjærretur: ja
Man. betjening: nei
Fjærretur-tid: 25s


Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V; 0/4..20mA
Endebrytere: 1
Pos. tilbakemeld.: 0..10V
Gangtid: 90s
Moment: 5Nm
Spjeldareal: 1m2


S05230-2POS

Honeywell SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.
For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0o and 95o
Akselmontering: for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180o rundt sin vertikale akse.
Aktoator levert med komplett monteringspakke.
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper
Fjærretur: ja
Man. betjening: nei
Fjærretur-tid: 25s


Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: no
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 5Nm
Spjeldareal: 1m2


S05230-2POS-SW1

Honeywell SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.
For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0o and 95o
Akselmontering: for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180o rundt sin vertikale akse.
Aktoator levert med komplett monteringspakke.
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper
Fjærretur: ja
Man. betjening: nei
Fjærretur-tid: 25s


Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: 1
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 5Nm
Spjeldareal: 1m2


S0524-2POS

Honeywell SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.
For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0o and 95o
Akselmontering: for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180o rundt sin vertikale akse.
Aktoator levert med komplett monteringspakke.
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper
Fjærretur: ja
Man. betjening: nei
Fjærretur-tid: 25s


Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: no
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 5Nm
Spjeldareal: 1m2


S0524-2POS-SW1

Honeywell SpjeldAktuator 3/5 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.
For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0o and 95o
Akselmontering: for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180o rundt sin vertikale akse.
Aktoator levert med komplett monteringspakke.
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper
Fjærretur: ja
Man. betjening: nei
Fjærretur-tid: 25s


Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: 1
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 5Nm
Spjeldareal: 1m2


S10010

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: skala på rotasjonsvinkelen 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 2 vekselbrytere 250 V, 3 (1,5) A; fast innstilling på 7o og 85o
Akselmontering: for rund aksling 10..27 mm, firkantet aksling 13..19 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å vende aktuatoren 180o rundt sin vertikale akse
Aktuatoren er forsynt med komplett monteringspakke
Adapterbryter. Med denne funksjonen vil 100% av styringssignalet bli benyttet på forvalgt vinkel eller rotasjon
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M16x1,5).
Aktuator kan låses og dreies manuelt
Fjærretur: ja
Man. betjening: ja
Fjærretur-tid: 20s

10 Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V; 0/4..20mA
Endebrytere: opsjon
Pos. tilbakemeld.: 0..10V
Gangtid: 90s
Moment: 10Nm
Spjeldareal: 1.5m2


S10010-SW2

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: skala på rotasjonsvinkelen 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 2 vekselbrytere 250 V, 3 (1,5) A; fast innstilling på 7o og 85o
Akselmontering: for rund aksling 10..27 mm, firkantet aksling 13..19 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å vende aktuatoren 180o rundt sin vertikale akse
Aktuatoren er forsynt med komplett monteringspakke
Adapterbryter. Med denne funksjonen vil 100% av styringssignalet bli benyttet på forvalgt vinkel eller rotasjon
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M16x1,5).
Aktuator kan låses og dreies manuelt
Fjærretur: ja
Man. betjening: ja
Fjærretur-tid: 20s

10 Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V; 0/4..20mA
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: 0..10V
Gangtid: 90s
Moment: 10Nm
Spjeldareal: 1.5m2


S10230-2POS

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: skala på rotasjonsvinkelen 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 2 vekselbrytere 250 V, 3 (1,5) A; fast innstilling på 7o og 85o
Akselmontering: for rund aksling 10..27 mm, firkantet aksling 13..19 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å vende aktuatoren 180o rundt sin vertikale akse
Aktuatoren er forsynt med komplett monteringspakke
Adapterbryter. Med denne funksjonen vil 100% av styringssignalet bli benyttet på forvalgt vinkel eller rotasjon
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M16x1,5).
Aktuator kan låses og dreies manuelt
Fjærretur: ja
Man. betjening: ja
Fjærretur-tid: 20s

10 Nm
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: opsjon
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 10Nm
Spjeldareal: 1.5m2


S10230-2POS-SW2

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: skala på rotasjonsvinkelen 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 2 vekselbrytere 250 V, 3 (1,5) A; fast innstilling på 7o og 85o
Akselmontering: for rund aksling 10..27 mm, firkantet aksling 13..19 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å vende aktuatoren 180o rundt sin vertikale akse
Aktuatoren er forsynt med komplett monteringspakke
Adapterbryter. Med denne funksjonen vil 100% av styringssignalet bli benyttet på forvalgt vinkel eller rotasjon
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M16x1,5).
Aktuator kan låses og dreies manuelt
Fjærretur: ja
Man. betjening: ja
Fjærretur-tid: 20s

10 Nm
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 10Nm
Spjeldareal: 1.5m2


S1024-2POS

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: skala på rotasjonsvinkelen 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 2 vekselbrytere 250 V, 3 (1,5) A; fast innstilling på 7o og 85o
Akselmontering: for rund aksling 10..27 mm, firkantet aksling 13..19 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å vende aktuatoren 180o rundt sin vertikale akse
Aktuatoren er forsynt med komplett monteringspakke
Adapterbryter. Med denne funksjonen vil 100% av styringssignalet bli benyttet på forvalgt vinkel eller rotasjon
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M16x1,5).
Aktuator kan låses og dreies manuelt
Fjærretur: ja
Man. betjening: ja
Fjærretur-tid: 20s

10 Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: opsjon
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 10Nm
Spjeldareal: 1.5m2


S1024-2POS-SW2

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: skala på rotasjonsvinkelen 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 2 vekselbrytere 250 V, 3 (1,5) A; fast innstilling på 7o og 85o
Akselmontering: for rund aksling 10..27 mm, firkantet aksling 13..19 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å vende aktuatoren 180o rundt sin vertikale akse
Aktuatoren er forsynt med komplett monteringspakke
Adapterbryter. Med denne funksjonen vil 100% av styringssignalet bli benyttet på forvalgt vinkel eller rotasjon
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M16x1,5).
Aktuator kan låses og dreies manuelt
Fjærretur: ja
Man. betjening: ja
Fjærretur-tid: 20s

10 Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 10Nm
Spjeldareal: 1.5m2


S20010

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: skala på rotasjonsvinkelen 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 2 vekselbrytere 250 V, 3 (1,5) A; fast innstilling på 7o og 85o
Akselmontering: for rund aksling 10..27 mm, firkantet aksling 13..19 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å vende aktuatoren 180o rundt sin vertikale akse
Aktuatoren er forsynt med komplett monteringspakke
Adapterbryter. Med denne funksjonen vil 100% av styringssignalet bli benyttet på forvalgt vinkel eller rotasjon
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M16x1,5).
Aktuator kan låses og dreies manuelt
Fjærretur: ja
Man. betjening: ja
Fjærretur-tid: 20s

20 Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V; 0/4..20mA
Endebrytere: opsjon
Pos. tilbakemeld.: 0..10V
Gangtid: 90s
Moment: 20Nm
Spjeldareal: 4.6m2


S20010-SW2

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: skala på rotasjonsvinkelen 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 2 vekselbrytere 250 V, 3 (1,5) A; fast innstilling på 7o og 85o
Akselmontering: for rund aksling 10..27 mm, firkantet aksling 13..19 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å vende aktuatoren 180o rundt sin vertikale akse
Aktuatoren er forsynt med komplett monteringspakke
Adapterbryter. Med denne funksjonen vil 100% av styringssignalet bli benyttet på forvalgt vinkel eller rotasjon
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M16x1,5).
Aktuator kan låses og dreies manuelt
Fjærretur: ja
Man. betjening: ja
Fjærretur-tid: 20s

20 Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 0/2..10V; 0/4..20mA
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: 0..10V
Gangtid: 90s
Moment: 20Nm
Spjeldareal: 4.6m2


S20230-2POS

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: skala på rotasjonsvinkelen 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 2 vekselbrytere 250 V, 3 (1,5) A; fast innstilling på 7o og 85o
Akselmontering: for rund aksling 10..27 mm, firkantet aksling 13..19 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å vende aktuatoren 180o rundt sin vertikale akse
Aktuatoren er forsynt med komplett monteringspakke
Adapterbryter. Med denne funksjonen vil 100% av styringssignalet bli benyttet på forvalgt vinkel eller rotasjon
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M16x1,5).
Aktuator kan låses og dreies manuelt
Fjærretur: ja
Man. betjening: ja
Fjærretur-tid: 20s

20 Nm
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: opsjon
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 20Nm
Spjeldareal: 4.6m2


S20230-2POS-SW2

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: skala på rotasjonsvinkelen 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 2 vekselbrytere 250 V, 3 (1,5) A; fast innstilling på 7o og 85o
Akselmontering: for rund aksling 10..27 mm, firkantet aksling 13..19 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å vende aktuatoren 180o rundt sin vertikale akse
Aktuatoren er forsynt med komplett monteringspakke
Adapterbryter. Med denne funksjonen vil 100% av styringssignalet bli benyttet på forvalgt vinkel eller rotasjon
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M16x1,5).
Aktuator kan låses og dreies manuelt
Fjærretur: ja
Man. betjening: ja
Fjærretur-tid: 20s

20 Nm
Spenningsforsyning: 230 Vac
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 20Nm
Spjeldareal: 4.6m2


S2024-2POS

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: skala på rotasjonsvinkelen 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 2 vekselbrytere 250 V, 3 (1,5) A; fast innstilling på 7o og 85o
Akselmontering: for rund aksling 10..27 mm, firkantet aksling 13..19 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å vende aktuatoren 180o rundt sin vertikale akse
Aktuatoren er forsynt med komplett monteringspakke
Adapterbryter. Med denne funksjonen vil 100% av styringssignalet bli benyttet på forvalgt vinkel eller rotasjon
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M16x1,5).
Aktuator kan låses og dreies manuelt
Fjærretur: ja
Man. betjening: ja
Fjærretur-tid: 20s

20 Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: opsjon
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 20Nm
Spjeldareal: 4.6m2


S2024-2POS-SW2

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur

Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
Kapsling: IP54
Pos. indikator: skala på rotasjonsvinkelen 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter: modeller med 2 vekselbrytere 250 V, 3 (1,5) A; fast innstilling på 7o og 85o
Akselmontering: for rund aksling 10..27 mm, firkantet aksling 13..19 mm
Rotasjonsretning valgbar ved å vende aktuatoren 180o rundt sin vertikale akse
Aktuatoren er forsynt med komplett monteringspakke
Adapterbryter. Med denne funksjonen vil 100% av styringssignalet bli benyttet på forvalgt vinkel eller rotasjon
Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M16x1,5).
Aktuator kan låses og dreies manuelt
Fjærretur: ja
Man. betjening: ja
Fjærretur-tid: 20s

20 Nm
Spenningsforsyning: 24 Vac/dc
Styresignal: 2-pkt
Endebrytere: 2
Pos. tilbakemeld.: no
Gangtid: 45s
Moment: 20Nm
Spjeldareal: 4.6m2


S6065A1003

Honeywell Strømningsbryter for væske, S6065

Strømningsbrytere er konstruert for å overvåke strømningshastigheter i rør som anvendes i HVAC-applikasjoner.
For overvåkning av strømning i vann, olje, kjølekretser og smøresystemer.
Kapsling: IP65
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1-polet vekselbryter, kapasitet 250Vac, (8)15A
Innstillingsmuligheter: skrue
Maks medietemp.: 120C
Innstillingsområde: 0,6..165m3/h, avhengig av rørstørrelsen

Væske
Medium: ikke-agressiv væske
Maks. trykk: 11bar


S6065A2001

Honeywell Strømningsbryter for væske, S6065

Strømningsbrytere er konstruert for å overvåke strømningshastigheter i rør som anvendes i HVAC-applikasjoner.
For overvåkning av strømning i vann, olje, kjølekretser og smøresystemer.
Kapsling: IP65
Vekselkontakt funksjon/kapasitet: 1-polet vekselbryter, kapasitet 250Vac, (8)15A
Innstillingsmuligheter: skrue
Maks medietemp.: 120C
Innstillingsområde: 0,6..165m3/h, avhengig av rørstørrelsen

Væske
Medium: agressiv væske
Maks. trykk: 30bar


SF00-B54

Honeywell Strap-on temperature sensor, Pt1000

Strap diameter maximum 110 mm.
Temp. område: -30...110C
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: festet på rør
Antall terminaler: 2
Temp. element: Pt1000


Kapsling: IP54


SF00-B65

Honeywell Strap-on temperature sensor, Pt1000

Strap diameter maximum 110 mm.
Temp. område: -30...110C
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: festet på rør
Antall terminaler: 2
Temp. element: Pt1000


Kapsling: IP65


SF01-B54

Honeywell Strap-on temperature sensor, Ni1000

Strap diameter maximum 110 mm.
Temp. område: -30...110C
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: festet på rør
Antall terminaler: 2
Temp. element: Ni1000


Kapsling: IP54


SF01-B65

Honeywell Strap-on temperature sensor, Ni1000

Strap diameter maximum 110 mm.
Temp. område: -30...110C
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: festet på rør
Antall terminaler: 2
Temp. element: Ni1000


Kapsling: IP65


SF10-B54

Honeywell Strap-on temperature sensor, NTC

Strap diameter maximum 110 mm.
Temp. område: -30...110C
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: festet på rør
Antall terminaler: 2


Temp. element: NTC10k
Kapsling: IP54


SF10-B65

Honeywell Strap-on temperature sensor, NTC

Strap diameter maximum 110 mm.
Temp. område: -30...110C
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: festet på rør
Antall terminaler: 2


Temp. element: NTC10k
Kapsling: IP65


SF20-B54

Honeywell Strap-on temperature sensor, NTC

Strap diameter maximum 110 mm.
Temp. område: -30...110C
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: festet på rør
Antall terminaler: 2


Temp. element: NTC20k
Kapsling: IP54


SF20-B65

Honeywell Strap-on temperature sensor, NTC

Strap diameter maximum 110 mm.
Temp. område: -30...110C
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: festet på rør
Antall terminaler: 2


Temp. element: NTC20k
Kapsling: IP65


SFV-050-1B65

Honeywell Strap-on temperature transmitter

Strap diameter maximum 110 mm.
Kapsling: IP65
Utgangssignal: 0..10V
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: festet på rør
Antall terminaler: 3
Effekt: 24Vacdc
Fukt 5..95 %rh, non condensing.


Temp. område: 0...50C


SFV-100-1B65

Honeywell Strap-on temperature transmitter

Strap diameter maximum 110 mm.
Kapsling: IP65
Utgangssignal: 0..10V
Størrelse (H x B x D): 56mm|81mm|40mm
Montering: festet på rør
Antall terminaler: 3
Effekt: 24Vacdc
Fukt 5..95 %rh, non condensing.


Temp. område: 0...100C


SW2

Honeywell Spjeldmotor 10/20 Nm, SmartAct med fjærretur
Tilbehør

2 justerbare vekselbrytereT7460-LONJACK

Honeywell Veggmodul, NTC20


LON connection board (5 pieces)T7460A1001

Honeywell Veggmodul, NTC20

Rom temperatursensor for klimastyring. Til bla a. Honeywell Excel 10/12 og EAGLE. Modeller tilgjengelig med settpunktjustering, forlenget drift og viftebryter.
LED-funksjoner: LED på eller blinker ved overstyring. LED funksjonene er programmerbare med Excel 5000 undersentraler
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...35C
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm
Modeller med settpunkt potmeter leveres med 4 settpunkthjul; Hvit og blå, relativ og absolutt skala.


Settpunktknapp: no
Ekstra knapp: no
Bryter: no
Viftebryter: no


T7460B1009

Honeywell Veggmodul, NTC20

Rom temperatursensor for klimastyring. Til bla a. Honeywell Excel 10/12 og EAGLE. Modeller tilgjengelig med settpunktjustering, forlenget drift og viftebryter.
LED-funksjoner: LED på eller blinker ved overstyring. LED funksjonene er programmerbare med Excel 5000 undersentraler
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...35C
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm
Modeller med settpunkt potmeter leveres med 4 settpunkthjul; Hvit og blå, relativ og absolutt skala.


Settpunktknapp: -5...5C
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: no
Viftebryter: no


T7460C1007

Honeywell Veggmodul, NTC20

Rom temperatursensor for klimastyring. Til bla a. Honeywell Excel 10/12 og EAGLE. Modeller tilgjengelig med settpunktjustering, forlenget drift og viftebryter.
LED-funksjoner: LED på eller blinker ved overstyring. LED funksjonene er programmerbare med Excel 5000 undersentraler
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...35C
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm
Modeller med settpunkt potmeter leveres med 4 settpunkthjul; Hvit og blå, relativ og absolutt skala.


Settpunktknapp: -5...5C
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: auto/bypass
Viftebryter: no


T7460D1005

Honeywell Veggmodul, NTC20

Rom temperatursensor for klimastyring. Til bla a. Honeywell Excel 10/12 og EAGLE. Modeller tilgjengelig med settpunktjustering, forlenget drift og viftebryter.
LED-funksjoner: LED på eller blinker ved overstyring. LED funksjonene er programmerbare med Excel 5000 undersentraler
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...35C
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm
Modeller med settpunkt potmeter leveres med 4 settpunkthjul; Hvit og blå, relativ og absolutt skala.


Settpunktknapp: -5...5C
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: no
Viftebryter: auto/av/1/2/3


T7460E1002

Honeywell Veggmodul, NTC20

Rom temperatursensor for klimastyring. Til bla a. Honeywell Excel 10/12 og EAGLE. Modeller tilgjengelig med settpunktjustering, forlenget drift og viftebryter.
LED-funksjoner: LED på eller blinker ved overstyring. LED funksjonene er programmerbare med Excel 5000 undersentraler
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...35C
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm
Modeller med settpunkt potmeter leveres med 4 settpunkthjul; Hvit og blå, relativ og absolutt skala.


Settpunktknapp: -5...5C
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: auto/bypass
Viftebryter: auto/av/på


T7460F1000

Honeywell Veggmodul, NTC20

Rom temperatursensor for klimastyring. Til bla a. Honeywell Excel 10/12 og EAGLE. Modeller tilgjengelig med settpunktjustering, forlenget drift og viftebryter.
LED-funksjoner: LED på eller blinker ved overstyring. LED funksjonene er programmerbare med Excel 5000 undersentraler
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...35C
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm
Modeller med settpunkt potmeter leveres med 4 settpunkthjul; Hvit og blå, relativ og absolutt skala.


Settpunktknapp: -5...5C
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: auto/bypass
Viftebryter: auto/av/1/2/3


T7470A1009

Honeywell Temperaturføler rom, NTC20, Liten type

Kapsling: IP30
T7470A1009 er meget liten og diskret og blir levert i sett à 5 stk følere.
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 6...40C
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 56mm|46mm|19.3mm
Antall terminaler: 2
Type terminaler for el. tilkobling: fjær


T7560A1000

Honeywell Veggmodul med display for EXCEL 5000-undersentraler

Rom temperaturføler med digitalt display, for EXCEL 10 og EXCEL 5000 undersentraler. Med settpunktjustering, forlenget drift, viftehastighet og av/på bryter. Model med Fuktføler (RH)
Displayfunksjoner: romtemperatur, settpunkt temperatur, tilstedeværelsestatus og viftehastighet
Verktøyfri konfigurasjon:
antall viftehastigheter
relativt/absolutt settpunkt
Celsius/Fahrenheit
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...40C
Settpunktknapp: -5...5C
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: av/på
Viftebryter: konfigurerbar
Effekt: 24Vac
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm


R.H. område: no
R.H. følerelement: no
R.H. utgangssignal: no
Antall terminaler: 7
Modell: blå knapper/hjul


T7560A1018

Honeywell Veggmodul med display for EXCEL 5000-undersentraler

Rom temperaturføler med digitalt display, for EXCEL 10 og EXCEL 5000 undersentraler. Med settpunktjustering, forlenget drift, viftehastighet og av/på bryter. Model med Fuktføler (RH)
Displayfunksjoner: romtemperatur, settpunkt temperatur, tilstedeværelsestatus og viftehastighet
Verktøyfri konfigurasjon:
antall viftehastigheter
relativt/absolutt settpunkt
Celsius/Fahrenheit
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...40C
Settpunktknapp: -5...5C
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: av/på
Viftebryter: konfigurerbar
Effekt: 24Vac
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm


R.H. område: no
R.H. følerelement: no
R.H. utgangssignal: no
Antall terminaler: 7
Modell: hvite knapper/hjul/Fahrenheit


T7560A1026

Honeywell Veggmodul med display for EXCEL 5000-undersentraler

Rom temperaturføler med digitalt display, for EXCEL 10 og EXCEL 5000 undersentraler. Med settpunktjustering, forlenget drift, viftehastighet og av/på bryter. Model med Fuktføler (RH)
Displayfunksjoner: romtemperatur, settpunkt temperatur, tilstedeværelsestatus og viftehastighet
Verktøyfri konfigurasjon:
antall viftehastigheter
relativt/absolutt settpunkt
Celsius/Fahrenheit
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...40C
Settpunktknapp: -5...5C
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: av/på
Viftebryter: konfigurerbar
Effekt: 24Vac
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm


R.H. område: no
R.H. følerelement: no
R.H. utgangssignal: no
Antall terminaler: 7
Modell: hvite knapper/hjul


T7560B1008

Honeywell Veggmodul med display for EXCEL 5000-undersentraler

Rom temperaturføler med digitalt display, for EXCEL 10 og EXCEL 5000 undersentraler. Med settpunktjustering, forlenget drift, viftehastighet og av/på bryter. Model med Fuktføler (RH)
Displayfunksjoner: romtemperatur, settpunkt temperatur, tilstedeværelsestatus og viftehastighet
Verktøyfri konfigurasjon:
antall viftehastigheter
relativt/absolutt settpunkt
Celsius/Fahrenheit
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...40C
Settpunktknapp: -5...5C
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: av/på
Viftebryter: konfigurerbar
Effekt: 24Vac
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm


R.H. område: 5...90%rh
R.H. følerelement: kapasitiv
R.H. utgangssignal: 0..10Vdc
Antall terminaler: 8
Modell: blå knapper/hjul


T7560B1016

Honeywell Veggmodul med display for EXCEL 5000-undersentraler

Rom temperaturføler med digitalt display, for EXCEL 10 og EXCEL 5000 undersentraler. Med settpunktjustering, forlenget drift, viftehastighet og av/på bryter. Model med Fuktføler (RH)
Displayfunksjoner: romtemperatur, settpunkt temperatur, tilstedeværelsestatus og viftehastighet
Verktøyfri konfigurasjon:
antall viftehastigheter
relativt/absolutt settpunkt
Celsius/Fahrenheit
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...40C
Settpunktknapp: -5...5C
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: av/på
Viftebryter: konfigurerbar
Effekt: 24Vac
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm


R.H. område: 5...90%rh
R.H. følerelement: kapasitiv
R.H. utgangssignal: 0..10Vdc
Antall terminaler: 8
Modell: hvite knapper/hjul/Fahrenheit


T7560B1024

Honeywell Veggmodul med display for EXCEL 5000-undersentraler

Rom temperaturføler med digitalt display, for EXCEL 10 og EXCEL 5000 undersentraler. Med settpunktjustering, forlenget drift, viftehastighet og av/på bryter. Model med Fuktføler (RH)
Displayfunksjoner: romtemperatur, settpunkt temperatur, tilstedeværelsestatus og viftehastighet
Verktøyfri konfigurasjon:
antall viftehastigheter
relativt/absolutt settpunkt
Celsius/Fahrenheit
Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...40C
Settpunktknapp: -5...5C
Ekstra knapp: 12...30C
Bryter: av/på
Viftebryter: konfigurerbar
Effekt: 24Vac
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm


R.H. område: 5...90%rh
R.H. følerelement: kapasitiv
R.H. utgangssignal: 0..10Vdc
Antall terminaler: 8
Modell: hvite knapper/hjul


T7560BLINDS

Honeywell Veggmodul med display for EXCEL 5000-undersentraler
Tilbehør

Blinddeksel for T7560 knapper (50 stk.)T7560C1006

Honeywell Wall module with temperature NTC20k sensor, and R.H. sensor

Temp. element: NTC20k
Temp. område: 10...40C
R.H. område: 5...90%rh
R.H. følerelement: kapasitiv
R.H. utgangssignal: 0..10Vdc
Effekt: 24Vacdc
Montering: på vegg
Størrelse (H x B x D): 104mm|99mm|30mm
Antall terminaler: 5


TPU-11-01

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Ekstra deler for EAGLE undersentral

Avtagbare rekkeklemmer, dytt-inn type; komplett sett med 3 plugger (for klemme 1 - 47); for CLEA2000BxxTPU-45-01

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Ekstra deler for EAGLE undersentral

Avtagbare rekkeklemmer, dytt-inn type; komplett sett med 9 plugger (for klemme 1 - 47); for CLEA2014Bxx og CLEA2026BxxV2100API10

Honeywell Radiatorventiler

Nyhet! Kombi-TRV Radiatorventiler - enkel og robust radiatorventil med innebygget styring av differansetrykket.
Differansetrykk- funksjonen i Kombi-TRV sørger for automatisk regulering av innstilt vannmengde helt uavhengig av trykkforhold i rørsystemet.
Teknisk informasjon om V2100 Kombi-TRV
M30x1,5 gjengedimensjon
Innebygget differansetrykkregulator
Vann eller glycolblanding iht VDI2035
Standard dimensjoner iht EN215
Innstilling av ønsket vannmengde kan gjøres med standard fastnøkkel 7mm eller eget spesialverktøy (medfølger ikke)
Minimum vannmengde = 10 liter pr time. Maksimal vannmengde 160 liter pr time.
Nødvendige fittings medfølger
Innstilt vannmengde kan overstyres manuelt med blått justeringsratt (medfølger) eller man kan sette på elektrisk aktuator f.eks. Honeywell MT4 serien

Horisontal vinkel type, Kuplinger og justeringsratt medfølger
Produktbeskrivelse: Radiatorventil med horisontal vinkel
DN: 10mm


V2100API15

Honeywell Radiatorventiler

Nyhet! Kombi-TRV Radiatorventiler - enkel og robust radiatorventil med innebygget styring av differansetrykket.
Differansetrykk- funksjonen i Kombi-TRV sørger for automatisk regulering av innstilt vannmengde helt uavhengig av trykkforhold i rørsystemet.
Teknisk informasjon om V2100 Kombi-TRV
M30x1,5 gjengedimensjon
Innebygget differansetrykkregulator
Vann eller glycolblanding iht VDI2035
Standard dimensjoner iht EN215
Innstilling av ønsket vannmengde kan gjøres med standard fastnøkkel 7mm eller eget spesialverktøy (medfølger ikke)
Minimum vannmengde = 10 liter pr time. Maksimal vannmengde 160 liter pr time.
Nødvendige fittings medfølger
Innstilt vannmengde kan overstyres manuelt med blått justeringsratt (medfølger) eller man kan sette på elektrisk aktuator f.eks. Honeywell MT4 serien

Horisontal vinkel type, Kuplinger og justeringsratt medfølger
Produktbeskrivelse: Radiatorventil med horisontal vinkel
DN: 15mm


V2100DPI10

Honeywell Radiatorventiler

Nyhet! Kombi-TRV Radiatorventiler - enkel og robust radiatorventil med innebygget styring av differansetrykket.
Differansetrykk- funksjonen i Kombi-TRV sørger for automatisk regulering av innstilt vannmengde helt uavhengig av trykkforhold i rørsystemet.
Teknisk informasjon om V2100 Kombi-TRV
M30x1,5 gjengedimensjon
Innebygget differansetrykkregulator
Vann eller glycolblanding iht VDI2035
Standard dimensjoner iht EN215
Innstilling av ønsket vannmengde kan gjøres med standard fastnøkkel 7mm eller eget spesialverktøy (medfølger ikke)
Minimum vannmengde = 10 liter pr time. Maksimal vannmengde 160 liter pr time.
Nødvendige fittings medfølger
Innstilt vannmengde kan overstyres manuelt med blått justeringsratt (medfølger) eller man kan sette på elektrisk aktuator f.eks. Honeywell MT4 serien

Rett type uten vinkel, Kuplinger og justeringsratt medfølger
Produktbeskrivelse: Radiatorventil uten vinkel
DN: 10mm


V2100DPI15

Honeywell Radiatorventiler

Nyhet! Kombi-TRV Radiatorventiler - enkel og robust radiatorventil med innebygget styring av differansetrykket.
Differansetrykk- funksjonen i Kombi-TRV sørger for automatisk regulering av innstilt vannmengde helt uavhengig av trykkforhold i rørsystemet.
Teknisk informasjon om V2100 Kombi-TRV
M30x1,5 gjengedimensjon
Innebygget differansetrykkregulator
Vann eller glycolblanding iht VDI2035
Standard dimensjoner iht EN215
Innstilling av ønsket vannmengde kan gjøres med standard fastnøkkel 7mm eller eget spesialverktøy (medfølger ikke)
Minimum vannmengde = 10 liter pr time. Maksimal vannmengde 160 liter pr time.
Nødvendige fittings medfølger
Innstilt vannmengde kan overstyres manuelt med blått justeringsratt (medfølger) eller man kan sette på elektrisk aktuator f.eks. Honeywell MT4 serien

Rett type uten vinkel, Kuplinger og justeringsratt medfølger
Produktbeskrivelse: Radiatorventil uten vinkel
DN: 15mm


V2100DPI20

Honeywell Radiatorventiler

Nyhet! Kombi-TRV Radiatorventiler - enkel og robust radiatorventil med innebygget styring av differansetrykket.
Differansetrykk- funksjonen i Kombi-TRV sørger for automatisk regulering av innstilt vannmengde helt uavhengig av trykkforhold i rørsystemet.
Teknisk informasjon om V2100 Kombi-TRV
M30x1,5 gjengedimensjon
Innebygget differansetrykkregulator
Vann eller glycolblanding iht VDI2035
Standard dimensjoner iht EN215
Innstilling av ønsket vannmengde kan gjøres med standard fastnøkkel 7mm eller eget spesialverktøy (medfølger ikke)
Minimum vannmengde = 10 liter pr time. Maksimal vannmengde 160 liter pr time.
Nødvendige fittings medfølger
Innstilt vannmengde kan overstyres manuelt med blått justeringsratt (medfølger) eller man kan sette på elektrisk aktuator f.eks. Honeywell MT4 serien

Rett type uten vinkel, Kuplinger og justeringsratt medfølger
Produktbeskrivelse: Radiatorventil uten vinkel
DN: 20mm


V2100EPI10

Honeywell Radiatorventiler

Nyhet! Kombi-TRV Radiatorventiler - enkel og robust radiatorventil med innebygget styring av differansetrykket.
Differansetrykk- funksjonen i Kombi-TRV sørger for automatisk regulering av innstilt vannmengde helt uavhengig av trykkforhold i rørsystemet.
Teknisk informasjon om V2100 Kombi-TRV
M30x1,5 gjengedimensjon
Innebygget differansetrykkregulator
Vann eller glycolblanding iht VDI2035
Standard dimensjoner iht EN215
Innstilling av ønsket vannmengde kan gjøres med standard fastnøkkel 7mm eller eget spesialverktøy (medfølger ikke)
Minimum vannmengde = 10 liter pr time. Maksimal vannmengde 160 liter pr time.
Nødvendige fittings medfølger
Innstilt vannmengde kan overstyres manuelt med blått justeringsratt (medfølger) eller man kan sette på elektrisk aktuator f.eks. Honeywell MT4 serien

Rettvinklet type, Kuplinger og justeringsratt medfølger
Produktbeskrivelse: Radiatorventil med rett vinkel
DN: 10mm


V2100EPI15

Honeywell Radiatorventiler

Nyhet! Kombi-TRV Radiatorventiler - enkel og robust radiatorventil med innebygget styring av differansetrykket.
Differansetrykk- funksjonen i Kombi-TRV sørger for automatisk regulering av innstilt vannmengde helt uavhengig av trykkforhold i rørsystemet.
Teknisk informasjon om V2100 Kombi-TRV
M30x1,5 gjengedimensjon
Innebygget differansetrykkregulator
Vann eller glycolblanding iht VDI2035
Standard dimensjoner iht EN215
Innstilling av ønsket vannmengde kan gjøres med standard fastnøkkel 7mm eller eget spesialverktøy (medfølger ikke)
Minimum vannmengde = 10 liter pr time. Maksimal vannmengde 160 liter pr time.
Nødvendige fittings medfølger
Innstilt vannmengde kan overstyres manuelt med blått justeringsratt (medfølger) eller man kan sette på elektrisk aktuator f.eks. Honeywell MT4 serien

Rettvinklet type, Kuplinger og justeringsratt medfølger
Produktbeskrivelse: Radiatorventil med rett vinkel
DN: 15mm


V2100EPI20

Honeywell Radiatorventiler

Nyhet! Kombi-TRV Radiatorventiler - enkel og robust radiatorventil med innebygget styring av differansetrykket.
Differansetrykk- funksjonen i Kombi-TRV sørger for automatisk regulering av innstilt vannmengde helt uavhengig av trykkforhold i rørsystemet.
Teknisk informasjon om V2100 Kombi-TRV
M30x1,5 gjengedimensjon
Innebygget differansetrykkregulator
Vann eller glycolblanding iht VDI2035
Standard dimensjoner iht EN215
Innstilling av ønsket vannmengde kan gjøres med standard fastnøkkel 7mm eller eget spesialverktøy (medfølger ikke)
Minimum vannmengde = 10 liter pr time. Maksimal vannmengde 160 liter pr time.
Nødvendige fittings medfølger
Innstilt vannmengde kan overstyres manuelt med blått justeringsratt (medfølger) eller man kan sette på elektrisk aktuator f.eks. Honeywell MT4 serien

Rettvinklet type, Kuplinger og justeringsratt medfølger
Produktbeskrivelse: Radiatorventil med rett vinkel
DN: 20mm


V5011R1000

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i messing
Medium: vann
DN: 15mm
Kvs: 0.63
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5011R1018

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i messing
Medium: vann
DN: 15mm
Kvs: 1
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5011R1026

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i messing
Medium: vann
DN: 15mm
Kvs: 1.6
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5011R1034

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i messing
Medium: vann
DN: 15mm
Kvs: 2.5
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5011R1042

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i messing
Medium: vann
DN: 15mm
Kvs: 4
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5011R1059

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i messing
Medium: vann
DN: 20mm
Kvs: 6.3
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5011R1067

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i messing
Medium: vann
DN: 25mm
Kvs: 10
Lukketrykk 600N: 1000kPa
Lukketrykk 1800N: 1600kPa


V5011R1075

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i messing
Medium: vann
DN: 32mm
Kvs: 16
Lukketrykk 600N: 700kPa
Lukketrykk 1800N: 1600kPa


V5011R1083

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i messing
Medium: vann
DN: 40mm
Kvs: 25
Lukketrykk 600N: 460kPa
Lukketrykk 1800N: 1500kPa


V5011R1091

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i messing
Medium: vann
DN: 50mm
Kvs: 40
Lukketrykk 600N: 260kPa
Lukketrykk 1800N: 850kPa


V5011S1005

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i rustfritt stål
Medium: vann/damp
DN: 15mm
Kvs: 0.63
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5011S1013

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i rustfritt stål
Medium: vann/damp
DN: 15mm
Kvs: 1
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5011S1021

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i rustfritt stål
Medium: vann/damp
DN: 15mm
Kvs: 1.6
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5011S1039

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i rustfritt stål
Medium: vann/damp
DN: 15mm
Kvs: 2.5
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5011S1047

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i rustfritt stål
Medium: vann/damp
DN: 15mm
Kvs: 4
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5011S1054

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i rustfritt stål
Medium: vann/damp
DN: 20mm
Kvs: 6.3
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5011S1062

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i rustfritt stål
Medium: vann/damp
DN: 25mm
Kvs: 10
Lukketrykk 600N: 1000kPa
Lukketrykk 1800N: 1600kPa


V5011S1070

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i rustfritt stål
Medium: vann/damp
DN: 32mm
Kvs: 16
Lukketrykk 600N: 700kPa
Lukketrykk 1800N: 1600kPa


V5011S1088

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i rustfritt stål
Medium: vann/damp
DN: 40mm
Kvs: 25
Lukketrykk 600N: 460kPa
Lukketrykk 1800N: 1500kPa


V5011S1096

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5011R/S

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5011R/S
Ventiltype: 2-veis
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20mm, spindelplugg i rustfritt stål
Medium: vann/damp
DN: 50mm
Kvs: 40
Lukketrykk 600N: 260kPa
Lukketrykk 1800N: 850kPa


V5013R1032

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5013R

For varme, ventilasjon og luftbehandling, åpne kretser; varmt/kaldt vann (maks 50% glycol) i kvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg av messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 2.5
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5013R1040

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5013R

For varme, ventilasjon og luftbehandling, åpne kretser; varmt/kaldt vann (maks 50% glycol) i kvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg av messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 4
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5013R1057

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5013R

For varme, ventilasjon og luftbehandling, åpne kretser; varmt/kaldt vann (maks 50% glycol) i kvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg av messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20 mm
DN: 20mm
Kvs: 6.3
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no


V5013R1065

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5013R

For varme, ventilasjon og luftbehandling, åpne kretser; varmt/kaldt vann (maks 50% glycol) i kvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg av messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20 mm
DN: 25mm
Kvs: 10
Lukketrykk 600N: 1000kPa
Lukketrykk 1800N: 1600kPa


V5013R1073

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5013R

For varme, ventilasjon og luftbehandling, åpne kretser; varmt/kaldt vann (maks 50% glycol) i kvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg av messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20 mm
DN: 32mm
Kvs: 16
Lukketrykk 600N: 700kPa
Lukketrykk 1800N: 1600kPa


V5013R1081

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5013R

For varme, ventilasjon og luftbehandling, åpne kretser; varmt/kaldt vann (maks 50% glycol) i kvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg av messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20 mm
DN: 40mm
Kvs: 25
Lukketrykk 600N: 460kPa
Lukketrykk 1800N: 1500kPa


V5013R1099

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, innv. gjenger, DN15-50, V5013R

For varme, ventilasjon og luftbehandling, åpne kretser; varmt/kaldt vann (maks 50% glycol) i kvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5013R
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg av messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.: lik prosentuell

20 mm
DN: 50mm
Kvs: 40
Lukketrykk 600N: 260kPa
Lukketrykk 1800N: 850kPa


V5016A1010

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 0.4
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1028

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 0.63
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1036

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 1
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1044

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 1.6
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1051

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 2.5
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1069

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 4
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1077

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 20mm
Kvs: 6.3
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1085

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 25mm
Kvs: 10
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1093

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 32mm
Kvs: 16
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1101

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 40mm
Kvs: 25
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1119

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 50mm
Kvs: 40
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1127

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 65mm
Kvs: 63
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1135

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 80mm
Kvs: 100
Lukketrykk 600N: 1600kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5016A1143

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

38 mm
DN: 100mm
Kvs: 160
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 1600kPa
Slag: 38mm


V5016A1150

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

38 mm
DN: 125mm
Kvs: 250
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 1600kPa
Slag: 38mm


V5016A1168

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5016A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...180C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

38 mm
DN: 150mm
Kvs: 360
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 1600kPa
Slag: 38mm


V5025A1019

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 0.4
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1027

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 0.63
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1035

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 1
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1043

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 1.6
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1050

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 2.5
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1068

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 15mm
Kvs: 4
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1076

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 20mm
Kvs: 6.3
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1084

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 25mm
Kvs: 10
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1092

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 32mm
Kvs: 16
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1100

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 40mm
Kvs: 25
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1118

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 50mm
Kvs: 40
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1126

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 65mm
Kvs: 63
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1134

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

20 mm
DN: 80mm
Kvs: 100
Lukketrykk 600N: 2500kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm


V5025A1142

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

38 mm
DN: 100mm
Kvs: 160
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 2500kPa
Slag: 38mm


V5025A1159

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

38 mm
DN: 125mm
Kvs: 250
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 2500kPa
Slag: 38mm


V5025A1167

Honeywell Ventil, 2-veis, PN25, flenser, DN15-150, V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.
For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.
Ventilserie: V5025A
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...200C
Trykklasse: PN25
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: lik prosentuell
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130 oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

38 mm
DN: 150mm
Kvs: 360
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 2500kPa
Slag: 38mm


V5050A1090

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

38 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 100mm
Kvs: 160
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 230kPa
Slag: 38mm
Medie: 2...220C
Mengdekarakt.: linjær


V5050A1108

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

38 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 125mm
Kvs: 250
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 90kPa
Slag: 38mm
Medie: 2...220C
Mengdekarakt.: linjær


V5050A1116

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

38 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 150mm
Kvs: 360
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 90kPa
Slag: 38mm
Medie: 2...220C
Mengdekarakt.: linjær


V5050A1124

Honeywell Ventil, 3-veis, PN25/40, flenser, DN15-100, V5050A/B

For varmeanlegg, varmtvann vannkvaliet VDI2035.
Ventilserie: V5050
Medium: vann
Materialer: hus i støpejern GS-C25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...220C
Trykklasse: PN25/40
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: linjær
Kan brukes som erstatter for utgått ventilserie V538C, med noe tilpassning av rørtilkobling.

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 15mm
Kvs: 2.5
Lukketrykk 600N: 1000kPa
Lukketrykk 1800N: 2500kPa
Slag: 20mm


V5050A1132

Honeywell Ventil, 3-veis, PN25/40, flenser, DN15-100, V5050A/B

For varmeanlegg, varmtvann vannkvaliet VDI2035.
Ventilserie: V5050
Medium: vann
Materialer: hus i støpejern GS-C25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...220C
Trykklasse: PN25/40
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: linjær
Kan brukes som erstatter for utgått ventilserie V538C, med noe tilpassning av rørtilkobling.

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 15mm
Kvs: 4
Lukketrykk 600N: 1000kPa
Lukketrykk 1800N: 2500kPa
Slag: 20mm


V5050A1140

Honeywell Ventil, 3-veis, PN25/40, flenser, DN15-100, V5050A/B

For varmeanlegg, varmtvann vannkvaliet VDI2035.
Ventilserie: V5050
Medium: vann
Materialer: hus i støpejern GS-C25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...220C
Trykklasse: PN25/40
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: linjær
Kan brukes som erstatter for utgått ventilserie V538C, med noe tilpassning av rørtilkobling.

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 20mm
Kvs: 6.3
Lukketrykk 600N: 1000kPa
Lukketrykk 1800N: 2500kPa
Slag: 20mm


V5050A1157

Honeywell Ventil, 3-veis, PN25/40, flenser, DN15-100, V5050A/B

For varmeanlegg, varmtvann vannkvaliet VDI2035.
Ventilserie: V5050
Medium: vann
Materialer: hus i støpejern GS-C25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...220C
Trykklasse: PN25/40
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: linjær
Kan brukes som erstatter for utgått ventilserie V538C, med noe tilpassning av rørtilkobling.

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 25mm
Kvs: 10
Lukketrykk 600N: 1000kPa
Lukketrykk 1800N: 2500kPa
Slag: 20mm


V5050A1165

Honeywell Ventil, 3-veis, PN25/40, flenser, DN15-100, V5050A/B

For varmeanlegg, varmtvann vannkvaliet VDI2035.
Ventilserie: V5050
Medium: vann
Materialer: hus i støpejern GS-C25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...220C
Trykklasse: PN25/40
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: linjær
Kan brukes som erstatter for utgått ventilserie V538C, med noe tilpassning av rørtilkobling.

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 32mm
Kvs: 16
Lukketrykk 600N: 600kPa
Lukketrykk 1800N: 2000kPa
Slag: 20mm


V5050A1173

Honeywell Ventil, 3-veis, PN25/40, flenser, DN15-100, V5050A/B

For varmeanlegg, varmtvann vannkvaliet VDI2035.
Ventilserie: V5050
Medium: vann
Materialer: hus i støpejern GS-C25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...220C
Trykklasse: PN25/40
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: linjær
Kan brukes som erstatter for utgått ventilserie V538C, med noe tilpassning av rørtilkobling.

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 40mm
Kvs: 25
Lukketrykk 600N: 350kPa
Lukketrykk 1800N: 1300kPa
Slag: 20mm


V5050A1181

Honeywell Ventil, 3-veis, PN25/40, flenser, DN15-100, V5050A/B

For varmeanlegg, varmtvann vannkvaliet VDI2035.
Ventilserie: V5050
Medium: vann
Materialer: hus i støpejern GS-C25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...220C
Trykklasse: PN25/40
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: linjær
Kan brukes som erstatter for utgått ventilserie V538C, med noe tilpassning av rørtilkobling.

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 50mm
Kvs: 40
Lukketrykk 600N: 200kPa
Lukketrykk 1800N: 750kPa
Slag: 20mm


V5050A1199

Honeywell Ventil, 3-veis, PN25/40, flenser, DN15-100, V5050A/B

For varmeanlegg, varmtvann vannkvaliet VDI2035.
Ventilserie: V5050
Medium: vann
Materialer: hus i støpejern GS-C25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...220C
Trykklasse: PN25/40
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: linjær
Kan brukes som erstatter for utgått ventilserie V538C, med noe tilpassning av rørtilkobling.

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 65mm
Kvs: 63
Lukketrykk 600N: 120kPa
Lukketrykk 1800N: 500kPa
Slag: 20mm


V5050A1207

Honeywell Ventil, 3-veis, PN25/40, flenser, DN15-100, V5050A/B

For varmeanlegg, varmtvann vannkvaliet VDI2035.
Ventilserie: V5050
Medium: vann
Materialer: hus i støpejern GS-C25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...220C
Trykklasse: PN25/40
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: linjær
Kan brukes som erstatter for utgått ventilserie V538C, med noe tilpassning av rørtilkobling.

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 80mm
Kvs: 100
Lukketrykk 600N: 50kPa
Lukketrykk 1800N: 230kPa
Slag: 20mm


V5050A1215

Honeywell Ventil, 3-veis, PN25/40, flenser, DN15-100, V5050A/B

For varmeanlegg, varmtvann vannkvaliet VDI2035.
Ventilserie: V5050
Medium: vann
Materialer: hus i støpejern GS-C25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...220C
Trykklasse: PN25/40
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: linjær
Kan brukes som erstatter for utgått ventilserie V538C, med noe tilpassning av rørtilkobling.

38 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 100mm
Kvs: 160
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 230kPa
Slag: 38mm


V5050B1064

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

38 mm, fordelingsventil, for å åpne AB-A: spindel opp
Ventiltype: 3-veis fordelingsventil
DN: 100mm
Kvs: 160
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 230kPa
Slag: 38mm
Medie: 2...220C
Mengdekarakt.: linjær


V5050B1072

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

38 mm, fordelingsventil, for å åpne AB-A: spindel opp
Ventiltype: 3-veis fordelingsventil
DN: 125mm
Kvs: 250
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 90kPa
Slag: 38mm
Medie: 2...220C
Mengdekarakt.: linjær


V5050B1080

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

38 mm, fordelingsventil, for å åpne AB-A: spindel opp
Ventiltype: 3-veis fordelingsventil
DN: 150mm
Kvs: 360
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 90kPa
Slag: 38mm
Medie: 2...220C
Mengdekarakt.: linjær


V5050B1155

Honeywell Ventil, 3-veis, PN25/40, flenser, DN15-100, V5050A/B

For varmeanlegg, varmtvann vannkvaliet VDI2035.
Ventilserie: V5050
Medium: vann
Materialer: hus i støpejern GS-C25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...220C
Trykklasse: PN25/40
Anslutninger: flenser, ISO7005
Mengdekarakt.: linjær
Kan brukes som erstatter for utgått ventilserie V538C, med noe tilpassning av rørtilkobling.

38 mm, fordelingsventil, for å åpne AB-A: spindel opp
Ventiltype: 3-veis fordelingsventil
DN: 100mm
Kvs: 160
Lukketrykk 600N: no
Lukketrykk 1800N: 230kPa
Slag: 38mm


V5329A1004

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 15mm
Kvs: 2.5
Lukketrykk 600N: 1000kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5329A1012

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 15mm
Kvs: 4
Lukketrykk 600N: 1000kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5329A1020

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 20mm
Kvs: 6.3
Lukketrykk 600N: 1000kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5329A1038

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 25mm
Kvs: 10
Lukketrykk 600N: 1000kPa
Lukketrykk 1800N: no
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5329A1046

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 32mm
Kvs: 16
Lukketrykk 600N: 790kPa
Lukketrykk 1800N: 1000kPa
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5329A1053

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 40mm
Kvs: 25
Lukketrykk 600N: 480kPa
Lukketrykk 1800N: 1000kPa
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5329A1061

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 50mm
Kvs: 40
Lukketrykk 600N: 260kPa
Lukketrykk 1800N: 1000kPa
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5329A1079

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 65mm
Kvs: 63
Lukketrykk 600N: 160kPa
Lukketrykk 1800N: 650kPa
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5329A1087

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, flenser, DN15-150, V5329A/V5050A-B

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5329A/V5050
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne: spindel ned
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flenser, ISO7005
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

20 mm, blandeventil
Ventiltype: 3-veis blandeventil
DN: 80mm
Kvs: 100
Lukketrykk 600N: 100kPa
Lukketrykk 1800N: 400kPa
Slag: 20mm
Medie: 2...170C
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5421B1009

Honeywell Spjeldventil DN25..200

Spjeldventil av Wafer typen, for varmeanlegg eller kjeleveksling.
For varmtvann som inneholder opp til 50% glykol. Andre tilsetninger mulig, men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5421B
Ventiltype: spjeldventil for aktuator
Medium: vann
Materialer: Roterende spjeld DN25-80: rustfritt stål 1.4581. Roterende spjeld DN100-200: smijern GGG40. Overflate: DeltaMagni
Pakning/tetning: EPDM
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN16
Anslutninger: spjeld
Uten flenser. Aktuatorer (M6061.., M7061.., M6422L1003) må bestilles separat)


DN: 25mm
Kvs: 26
Maks. trykkdifferanse: 1600kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 8Nm
Medie: -10...120C


V5421B1017

Honeywell Spjeldventil DN25..200

Spjeldventil av Wafer typen, for varmeanlegg eller kjeleveksling.
For varmtvann som inneholder opp til 50% glykol. Andre tilsetninger mulig, men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5421B
Ventiltype: spjeldventil for aktuator
Medium: vann
Materialer: Roterende spjeld DN25-80: rustfritt stål 1.4581. Roterende spjeld DN100-200: smijern GGG40. Overflate: DeltaMagni
Pakning/tetning: EPDM
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN16
Anslutninger: spjeld
Uten flenser. Aktuatorer (M6061.., M7061.., M6422L1003) må bestilles separat)


DN: 32mm
Kvs: 26
Maks. trykkdifferanse: 1600kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 8Nm
Medie: -10...120C


V5421B1025

Honeywell Spjeldventil DN25..200

Spjeldventil av Wafer typen, for varmeanlegg eller kjeleveksling.
For varmtvann som inneholder opp til 50% glykol. Andre tilsetninger mulig, men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5421B
Ventiltype: spjeldventil for aktuator
Medium: vann
Materialer: Roterende spjeld DN25-80: rustfritt stål 1.4581. Roterende spjeld DN100-200: smijern GGG40. Overflate: DeltaMagni
Pakning/tetning: EPDM
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN16
Anslutninger: spjeld
Uten flenser. Aktuatorer (M6061.., M7061.., M6422L1003) må bestilles separat)


DN: 40mm
Kvs: 50
Maks. trykkdifferanse: 1600kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 12Nm
Medie: -10...120C


V5421B1033

Honeywell Spjeldventil DN25..200

Spjeldventil av Wafer typen, for varmeanlegg eller kjeleveksling.
For varmtvann som inneholder opp til 50% glykol. Andre tilsetninger mulig, men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5421B
Ventiltype: spjeldventil for aktuator
Medium: vann
Materialer: Roterende spjeld DN25-80: rustfritt stål 1.4581. Roterende spjeld DN100-200: smijern GGG40. Overflate: DeltaMagni
Pakning/tetning: EPDM
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN16
Anslutninger: spjeld
Uten flenser. Aktuatorer (M6061.., M7061.., M6422L1003) må bestilles separat)


DN: 50mm
Kvs: 116
Maks. trykkdifferanse: 1000kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 12Nm
Medie: -10...120C


V5421B1041

Honeywell Spjeldventil DN25..200

Spjeldventil av Wafer typen, for varmeanlegg eller kjeleveksling.
For varmtvann som inneholder opp til 50% glykol. Andre tilsetninger mulig, men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5421B
Ventiltype: spjeldventil for aktuator
Medium: vann
Materialer: Roterende spjeld DN25-80: rustfritt stål 1.4581. Roterende spjeld DN100-200: smijern GGG40. Overflate: DeltaMagni
Pakning/tetning: EPDM
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN16
Anslutninger: spjeld
Uten flenser. Aktuatorer (M6061.., M7061.., M6422L1003) må bestilles separat)


DN: 65mm
Kvs: 259
Maks. trykkdifferanse: 1000kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 15Nm
Medie: -10...120C


V5421B1058

Honeywell Spjeldventil DN25..200

Spjeldventil av Wafer typen, for varmeanlegg eller kjeleveksling.
For varmtvann som inneholder opp til 50% glykol. Andre tilsetninger mulig, men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5421B
Ventiltype: spjeldventil for aktuator
Medium: vann
Materialer: Roterende spjeld DN25-80: rustfritt stål 1.4581. Roterende spjeld DN100-200: smijern GGG40. Overflate: DeltaMagni
Pakning/tetning: EPDM
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN16
Anslutninger: spjeld
Uten flenser. Aktuatorer (M6061.., M7061.., M6422L1003) må bestilles separat)


DN: 80mm
Kvs: 377
Maks. trykkdifferanse: 1000kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 25Nm
Medie: -10...120C


V5421B1066

Honeywell Spjeldventil DN25..200

Spjeldventil av Wafer typen, for varmeanlegg eller kjeleveksling.
For varmtvann som inneholder opp til 50% glykol. Andre tilsetninger mulig, men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5421B
Ventiltype: spjeldventil for aktuator
Medium: vann
Materialer: Roterende spjeld DN25-80: rustfritt stål 1.4581. Roterende spjeld DN100-200: smijern GGG40. Overflate: DeltaMagni
Pakning/tetning: EPDM
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN16
Anslutninger: spjeld
Uten flenser. Aktuatorer (M6061.., M7061.., M6422L1003) må bestilles separat)


DN: 100mm
Kvs: 763
Maks. trykkdifferanse: 800kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 40Nm
Medie: -10...120C


V5421B1074

Honeywell Spjeldventil DN25..200

Spjeldventil av Wafer typen, for varmeanlegg eller kjeleveksling.
For varmtvann som inneholder opp til 50% glykol. Andre tilsetninger mulig, men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5421B
Ventiltype: spjeldventil for aktuator
Medium: vann
Materialer: Roterende spjeld DN25-80: rustfritt stål 1.4581. Roterende spjeld DN100-200: smijern GGG40. Overflate: DeltaMagni
Pakning/tetning: EPDM
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN16
Anslutninger: spjeld
Uten flenser. Aktuatorer (M6061.., M7061.., M6422L1003) må bestilles separat)


DN: 125mm
Kvs: 1030
Maks. trykkdifferanse: 600kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 40Nm
Medie: 0...90C


V5421B1082

Honeywell Spjeldventil DN25..200

Spjeldventil av Wafer typen, for varmeanlegg eller kjeleveksling.
For varmtvann som inneholder opp til 50% glykol. Andre tilsetninger mulig, men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5421B
Ventiltype: spjeldventil for aktuator
Medium: vann
Materialer: Roterende spjeld DN25-80: rustfritt stål 1.4581. Roterende spjeld DN100-200: smijern GGG40. Overflate: DeltaMagni
Pakning/tetning: EPDM
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN16
Anslutninger: spjeld
Uten flenser. Aktuatorer (M6061.., M7061.., M6422L1003) må bestilles separat)


DN: 150mm
Kvs: 1790
Maks. trykkdifferanse: 400kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 40Nm
Medie: 0...90C


V5421B1090

Honeywell Spjeldventil DN25..200

Spjeldventil av Wafer typen, for varmeanlegg eller kjeleveksling.
For varmtvann som inneholder opp til 50% glykol. Andre tilsetninger mulig, men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5421B
Ventiltype: spjeldventil for aktuator
Medium: vann
Materialer: Roterende spjeld DN25-80: rustfritt stål 1.4581. Roterende spjeld DN100-200: smijern GGG40. Overflate: DeltaMagni
Pakning/tetning: EPDM
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN16
Anslutninger: spjeld
Uten flenser. Aktuatorer (M6061.., M7061.., M6422L1003) må bestilles separat)


DN: 200mm
Kvs: 3460
Maks. trykkdifferanse: 300kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 60Nm
Medie: 0...90C


V5422E1001

Honeywell Spjeldventil, DN250..300, med aktuator, V5422L

Spjeldventil med fabrikkmontert elektrisk aktuator.
For varmt vann som inneholder opp til 50% glycol. Andre tilsetninger er mulig men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5422L/E
Ventiltype: spjeldventil, motorisert
Medium: vann
Materialer: hus og disc i smijern GGG40, disc overflate DeltaMagni, aksel i rustfritt stål 1.4021
Pakning/tetning: EPDM
Kapsling: IP67
Pos. indikator: mekanisk peker
Maks. trykkdifferanse: 1000kPa
Rotasjonsvinkel: max. 90o
Trykklasse: PN10
Anslutninger: spjeld
Manuell betjening: med hjul
Uten flenser.
Effekt: 230Vac
Gangtid: 30s
Medie: -10...120C

Modulerende styring og elektrisk posisjonsindikator, microbrytere bestemmer signalverdier 0/2..10V, 0/4..20mA
DN: 250mm
Kvs: 5070
Moment: 250Nm
Styresignal: 0/2..10V=; 0/4..20mA


V5422E1019

Honeywell Spjeldventil, DN250..300, med aktuator, V5422L

Spjeldventil med fabrikkmontert elektrisk aktuator.
For varmt vann som inneholder opp til 50% glycol. Andre tilsetninger er mulig men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5422L/E
Ventiltype: spjeldventil, motorisert
Medium: vann
Materialer: hus og disc i smijern GGG40, disc overflate DeltaMagni, aksel i rustfritt stål 1.4021
Pakning/tetning: EPDM
Kapsling: IP67
Pos. indikator: mekanisk peker
Maks. trykkdifferanse: 1000kPa
Rotasjonsvinkel: max. 90o
Trykklasse: PN10
Anslutninger: spjeld
Manuell betjening: med hjul
Uten flenser.
Effekt: 230Vac
Gangtid: 30s
Medie: -10...120C

Modulerende styring og elektrisk posisjonsindikator, microbrytere bestemmer signalverdier 0/2..10V, 0/4..20mA
DN: 300mm
Kvs: 7430
Moment: 600Nm
Styresignal: 0/2..10V=; 0/4..20mA


V5422L1006

Honeywell Spjeldventil, DN250..300, med aktuator, V5422L

Spjeldventil med fabrikkmontert elektrisk aktuator.
For varmt vann som inneholder opp til 50% glycol. Andre tilsetninger er mulig men kontakt Honeywell for bekreftelse.
Ventilserie: V5422L/E
Ventiltype: spjeldventil, motorisert
Medium: vann
Materialer: hus og disc i smijern GGG40, disc overflate DeltaMagni, aksel i rustfritt stål 1.4021
Pakning/tetning: EPDM
Kapsling: IP67
Pos. indikator: mekanisk peker
Maks. trykkdifferanse: 1000kPa
Rotasjonsvinkel: max. 90o
Trykklasse: PN10
Anslutninger: spjeld
Manuell betjening: med hjul
Uten flenser.
Effekt: 230Vac
Gangtid: 30s
Medie: -10...120C

3 punkt styring med 2x SPST 230 Vac endebrytere for åpen/lukket tilbakemelding
DN: 250mm
Kvs: 5070
Moment: 250Nm
Styresignal: 3-pkt


V5832A1004

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A

For individuell romregulering, fan coil enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt og kaldt vann (maks. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832A
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelmutter i messing
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene med 6,5 mm slag leveres med spindeldeksel for manuell betjening (ikke for av/på typer).

6,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.16
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 1600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5832A1012

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A

For individuell romregulering, fan coil enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt og kaldt vann (maks. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832A
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelmutter i messing
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene med 6,5 mm slag leveres med spindeldeksel for manuell betjening (ikke for av/på typer).

6,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.25
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 1600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5832A1020

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A

For individuell romregulering, fan coil enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt og kaldt vann (maks. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832A
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelmutter i messing
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene med 6,5 mm slag leveres med spindeldeksel for manuell betjening (ikke for av/på typer).

6,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.4
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 1600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5832A1038

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A

For individuell romregulering, fan coil enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt og kaldt vann (maks. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832A
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelmutter i messing
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene med 6,5 mm slag leveres med spindeldeksel for manuell betjening (ikke for av/på typer).

6,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.63
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 1600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5832A1046

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A

For individuell romregulering, fan coil enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt og kaldt vann (maks. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832A
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelmutter i messing
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene med 6,5 mm slag leveres med spindeldeksel for manuell betjening (ikke for av/på typer).

6,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1
Lukketrykk 90N: 180kPa
Lukketrykk 180N: 1200kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5832A1053

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A

For individuell romregulering, fan coil enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt og kaldt vann (maks. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832A
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelmutter i messing
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene med 6,5 mm slag leveres med spindeldeksel for manuell betjening (ikke for av/på typer).

6,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1.6
Lukketrykk 90N: 180kPa
Lukketrykk 180N: 1200kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5832A1061

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A

For individuell romregulering, fan coil enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt og kaldt vann (maks. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832A
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelmutter i messing
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene med 6,5 mm slag leveres med spindeldeksel for manuell betjening (ikke for av/på typer).

6,5 mm
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 50kPa
Lukketrykk 180N: 400kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5832A1079

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A

For individuell romregulering, fan coil enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt og kaldt vann (maks. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832A
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelmutter i messing
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene med 6,5 mm slag leveres med spindeldeksel for manuell betjening (ikke for av/på typer).

6,5 mm
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 90N: 50kPa
Lukketrykk 180N: 400kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5832A4008

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A

For individuell romregulering, fan coil enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt og kaldt vann (maks. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832A
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelmutter i messing
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene med 6,5 mm slag leveres med spindeldeksel for manuell betjening (ikke for av/på typer).

2,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1.6
Lukketrykk 90N: 180kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


V5832A4016

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A

For individuell romregulering, fan coil enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt og kaldt vann (maks. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832A
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelmutter i messing
Prosess for å åpne: spindel opp
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene med 6,5 mm slag leveres med spindeldeksel for manuell betjening (ikke for av/på typer).

2,5 mm
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 50kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


V5832B2075

Honeywell Ventil, 2-veis PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5832B

Trykkbalansert reguleringsventil.
For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (maks. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832B2
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 6.5mm
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Mengdekarakt.: linjær
Ventilene leveres med spindeldeksel for manuell betjening

6,5 mm
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/2" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 300N: 1600kPa
Lukketrykk 400N: 1600kPa


V5832B2083

Honeywell Ventil, 2-veis PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5832B

Trykkbalansert reguleringsventil.
For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (maks. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832B2
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 6.5mm
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Mengdekarakt.: linjær
Ventilene leveres med spindeldeksel for manuell betjening

6,5 mm
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/2" RG
Kvs: 6.3
Lukketrykk 300N: 1600kPa
Lukketrykk 400N: 1600kPa


V5832B2091

Honeywell Ventil, 2-veis PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5832B

Trykkbalansert reguleringsventil.
For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (maks. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832B2
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 6.5mm
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Mengdekarakt.: linjær
Ventilene leveres med spindeldeksel for manuell betjening

6,5 mm
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/2" RG
Kvs: 10
Lukketrykk 300N: 1600kPa
Lukketrykk 400N: 1600kPa


V5832B2109

Honeywell Ventil, 2-veis PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5832B

Trykkbalansert reguleringsventil.
For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (maks. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832B2
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 6.5mm
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Mengdekarakt.: linjær
Ventilene leveres med spindeldeksel for manuell betjening

6,5 mm
DN: 32mm
Diameter tilkobling: G2" RG
Kvs: 16
Lukketrykk 300N: 1200kPa
Lukketrykk 400N: 1200kPa


V5832B2117

Honeywell Ventil, 2-veis PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5832B

Trykkbalansert reguleringsventil.
For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (maks. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5832B2
Ventiltype: 2-veis trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 6.5mm
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Mengdekarakt.: linjær
Ventilene leveres med spindeldeksel for manuell betjening

6,5 mm
DN: 40mm
Diameter tilkobling: G2 1/4" RG
Kvs: 25
Lukketrykk 300N: 1000kPa
Lukketrykk 400N: 1000kPa


V5833A1003

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5833A

For romregulering, fan coil-enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt eller kaldt vann (maks 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel (ikke for av/på typer). Port (A-AB) er prosentuell, port B-AB er linjær. Kapasiteten til B-AB er en størrelse mindre.

6,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.25
Lukketrykk 90N: 500kPa
Lukketrykk 180N: 800kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5833A1011

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5833A

For romregulering, fan coil-enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt eller kaldt vann (maks 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel (ikke for av/på typer). Port (A-AB) er prosentuell, port B-AB er linjær. Kapasiteten til B-AB er en størrelse mindre.

6,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.4
Lukketrykk 90N: 500kPa
Lukketrykk 180N: 800kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5833A1029

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5833A

For romregulering, fan coil-enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt eller kaldt vann (maks 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel (ikke for av/på typer). Port (A-AB) er prosentuell, port B-AB er linjær. Kapasiteten til B-AB er en størrelse mindre.

6,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.63
Lukketrykk 90N: 500kPa
Lukketrykk 180N: 800kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5833A1037

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5833A

For romregulering, fan coil-enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt eller kaldt vann (maks 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel (ikke for av/på typer). Port (A-AB) er prosentuell, port B-AB er linjær. Kapasiteten til B-AB er en størrelse mindre.

6,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1
Lukketrykk 90N: 150kPa
Lukketrykk 180N: 250kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5833A1045

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5833A

For romregulering, fan coil-enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt eller kaldt vann (maks 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel (ikke for av/på typer). Port (A-AB) er prosentuell, port B-AB er linjær. Kapasiteten til B-AB er en størrelse mindre.

6,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1.6
Lukketrykk 90N: 150kPa
Lukketrykk 180N: 250kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5833A1052

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5833A

For romregulering, fan coil-enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt eller kaldt vann (maks 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel (ikke for av/på typer). Port (A-AB) er prosentuell, port B-AB er linjær. Kapasiteten til B-AB er en størrelse mindre.

6,5 mm
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 50kPa
Lukketrykk 180N: 100kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5833A1060

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5833A

For romregulering, fan coil-enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt eller kaldt vann (maks 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel (ikke for av/på typer). Port (A-AB) er prosentuell, port B-AB er linjær. Kapasiteten til B-AB er en størrelse mindre.

6,5 mm
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 90N: 50kPa
Lukketrykk 180N: 100kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5833A2076

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5833A

Trykkbalansert reguleringsventil.
For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (max. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A2
Ventiltype: 3-veis blandeventil, trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 6.5mm
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Mengdekarakt.: linjær
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel

6,5 mm
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/2" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 300N: 600kPa
Lukketrykk 400N: 1600kPa


V5833A2084

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5833A

Trykkbalansert reguleringsventil.
For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (max. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A2
Ventiltype: 3-veis blandeventil, trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 6.5mm
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Mengdekarakt.: linjær
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel

6,5 mm
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/2" RG
Kvs: 6.3
Lukketrykk 300N: 600kPa
Lukketrykk 400N: 1600kPa


V5833A2092

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5833A

Trykkbalansert reguleringsventil.
For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (max. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A2
Ventiltype: 3-veis blandeventil, trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 6.5mm
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Mengdekarakt.: linjær
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel

6,5 mm
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/2" RG
Kvs: 10
Lukketrykk 300N: 600kPa
Lukketrykk 400N: 1600kPa


V5833A2100

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5833A

Trykkbalansert reguleringsventil.
For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (max. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A2
Ventiltype: 3-veis blandeventil, trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 6.5mm
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Mengdekarakt.: linjær
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel

6,5 mm
DN: 32mm
Diameter tilkobling: G2" RG
Kvs: 16
Lukketrykk 300N: 300kPa
Lukketrykk 400N: 1200kPa


V5833A2118

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN25-40, V5833A

Trykkbalansert reguleringsventil.
For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (max. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A2
Ventiltype: 3-veis blandeventil, trykkbal.
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Slag: 6.5mm
Medie: 2...130C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Mengdekarakt.: linjær
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel

6,5 mm
DN: 40mm
Diameter tilkobling: G2 1/4" RG
Kvs: 25
Lukketrykk 300N: no
Lukketrykk 400N: 1000kPa


V5833A3009

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5833A

For romregulering, fan coil-enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt eller kaldt vann (maks 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel (ikke for av/på typer). Port (A-AB) er prosentuell, port B-AB er linjær. Kapasiteten til B-AB er en størrelse mindre.

6,5 mm
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: no
Lukketrykk 180N: 240kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5833A3017

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5833A

For romregulering, fan coil-enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt eller kaldt vann (maks 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel (ikke for av/på typer). Port (A-AB) er prosentuell, port B-AB er linjær. Kapasiteten til B-AB er en størrelse mindre.

6,5 mm
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 90N: no
Lukketrykk 180N: 240kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


V5833A4007

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5833A

For romregulering, fan coil-enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt eller kaldt vann (maks 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel (ikke for av/på typer). Port (A-AB) er prosentuell, port B-AB er linjær. Kapasiteten til B-AB er en størrelse mindre.

2,5 mm
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1.6
Lukketrykk 90N: 150kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


V5833A4015

Honeywell Ventil, 3-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5833A

For romregulering, fan coil-enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt eller kaldt vann (maks 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
Ventilserie: V5833A
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: hus i messing, spindel i rustfritt stål, spindelplugg i messing
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Ventilene leveres med manuellt justeringsdeksel (ikke for av/på typer). Port (A-AB) er prosentuell, port B-AB er linjær. Kapasiteten til B-AB er en størrelse mindre.

2,5 mm
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 50kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VCO2

Honeywell Spjeldventil DN25..200
Reservedeler

Universal konsoll (DN25-150)VCU-SET

Honeywell Spjeldventil DN25..200
Reservedeler

Kuplinger for aktuator (DN25-150)VF-SPRING

Honeywell Temperaturføler for vann, NTC20 kabeltype
Accessory

Strammefjær for bruk i gamle VF-lommerVF00-1B54NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, Pt1000

Temp. element: Pt1000
Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well, nor flange
Kapsling: IP54
Innstikk: 150mm


VF00-1B65NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, Pt1000

Temp. element: Pt1000
Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well, nor flange
Kapsling: IP65
Innstikk: 150mm


VF00-3B54NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, Pt1000

Temp. element: Pt1000
Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well, nor flange
Kapsling: IP54
Innstikk: 300mm


VF00-3B65NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, Pt1000

Temp. element: Pt1000
Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well, nor flange
Kapsling: IP65
Innstikk: 300mm


VF00-5B54NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, Pt1000

Temp. element: Pt1000
Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well, nor flange
Kapsling: IP54
Innstikk: 50mm


VF00-5B65NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, Pt1000

Temp. element: Pt1000
Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well, nor flange
Kapsling: IP65
Innstikk: 50mm


VF01-1B54NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, Ni1000

Temp. element: Ni1000
Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well, nor flange
Kapsling: IP54
Innstikk: 150mm


VF01-1B65NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, Ni1000

Temp. element: Ni1000
Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well, nor flange
Kapsling: IP65
Innstikk: 150mm


VF01-3B54NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, Ni1000

Temp. element: Ni1000
Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well, nor flange
Kapsling: IP54
Innstikk: 300mm


VF01-3B65NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, Ni1000

Temp. element: Ni1000
Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well, nor flange
Kapsling: IP65
Innstikk: 300mm


VF01-5B54NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, Ni1000

Temp. element: Ni1000
Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well, nor flange
Kapsling: IP54
Innstikk: 50mm


VF01-5B65NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, Ni1000

Temp. element: Ni1000
Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well, nor flange
Kapsling: IP65
Innstikk: 50mm


VF10-1B54NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC

Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well nor flange, NTC10k
Temp. element: NTC10k
Kapsling: IP54
Innstikk: 150mm


VF10-1B65NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC

Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well nor flange, NTC10k
Temp. element: NTC10k
Kapsling: IP65
Innstikk: 150mm


VF10-3B54NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC

Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well nor flange, NTC10k
Temp. element: NTC10k
Kapsling: IP54
Innstikk: 300mm


VF10-3B65NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC

Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well nor flange, NTC10k
Temp. element: NTC10k
Kapsling: IP65
Innstikk: 300mm


VF10-5B54NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC

Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well nor flange, NTC10k
Temp. element: NTC10k
Kapsling: IP54
Innstikk: 50mm


VF10-5B65NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC

Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well nor flange, NTC10k
Temp. element: NTC10k
Kapsling: IP65
Innstikk: 50mm


VF20-1B54NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC

Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well nor flange, NTC20k
Temp. element: NTC20k
Kapsling: IP54
Innstikk: 150mm


VF20-1B65NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC

Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well nor flange, NTC20k
Temp. element: NTC20k
Kapsling: IP65
Innstikk: 150mm


VF20-3B54NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC

Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well nor flange, NTC20k
Temp. element: NTC20k
Kapsling: IP54
Innstikk: 300mm


VF20-3B65NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC

Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well nor flange, NTC20k
Temp. element: NTC20k
Kapsling: IP65
Innstikk: 300mm


VF20-5B54NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC

Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well nor flange, NTC20k
Temp. element: NTC20k
Kapsling: IP54
Innstikk: 50mm


VF20-5B65NW

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC

Temp. område: -40...150C
Montering: kanal + brønn
Antall terminaler: 2

Sensor without immersion well nor flange, NTC20k
Temp. element: NTC20k
Kapsling: IP65
Innstikk: 50mm


VFF00-220P65

Honeywell Water temperature sensor Pt1000, fast reaction time

Sensor for direct mounting in pipe, G1/2" connection. For water temperature measurement in district heating or hot water supply.
Reaction time max. 2,5 sec. Sensing material steel 1.4571. Immersion depth adjustable.
Temp. element: Pt1000 rask
Temp. område: -20...140C
Montering: i rør
Antall terminaler: 2
Kabel: 2.5m
Kapsling: IP65


Innstikk: max. 220mm
Følerelement (diam. x L): 5mm|170mm


VFF00-300P65

Honeywell Water temperature sensor Pt1000, fast reaction time

Sensor for direct mounting in pipe, G1/2" connection. For water temperature measurement in district heating or hot water supply.
Reaction time max. 2,5 sec. Sensing material steel 1.4571. Immersion depth adjustable.
Temp. element: Pt1000 rask
Temp. område: -20...140C
Montering: i rør
Antall terminaler: 2
Kabel: 2.5m
Kapsling: IP65


Innstikk: max. 300mm
Følerelement (diam. x L): 5mm|250mm


VFF00-75P65

Honeywell Water temperature sensor Pt1000, fast reaction time

Sensor for direct mounting in pipe, G1/2" connection. For water temperature measurement in district heating or hot water supply.
Reaction time max. 2,5 sec. Sensing material steel 1.4571. Immersion depth adjustable.
Temp. element: Pt1000 rask
Temp. område: -20...140C
Montering: i rør
Antall terminaler: 2
Kabel: 2.5m
Kapsling: IP65


Innstikk: max. 75mm
Følerelement (diam. x L): 5mm|25mm


VFF01-220P65

Honeywell Water temperature sensor Ni1000, fast reaction time

Sensor for direct mounting in pipe, G1/2" connection. For water temperature measurement in district heating or hot water supply.
Reaction time max. 2,5 sec. Sensing material steel 1.4571. Immersion depth adjustable.
Temp. element: Ni1000 rask
Temp. område: -20...140C
Montering: i rør
Antall terminaler: 2
Kabel: 2.5m
Kapsling: IP65


Innstikk: max. 220mm
Følerelement (diam. x L): 5mm|170mm


VFF01-300P65

Honeywell Water temperature sensor Ni1000, fast reaction time

Sensor for direct mounting in pipe, G1/2" connection. For water temperature measurement in district heating or hot water supply.
Reaction time max. 2,5 sec. Sensing material steel 1.4571. Immersion depth adjustable.
Temp. element: Ni1000 rask
Temp. område: -20...140C
Montering: i rør
Antall terminaler: 2
Kabel: 2.5m
Kapsling: IP65


Innstikk: max. 300mm
Følerelement (diam. x L): 5mm|250mm


VFF01-75P65

Honeywell Water temperature sensor Ni1000, fast reaction time

Sensor for direct mounting in pipe, G1/2" connection. For water temperature measurement in district heating or hot water supply.
Reaction time max. 2,5 sec. Sensing material steel 1.4571. Immersion depth adjustable.
Temp. element: Ni1000 rask
Temp. område: -20...140C
Montering: i rør
Antall terminaler: 2
Kabel: 2.5m
Kapsling: IP65


Innstikk: max. 75mm
Følerelement (diam. x L): 5mm|25mm


VFF10-220P65

Honeywell Temperatursensor for vann NTC, rask responstid

Sensor for direkte montering i rør G1/2" tilkobling. For temperaturmåling av vann I HVAC systemer.
Reaksjonstid maks 2,5 sekunder. Justerbar dybde på innstikkelementet.
Temp. område: -20...140C
Montering: i rør
Antall terminaler: 2
Kabel: 2.5m
Kapsling: IP65

NTC10k
Temp. element: NTC10 rask
Innstikk: max. 220mm
Følerelement (diam. x L): 5mm|170mm


VFF10-300P65

Honeywell Temperatursensor for vann NTC, rask responstid

Sensor for direkte montering i rør G1/2" tilkobling. For temperaturmåling av vann I HVAC systemer.
Reaksjonstid maks 2,5 sekunder. Justerbar dybde på innstikkelementet.
Temp. område: -20...140C
Montering: i rør
Antall terminaler: 2
Kabel: 2.5m
Kapsling: IP65

NTC10k
Temp. element: NTC10 rask
Innstikk: max. 300mm
Følerelement (diam. x L): 5mm|250mm


VFF10-75P65

Honeywell Temperatursensor for vann NTC, rask responstid

Sensor for direkte montering i rør G1/2" tilkobling. For temperaturmåling av vann I HVAC systemer.
Reaksjonstid maks 2,5 sekunder. Justerbar dybde på innstikkelementet.
Temp. område: -20...140C
Montering: i rør
Antall terminaler: 2
Kabel: 2.5m
Kapsling: IP65

NTC10k
Temp. element: NTC10 rask
Innstikk: max. 75mm
Følerelement (diam. x L): 5mm|25mm


VFF20-220P65

Honeywell Temperatursensor for vann NTC, rask responstid

Sensor for direkte montering i rør G1/2" tilkobling. For temperaturmåling av vann I HVAC systemer.
Reaksjonstid maks 2,5 sekunder. Justerbar dybde på innstikkelementet.
Temp. område: -20...140C
Montering: i rør
Antall terminaler: 2
Kabel: 2.5m
Kapsling: IP65

NTC20k
Temp. element: NTC20 rask
Innstikk: max. 220mm
Følerelement (diam. x L): 5mm|170mm


VFF20-300P65

Honeywell Temperatursensor for vann NTC, rask responstid

Sensor for direkte montering i rør G1/2" tilkobling. For temperaturmåling av vann I HVAC systemer.
Reaksjonstid maks 2,5 sekunder. Justerbar dybde på innstikkelementet.
Temp. område: -20...140C
Montering: i rør
Antall terminaler: 2
Kabel: 2.5m
Kapsling: IP65

NTC20k
Temp. element: NTC20 rask
Innstikk: max. 300mm
Følerelement (diam. x L): 5mm|250mm


VFF20-75P65

Honeywell Temperatursensor for vann NTC, rask responstid

Sensor for direkte montering i rør G1/2" tilkobling. For temperaturmåling av vann I HVAC systemer.
Reaksjonstid maks 2,5 sekunder. Justerbar dybde på innstikkelementet.
Temp. område: -20...140C
Montering: i rør
Antall terminaler: 2
Kabel: 2.5m
Kapsling: IP65

NTC20k
Temp. element: NTC20 rask
Innstikk: max. 75mm
Følerelement (diam. x L): 5mm|25mm


VFHT

Honeywell Frosttermostat for ventilasjonsanlegg (FT69)
Tilbehør

Messinglomme for termostat med bulb, 135mm, R1/2"VMS2

Honeywell Roterende Aktuator for spjeldventiler
Tilbehør for flytende regulering/3-punkt aktuatorer

2 stk. vekselbrytereVMU1

Honeywell Roterende Aktuator for spjeldventiler
Accessories for modulating control motors

Feedbacksignal of position 0..10 VVSMF-215-0.16

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.16
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-215-0.25

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.25
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-215-0.4

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.4
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-215-0.63

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.63
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-215-1.0

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-215-1.6

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1.6
Lukketrykk 90N: 300kPa
Lukketrykk 180N: 300kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-215-2.5

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 100kPa
Lukketrykk 180N: 100kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-220-2.5

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 150kPa
Lukketrykk 180N: 150kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-220-4.0

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 90N: 50kPa
Lukketrykk 180N: 50kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-225-6.3P

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/4" RG
Kvs: 6.3
Lukketrykk 90N: 250kPa
Lukketrykk 180N: 250kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-225-8.0P

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/4" RG
Kvs: 8
Lukketrykk 90N: 250kPa
Lukketrykk 180N: 250kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-315-0.25

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.25
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-315-0.4

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.4
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-315-0.63

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.63
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-315-1.0

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-315-1.6

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1.6
Lukketrykk 90N: 300kPa
Lukketrykk 180N: 300kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-315-2.5

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 100kPa
Lukketrykk 180N: 100kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-320-2.5

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 150kPa
Lukketrykk 180N: 150kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-320-4.0

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 90N: 50kPa
Lukketrykk 180N: 50kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-325-6.3P

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/4" RG
Kvs: 6.3
Lukketrykk 90N: 250kPa
Lukketrykk 180N: 250kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-325-8.0P

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/4" RG
Kvs: 8
Lukketrykk 90N: 250kPa
Lukketrykk 180N: 250kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-415-0.25

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.25
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-415-0.4

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.4
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-415-0.63

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 0.63
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-415-1.0

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: 600kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-415-1.6

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1.6
Lukketrykk 90N: 300kPa
Lukketrykk 180N: 300kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-415-2.5

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 100kPa
Lukketrykk 180N: 100kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-420-2.5

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 150kPa
Lukketrykk 180N: 150kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-420-4.0

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 90N: 50kPa
Lukketrykk 180N: 50kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-425-6.3P

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/4" RG
Kvs: 6.3
Lukketrykk 90N: 250kPa
Lukketrykk 180N: 250kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSMF-425-8.0P

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/4" RG
Kvs: 8
Lukketrykk 90N: 250kPa
Lukketrykk 180N: 250kPa
Slag: 6.5mm
Mengdekarakt.: lik prosentuell


VSOF-215-1.0

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-215-1.6

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1.6
Lukketrykk 90N: 300kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-215-2.5

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 150kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-220-2.5

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 200kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-220-4.0

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 90N: 100kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-225-4.0P

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/4" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 90N: 200kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-225-5.5P

Honeywell Liten 2-veis ventil med flat tetning PN16, DN15/20/25, VSxF-2

For individuell romstyring, fan-coil, og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 2-veis
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/4" RG
Kvs: 5.5
Lukketrykk 90N: 200kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-315-1.0

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-315-1.6

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1.6
Lukketrykk 90N: 300kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-315-2.5

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 150kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-320-2.5

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 200kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-320-4.0

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 90N: 100kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-325-4.0P

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/4" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 90N: 200kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-325-5.5P

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning, PN16, DN15/20/25, VSxF-3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
Ventiltype: 3-veis blandeventil
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/4" RG
Kvs: 5.5
Lukketrykk 90N: 200kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-415-1.0

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1
Lukketrykk 90N: 600kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-415-1.6

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 1.6
Lukketrykk 90N: 300kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-415-2.5

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 15mm
Diameter tilkobling: G1/2" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 150kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-420-2.5

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 2.5
Lukketrykk 90N: 200kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-420-4.0

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 20mm
Diameter tilkobling: G3/4" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 90N: 100kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-425-4.0P

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/4" RG
Kvs: 4
Lukketrykk 90N: 200kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


VSOF-425-5.5P

Honeywell Liten 3-veis ventil med flat tetning og shuntløp PN16, DN15/20/25, VSxF-4

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035. Shuntløpet sparer kostnader.
Ventiltype: 3-veis blandeventil, bypass
Medium: vann
Materialer: messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne: spindel ned
Medie: 2...120C
Trykklasse: PN16
Anslutninger: flat pakning
Valves are supplied with adjustment cap.

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN: 25mm
Diameter tilkobling: G1 1/4" RG
Kvs: 5.5
Lukketrykk 90N: 200kPa
Lukketrykk 180N: no
Slag: 2.5mm
Mengdekarakt.: av/på


W7704D1008

Honeywell Regulator for luftkjøler / lys / solblendere, Excel 12

Multifunksjonell regulator for 2- og 4- rørs fan-coil, lys og solblending. Excel 12 er en rom/sone-regulator som passer til en stor variasjon av løsninger.
Excel 12 er konfigurerbar via en LNS plug-in med CARE eller andre LNS-baserte verktøy. HVAC-delen av Excel 12 inneholder en multifunksjonell regulator for fan-coil. Sammen med Web office console (WOC) og Excel ZAPP tilbyr Excel 12 en komplett løsning for romstyring.
Styrefunksjon: valg med 3 standard applikasjoner:
varme/kjøl og 3-trinns vifte; 2x lys av/på, 2x lys dimming eller konstant; posisjonering av solblendere
3x varme/kjøl og 3-trinns vifte; 3x lys av/på, 2x lys dimming eller konstant; frie inn- eller utganger for tilgang via LON
2x varme/kjøl og 3-trinns vifte; 4x lys av/på, 2x lys dimming eller konstant; frie inn- eller utganger for tilgang via LON
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): profil 8501: SCC - luftkjøler (ett eksempel)
profil 3040: lampeaktuator (to eksempler)
profil 1060: tilstedeværelsesføler (ett eksempel)
Lukket-sløyfe aktuator objekt 4: solblender aktuator (ett eksempel)
Innganger for annet utstyr: 7 analoge innganger for følere og settpunktjustering
4 digitale innganger for lysbrytere og solblender opp/ned
Utgangssignal for div. utstyr: 2 analoge utganger for aktuatorer og/eller lys
11 digitale utganger (6 triacer, 5 releer) for 3-punkts aktuatorer, lys, solblendere og vifter


Effekt: 24Vac


W7704D1016

Honeywell Regulator for luftkjøler / lys / solblendere, Excel 12

Multifunksjonell regulator for 2- og 4- rørs fan-coil, lys og solblending. Excel 12 er en rom/sone-regulator som passer til en stor variasjon av løsninger.
Excel 12 er konfigurerbar via en LNS plug-in med CARE eller andre LNS-baserte verktøy. HVAC-delen av Excel 12 inneholder en multifunksjonell regulator for fan-coil. Sammen med Web office console (WOC) og Excel ZAPP tilbyr Excel 12 en komplett løsning for romstyring.
Styrefunksjon: valg med 3 standard applikasjoner:
varme/kjøl og 3-trinns vifte; 2x lys av/på, 2x lys dimming eller konstant; posisjonering av solblendere
3x varme/kjøl og 3-trinns vifte; 3x lys av/på, 2x lys dimming eller konstant; frie inn- eller utganger for tilgang via LON
2x varme/kjøl og 3-trinns vifte; 4x lys av/på, 2x lys dimming eller konstant; frie inn- eller utganger for tilgang via LON
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): profil 8501: SCC - luftkjøler (ett eksempel)
profil 3040: lampeaktuator (to eksempler)
profil 1060: tilstedeværelsesføler (ett eksempel)
Lukket-sløyfe aktuator objekt 4: solblender aktuator (ett eksempel)
Innganger for annet utstyr: 7 analoge innganger for følere og settpunktjustering
4 digitale innganger for lysbrytere og solblender opp/ned
Utgangssignal for div. utstyr: 2 analoge utganger for aktuatorer og/eller lys
11 digitale utganger (6 triacer, 5 releer) for 3-punkts aktuatorer, lys, solblendere og vifter


Effekt: 230Vac


W7751D2016/U

Honeywell Regulator for VAV-enheter, Excel 10

Temperaturregulator for trykk (u)avhengig enkel/dobbel kanal, VAV-enheter med innebygd Microbridge luftstrømsføler.
Spjeld for kjøling, varmegjenvinning og vifte.
Utgangssignal for vifte: 1 triac konfigurerbar for av/på eller PWM
Utgang til varmegjenvinner: 1..3 triacer konfigurerbar for 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for spjeld: 2 triacer for 3-pkt styring
Utgang for hjelperelê: 1..3 triacer for 2 serviceutganger (1 triac hver) eller 1 serviceutgang (1 triac) + pulsutgang (2 triacer)
Styrefunksjon: Bare kjøling, varme og kjøleveksling, kjøle/varme i sekvens, med konstant eller modulerende luftstrøm fra varmegjenvinner, kjøle/varme med radiator i sekvens/parallell/serie, og modulerende vifte
Styrefunksjon med 2 regulatorer: Dobbel kanal konstant volum, dobbel kanal blandet luft, dobbel kanal uten blanding
Operasjonsmoduser: tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu, fan coil, sommer/vinter veksling, oppvarming om morgenen og utlufting av røyk
Obligatorisk innganger: 1 analog inngang for temperaturføler NTC20, 1 dedikert inngang til XL10 veggmodul med innebygget føler
Luftstrøm
Tilleggsinnganger: Inngang til XL10 veggmodul (T7460, T7560) med temperaturføler og andre funksjoner
Nettverksinnganger for temperaturføler, settpunktjustering, bypass og andre funksjoner
1 analog inngang for avtrekkstemperatur eller tilluft temperaturføler NTC20
3 konfigurerbare innganger for vindu, kjøle og varmeveksling, tilstede eller statusalarm
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8010
Last pr. triac 24V~, 25..400mA. Maksimal last for alle triacene er 400mA
XL10 støtter 8 triac-utganger.
Effekt: 24Vac


Modell: Integrerte terminaler


W7751F2011/U

Honeywell Regulator for VAV-enheter, Excel 10

Temperaturregulator for trykk (u)avhengig enkel/dobbel kanal, VAV-enheter med innebygd Microbridge luftstrømsføler.
Spjeld for kjøling, varmegjenvinning og vifte.
Utgangssignal for vifte: 1 triac konfigurerbar for av/på eller PWM
Utgang til varmegjenvinner: 1..3 triacer konfigurerbar for 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for spjeld: 2 triacer for 3-pkt styring
Utgang for hjelperelê: 1..3 triacer for 2 serviceutganger (1 triac hver) eller 1 serviceutgang (1 triac) + pulsutgang (2 triacer)
Styrefunksjon: Bare kjøling, varme og kjøleveksling, kjøle/varme i sekvens, med konstant eller modulerende luftstrøm fra varmegjenvinner, kjøle/varme med radiator i sekvens/parallell/serie, og modulerende vifte
Styrefunksjon med 2 regulatorer: Dobbel kanal konstant volum, dobbel kanal blandet luft, dobbel kanal uten blanding
Operasjonsmoduser: tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu, fan coil, sommer/vinter veksling, oppvarming om morgenen og utlufting av røyk
Obligatorisk innganger: 1 analog inngang for temperaturføler NTC20, 1 dedikert inngang til XL10 veggmodul med innebygget føler
Luftstrøm
Tilleggsinnganger: Inngang til XL10 veggmodul (T7460, T7560) med temperaturføler og andre funksjoner
Nettverksinnganger for temperaturføler, settpunktjustering, bypass og andre funksjoner
1 analog inngang for avtrekkstemperatur eller tilluft temperaturføler NTC20
3 konfigurerbare innganger for vindu, kjøle og varmeveksling, tilstede eller statusalarm
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8010
Last pr. triac 24V~, 25..400mA. Maksimal last for alle triacene er 400mA
XL10 støtter 8 triac-utganger.
Effekt: 24Vac


Modell: Eksterne terminaler


W7751H3007

Honeywell Controller with damper actuator for VAV units, Excel 10 Smart

Room temperature controller for pressure (in)dependent, single/dual duct, VAV units, with built in Microbridge air flow sensor, and actuator.
For cool air damper, re-heater/radiator and fan.
Styresignal ut: 2 triacs (24V~, 25..400mA) configurable for 3-pt, PWM or single/multistage control for:
3-pt actuator or,
2-stage reheater or,
1-stage reheater + fan, or
1 fan
Styrefunksjon: cooling only, heat/cool change over, cooling/reheat seq. with constant or modulating reheat airflow, cooling /radiatorheating seq. with minimum heat, dual duct, dual duct mixed flow, series/parallel fan
Styrefunksjon med 2 regulatorer: Dobbel kanel konstant volum, dobbel kanal blandet luft, dobbel kanal friskluft
Operasjonsmoduser: tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu
Obligatorisk innganger: 1 analog inngang for temperaturføler NTC20, 1 dedikert inngang til XL10 veggmodul med innebygget føler
Luftstrøm
Tilleggsinnganger: Inngang til XL10 veggmodul (T7460, T7560) med temperaturføler og andre funksjoner
Nettverksinnganger for temperaturføler, settpunkt justering, bypass og andre funksjoner
1 analog inngang for avtrekks-/tilluftstemperatur og romtemperatur føler NTC20
Nettverksinngang for åpent vindu, tilstedeværelse og veksling
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8010
Effekt: 24Vac
Moment: 6Nm
Størrelse (H x B x D): 142mm|103mm|76mm
Kapsling: IP40 for all mounting directions


W7752D2007

Honeywell Regulator for luftkjøler, Excel 10

Romregulator for 2- og 4-rørs luftkjøler.
For varme, kjøling, elektrisk varmegjenvinning og vifte med 3 hastigheter.
Utgangssignal for varmestyring: 2 triacer (24V~, 250mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for kjøling: 2 triacer (24V~, 250mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for vifte: 3 reléer (250V~, 3A)
Utgang til varmegjenvinner: 1 relé (250V~, 10A) (6A UL916)
Styrefunksjon: Bare varme, bare kjøling, varme-/kjøle-veksling, varme og kjøling i sekvens; elektrisk varmegjenvinning, null energibånd
Operasjonsmoduser: tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu, frostbeskyttelse, røykstyring, feil på vifte, sommer/vinter veksling
Obligatorisk innganger: 1 analog inngang for temperaturføler NTC20 eller dedikert inngang for XL10 veggmodul med innebygget føler
Tilleggsinnganger: 1 konfigurerbar digital inngang for: vindu, tilstedeværelse, bevegelse, veksling eller luftstrøm
XL10 veggmodul inngang (T7461, T7560) med temperaturføler og andre funksjoner
Nettverksinngang for temperaturføler, settpunktsjustering, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020
Effekt: 230Vac
Antall viftehastigheter: 3
Varmegjenvinner utgang: ja


W7754K1001

Honeywell Kompakt regulator for luftkjøler, Excel 10

Regulator for romstyring av 2- og 4-rørs luftkjøler.
For varme, kjøling, elektrisk varme og 1,2,3-trinns vifte.
Utgangssignal for varmestyring: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for kjøling: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for vifte: rele(250V~, 3A)
Utgang til varmegjenvinner: rele(250V~, 10A) (6A UL916)
Styrefunksjon: kun varme, kun kjøling, varme og kjøleveksling, varme og kjøl i sekvens; i tillegg elektrisk varme; ingen energibånd
Operasjonsmoduser: opptatt, standby, ikke opptatt, åpent vindu, frostbeskyttelse, røykstyring, viftefeil, sommer/vinter veksling
Obligatorisk innganger: 1 analog inngang for romtemperaturføler NTC20K; eller påføre ekstra XL10 veggmodul med innebygget føler på egen inngangsterminal
Tilleggsinnganger: 1 digital inngang konfigurerbar for: vindu, tilstedeværelse, bevegelse, bytte eller luftstrøm
1 digital inngang for vindusbryter
XL10 veggmodulsinngang (T7460/T7560-serier) med temperaturføler og andre funksjoner
nettverksinngang for temperaturføler, settpunktsjustering, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020


Effekt: 230Vac
Antall viftehastigheter: 3
Varmegjenvinner utgang: nei
Triac utgang 230Vac: 1x for kjøling
Utgang for hjelperelê: lavspennings digitalutgang for solid state rele (Carlo Gavazzi RS1A23D25-P64, 25 A)


W7754P1000

Honeywell Kompakt regulator for luftkjøler, Excel 10

Regulator for romstyring av 2- og 4-rørs luftkjøler.
For varme, kjøling, elektrisk varme og 1,2,3-trinns vifte.
Utgangssignal for varmestyring: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for kjøling: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for vifte: rele(250V~, 3A)
Utgang til varmegjenvinner: rele(250V~, 10A) (6A UL916)
Styrefunksjon: kun varme, kun kjøling, varme og kjøleveksling, varme og kjøl i sekvens; i tillegg elektrisk varme; ingen energibånd
Operasjonsmoduser: opptatt, standby, ikke opptatt, åpent vindu, frostbeskyttelse, røykstyring, viftefeil, sommer/vinter veksling
Obligatorisk innganger: 1 analog inngang for romtemperaturføler NTC20K; eller påføre ekstra XL10 veggmodul med innebygget føler på egen inngangsterminal
Tilleggsinnganger: 1 digital inngang konfigurerbar for: vindu, tilstedeværelse, bevegelse, bytte eller luftstrøm
1 digital inngang for vindusbryter
XL10 veggmodulsinngang (T7460/T7560-serier) med temperaturføler og andre funksjoner
nettverksinngang for temperaturføler, settpunktsjustering, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020


Effekt: 230Vac
Antall viftehastigheter: 3
Varmegjenvinner utgang: ja
Triac utgang 230Vac: 4x for varme/kjøling
Utgang for hjelperelê: no


W7754Q1008

Honeywell Kompakt regulator for luftkjøler, Excel 10

Regulator for romstyring av 2- og 4-rørs luftkjøler.
For varme, kjøling, elektrisk varme og 1,2,3-trinns vifte.
Utgangssignal for varmestyring: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for kjøling: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for vifte: rele(250V~, 3A)
Utgang til varmegjenvinner: rele(250V~, 10A) (6A UL916)
Styrefunksjon: kun varme, kun kjøling, varme og kjøleveksling, varme og kjøl i sekvens; i tillegg elektrisk varme; ingen energibånd
Operasjonsmoduser: opptatt, standby, ikke opptatt, åpent vindu, frostbeskyttelse, røykstyring, viftefeil, sommer/vinter veksling
Obligatorisk innganger: 1 analog inngang for romtemperaturføler NTC20K; eller påføre ekstra XL10 veggmodul med innebygget føler på egen inngangsterminal
Tilleggsinnganger: 1 digital inngang konfigurerbar for: vindu, tilstedeværelse, bevegelse, bytte eller luftstrøm
1 digital inngang for vindusbryter
XL10 veggmodulsinngang (T7460/T7560-serier) med temperaturføler og andre funksjoner
nettverksinngang for temperaturføler, settpunktsjustering, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020


Effekt: 24Vac
Antall viftehastigheter: 3
Varmegjenvinner utgang: ja
Triac utgang 24Vac: 4x for varme/kjøling
Utgang for hjelperelê: no


W7754R4431

Honeywell Kompakt regulator for luftkjøler, Excel 10

Regulator for romstyring av 2- og 4-rørs luftkjøler.
For varme, kjøling, elektrisk varme og 1,2,3-trinns vifte.
Utgangssignal for varmestyring: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for kjøling: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for vifte: rele(250V~, 3A)
Utgang til varmegjenvinner: rele(250V~, 10A) (6A UL916)
Styrefunksjon: kun varme, kun kjøling, varme og kjøleveksling, varme og kjøl i sekvens; i tillegg elektrisk varme; ingen energibånd
Operasjonsmoduser: opptatt, standby, ikke opptatt, åpent vindu, frostbeskyttelse, røykstyring, viftefeil, sommer/vinter veksling
Obligatorisk innganger: 1 analog inngang for romtemperaturføler NTC20K; eller påføre ekstra XL10 veggmodul med innebygget føler på egen inngangsterminal
Tilleggsinnganger: 1 digital inngang konfigurerbar for: vindu, tilstedeværelse, bevegelse, bytte eller luftstrøm
1 digital inngang for vindusbryter
XL10 veggmodulsinngang (T7460/T7560-serier) med temperaturføler og andre funksjoner
nettverksinngang for temperaturføler, settpunktsjustering, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020


Effekt: 230Vac
Antall viftehastigheter: 3
Varmegjenvinner utgang: ja
Triac utgang 230Vac: 4x for varme/kjøling
Utgang for hjelperelê: AO variabel viftehastighet


W7754S2230

Honeywell Kompakt regulator for luftkjøler, Excel 10

Regulator for romstyring av 2- og 4-rørs luftkjøler.
For varme, kjøling, elektrisk varme og 1,2,3-trinns vifte.
Utgangssignal for varmestyring: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for kjøling: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for vifte: rele(250V~, 3A)
Utgang til varmegjenvinner: rele(250V~, 10A) (6A UL916)
Styrefunksjon: kun varme, kun kjøling, varme og kjøleveksling, varme og kjøl i sekvens; i tillegg elektrisk varme; ingen energibånd
Operasjonsmoduser: opptatt, standby, ikke opptatt, åpent vindu, frostbeskyttelse, røykstyring, viftefeil, sommer/vinter veksling
Obligatorisk innganger: 1 analog inngang for romtemperaturføler NTC20K; eller påføre ekstra XL10 veggmodul med innebygget føler på egen inngangsterminal
Tilleggsinnganger: 1 digital inngang konfigurerbar for: vindu, tilstedeværelse, bevegelse, bytte eller luftstrøm
1 digital inngang for vindusbryter
XL10 veggmodulsinngang (T7460/T7560-serier) med temperaturføler og andre funksjoner
nettverksinngang for temperaturføler, settpunktsjustering, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020


Effekt: 230Vac
Antall viftehastigheter: 3
Varmegjenvinner utgang: nei
Triac utgang 230Vac: 2x for varme/kjøling
Utgang for hjelperelê: no


W7754T4431

Honeywell Kompakt regulator for luftkjøler, Excel 10

Regulator for romstyring av 2- og 4-rørs luftkjøler.
For varme, kjøling, elektrisk varme og 1,2,3-trinns vifte.
Utgangssignal for varmestyring: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for kjøling: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for vifte: rele(250V~, 3A)
Utgang til varmegjenvinner: rele(250V~, 10A) (6A UL916)
Styrefunksjon: kun varme, kun kjøling, varme og kjøleveksling, varme og kjøl i sekvens; i tillegg elektrisk varme; ingen energibånd
Operasjonsmoduser: opptatt, standby, ikke opptatt, åpent vindu, frostbeskyttelse, røykstyring, viftefeil, sommer/vinter veksling
Obligatorisk innganger: 1 analog inngang for romtemperaturføler NTC20K; eller påføre ekstra XL10 veggmodul med innebygget føler på egen inngangsterminal
Tilleggsinnganger: 1 digital inngang konfigurerbar for: vindu, tilstedeværelse, bevegelse, bytte eller luftstrøm
1 digital inngang for vindusbryter
XL10 veggmodulsinngang (T7460/T7560-serier) med temperaturføler og andre funksjoner
nettverksinngang for temperaturføler, settpunktsjustering, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020


Effekt: 230Vac
Antall viftehastigheter: 3
Varmegjenvinner utgang: ja
Triac utgang 24Vac: 4x for varme/kjøling
Utgang for hjelperelê: AO variabel viftehastighet
Info: Aux. supply field devices


W7754V1230

Honeywell Kompakt regulator for luftkjøler, Excel 10

Regulator for romstyring av 2- og 4-rørs luftkjøler.
For varme, kjøling, elektrisk varme og 1,2,3-trinns vifte.
Utgangssignal for varmestyring: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for kjøling: triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for vifte: rele(250V~, 3A)
Utgang til varmegjenvinner: rele(250V~, 10A) (6A UL916)
Styrefunksjon: kun varme, kun kjøling, varme og kjøleveksling, varme og kjøl i sekvens; i tillegg elektrisk varme; ingen energibånd
Operasjonsmoduser: opptatt, standby, ikke opptatt, åpent vindu, frostbeskyttelse, røykstyring, viftefeil, sommer/vinter veksling
Obligatorisk innganger: 1 analog inngang for romtemperaturføler NTC20K; eller påføre ekstra XL10 veggmodul med innebygget føler på egen inngangsterminal
Tilleggsinnganger: 1 digital inngang konfigurerbar for: vindu, tilstedeværelse, bevegelse, bytte eller luftstrøm
1 digital inngang for vindusbryter
XL10 veggmodulsinngang (T7460/T7560-serier) med temperaturføler og andre funksjoner
nettverksinngang for temperaturføler, settpunktsjustering, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020


Effekt: 230Vac
Antall viftehastigheter: no
Varmegjenvinner utgang: ja
Triac utgang 230Vac: 2x for varme/kjøling
Utgang for hjelperelê: AO variabel viftehastighet


W7762B1019

Honeywell Regulator for varme, Excel 10

Temperaturregulator for fan-coil, luftkjølere, enheter uten vifte og radiator.
For varme og kjøling.
Utgangssignal for varmestyring: 2 triacer (24V~, 250mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for kjøling: 2 triacer (24V~, 250mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Styrefunksjon: Bare varme, bare kjøling, varme-/kjøle-veksling, varme og kjøling i sekvens; elektrisk varmegjenvinning, ingen energibånd
Operasjonsmoduser: tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu, frostbeskyttelse, sommer/vinter veksling
Tilleggsinnganger: 1 konfigurerbar digital inngang for: vindu, tilstedeværelse, bevegelse
1 analog inngang for temperaturføler NTC20, eller dedikert inngang for XL10 veggmodul med innebygget føler
XL10 veggmodul inngang (T7461, T7560) med temperaturføler og andre funksjoner
Nettverksinngang for temperaturføler, settpunktsjustering, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020
Effekt: 24Vac


W7763C1024

Honeywell Regulator for kjøletak, XL10

Romregulator for kjøletak med kondensbeskyttelse.
For regulering av kjøletak og vannbåren varme.
Utgangssignal for varmestyring: 2 triacer (24 V~, 250 mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for kjøling: 2 triacer (24 V~, 250 mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Styrefunksjon: Bare varme, bare kjøling, varme og kjøleveksling, varme og kjøling i sekvens; duggpunkt styring, minimum varmtvannstemperatur, ingen energibånd
Operasjonsmoduser: tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu, frostbeskyttelse, sommer/vinter veksling, duggpunkt, kondensering
Obligatorisk innganger: Analog inngang for romtemperatur føler NTC20, eller dedikert analoginngang for XL10 veggmodul med innebygget føler
Tilleggsinnganger: 2 konfigurerbare universalinnganger for vindu eller tilstedeværelse, bevegelse, veksling, kondens eller kaldt vann
1 analog inngang for fuktighet
XL10 veggmodul inngang (T7460, T7560)
Nettverksinnganger for duggpunkt/kondens
Nettverksinnganger for temperaturføler, settpunkt, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020
Effekt: 24Vac


Settpunktknapp: 10...35C
Innebygd føler for romtemperatur : ja
Integrert bypass: ja


W7763C1032

Honeywell Regulator for kjøletak, XL10

Romregulator for kjøletak med kondensbeskyttelse.
For regulering av kjøletak og vannbåren varme.
Utgangssignal for varmestyring: 2 triacer (24 V~, 250 mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for kjøling: 2 triacer (24 V~, 250 mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Styrefunksjon: Bare varme, bare kjøling, varme og kjøleveksling, varme og kjøling i sekvens; duggpunkt styring, minimum varmtvannstemperatur, ingen energibånd
Operasjonsmoduser: tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu, frostbeskyttelse, sommer/vinter veksling, duggpunkt, kondensering
Obligatorisk innganger: Analog inngang for romtemperatur føler NTC20, eller dedikert analoginngang for XL10 veggmodul med innebygget føler
Tilleggsinnganger: 2 konfigurerbare universalinnganger for vindu eller tilstedeværelse, bevegelse, veksling, kondens eller kaldt vann
1 analog inngang for fuktighet
XL10 veggmodul inngang (T7460, T7560)
Nettverksinnganger for duggpunkt/kondens
Nettverksinnganger for temperaturføler, settpunkt, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020
Effekt: 24Vac


Settpunktknapp: -...+C
Innebygd føler for romtemperatur : ja
Integrert bypass: ja


W7763D1030

Honeywell Regulator for kjøletak, XL10

Romregulator for kjøletak med kondensbeskyttelse.
For regulering av kjøletak og vannbåren varme.
Utgangssignal for varmestyring: 2 triacer (24 V~, 250 mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for kjøling: 2 triacer (24 V~, 250 mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Styrefunksjon: Bare varme, bare kjøling, varme og kjøleveksling, varme og kjøling i sekvens; duggpunkt styring, minimum varmtvannstemperatur, ingen energibånd
Operasjonsmoduser: tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu, frostbeskyttelse, sommer/vinter veksling, duggpunkt, kondensering
Obligatorisk innganger: Analog inngang for romtemperatur føler NTC20, eller dedikert analoginngang for XL10 veggmodul med innebygget føler
Tilleggsinnganger: 2 konfigurerbare universalinnganger for vindu eller tilstedeværelse, bevegelse, veksling, kondens eller kaldt vann
1 analog inngang for fuktighet
XL10 veggmodul inngang (T7460, T7560)
Nettverksinnganger for duggpunkt/kondens
Nettverksinnganger for temperaturføler, settpunkt, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020
Effekt: 24Vac


Settpunktknapp: -...+C
Innebygd føler for romtemperatur : nei
Integrert bypass: nei


W7763E1003

Honeywell Regulator for kjøletak, XL10

Romregulator for kjøletak med kondensbeskyttelse.
For regulering av kjøletak og vannbåren varme.
Utgangssignal for varmestyring: 2 triacer (24 V~, 250 mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for kjøling: 2 triacer (24 V~, 250 mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Styrefunksjon: Bare varme, bare kjøling, varme og kjøleveksling, varme og kjøling i sekvens; duggpunkt styring, minimum varmtvannstemperatur, ingen energibånd
Operasjonsmoduser: tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu, frostbeskyttelse, sommer/vinter veksling, duggpunkt, kondensering
Obligatorisk innganger: Analog inngang for romtemperatur føler NTC20, eller dedikert analoginngang for XL10 veggmodul med innebygget føler
Tilleggsinnganger: 2 konfigurerbare universalinnganger for vindu eller tilstedeværelse, bevegelse, veksling, kondens eller kaldt vann
1 analog inngang for fuktighet
XL10 veggmodul inngang (T7460, T7560)
Nettverksinnganger for duggpunkt/kondens
Nettverksinnganger for temperaturføler, settpunkt, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon: ja
Nettverksdrift: ja
Feltbuss-system: LonWorks(R)
LonMark(R): 8020
Effekt: 24Vac


Settpunktknapp: no
Innebygd føler for romtemperatur : nei
Integrert bypass: nei


WB10707/U

Honeywell Freely programmable BACnet room controller, LYNX
Tilbehør

1 stk. installasjonsboks/deksel for Micro Lynx modeller(typer .L00., .L10., .L40.)WB150

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC
Wells

Brass well, 150 mm, R1/2, PN10WB300

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC
Wells

Brass well, 300 mm, R1/2, PN10WB50

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC
Wells

Brass well, 50 mm, R1/2, PN10WMSPS-1

Honeywell Veggmodul, NTC20
Reservedeler for alle T7460 modeller

Blinddeksel, blå (25 stk)WMSPS-10

Honeywell Veggmodul, NTC20
Reservedeler for T7460D,E,F

Viftehastighet knott (50 stk)WMSPS-11

Honeywell Veggmodul, NTC20
Reservedeler for T7460C,E,F

Tilstede knott(50 stk)WMSPS-2

Honeywell Veggmodul, NTC20


Blinddeksel for settpunktknapp (25 stk)WMSPS-3

Honeywell Veggmodul, NTC20
Reservedeler for alle T7460 modeller

Rund knott, blå (25 stk)WMSPS-4

Honeywell Veggmodul, NTC20
Reservedeler for alle T7460 modeller

Rund knott, hvit(25 stk)WMSPS-5

Honeywell Veggmodul med display for EXCEL 5000-undersentraler
Reservedeler

Settpunkt hjul, blå, uten trykk (25 stk)WMSPS-6

Honeywell Veggmodul med display for EXCEL 5000-undersentraler
Reservedeler

Settpunkt hjul, hvit, uten trykk (25 stk)WMSPS-8

Honeywell Veggmodul, NTC20
Reservedeler for T7460B,C,D,E,F

Settpunkt hjul, blå, skala +/-5K (25 stk)WMSPS-9

Honeywell Veggmodul, NTC20
Reservedeler for T7460B,C,D,E,F

Setpoint pack, consists of 1 blind cover white, 1 setpoint wheel blue (scale 12..30). 1 setpointwheel white (scale 12..30), 1 setpointwheel white, scale +/-5 (10 complete setpoint packs)WS150

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC
Wells

Stainless steel well, 150 mm, R1/2, PN25WS300

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC
Wells

Stainless steel well, 300 mm, R1/2, PN25WS50

Honeywell Air duct and immersion temperature sensor, NTC
Wells

Stainless steel well, 50 mm, R1/2, PN25WV108/U

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A
Tilbehør

Serviceverktøy for rengjøring /utskifting av ventilinnsatsWV108B

Honeywell Ventil, 2-veis, PN16, utv. gjenger, DN15/20, V5832A
Tilbehør

Kost for WV108, brukes til rengjøring av ventilhus ved bytte av ventilinnsatsXAL-COV-L

Honeywell Kompakt regulator for luftkjøler, Excel 10
Tilbehør

Pakke med 8 rekkeklemmedeksel for 230V moduler (for vegg/takmontering)XAL-TERM2

Honeywell Kompakt regulator for luftkjøler, Excel 10
Tilbehør

Avtagbar plugg LON verktøy med jumper for terminering av LON nettverkXAL10

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Tilbehør for I/O moduler

10 stk merkeplaterXL-ONLINE

Honeywell CARE programvare
Tilbehør og programvare for byggherrer og sluttbrukere

Software lisens for XL-Online standalone utgave (inkludert dongel)XS814

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Tilbehør for I/O moduler

10 ekstra rekkeklemmerXS815

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Tilbehør for I/O moduler

20 lask-skinner for 6 rele fellessignalerXS816

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Tilbehør for I/O moduler

10 stk brokoblerXS821-22

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Sokkel (dytt-inn) for IO moduler (utstyrt med brokobler mellom modulene og vendbar mekeplate)

Sokkel for 1 analog input eller output modulXS823

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Sokkel (dytt-inn) for IO moduler (utstyrt med brokobler mellom modulene og vendbar mekeplate)

Sokkel for 1 binær input modulXS824-25

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Sokkel (dytt-inn) for IO moduler (utstyrt med brokobler mellom modulene og vendbar mekeplate)

Sokkel for 1 rele eller 3-punkt output modul (leveres med en ekstra krysskobling)XS830

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Tilbehør for Miks I/O moduler og EAGLE

10 ekstra rekkeklemmerXS831

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Tilbehør for Miks I/O moduler og EAGLE

10 ekstra rekkeklemmer med 500 ohm motstand for strøm inputXSU821-22

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Sokkel (skrue- type) for IO moduler (utstyrt med brokobler mellom modulene og vendbar mekeplate)

Sokkel for 1 analog input eller output modulXSU823

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Sokkel (skrue- type) for IO moduler (utstyrt med brokobler mellom modulene og vendbar mekeplate)

Sokkel for 1 binær input modulXSU824-25

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Sokkel (skrue- type) for IO moduler (utstyrt med brokobler mellom modulene og vendbar mekeplate)

Sokkel for 1 rele eller 3-punkt output modul (leveres med en ekstra krysskobling)XW586

Honeywell LION, C-BUS/LonWorks programerbar undersentral
Kabler som tilkobler CLLIONLC01 mot:

Modem; 1,8 m, RJ45 9-pin sub-DXW882

Honeywell LION, C-BUS/LonWorks programerbar undersentral
Kabler som tilkobler CLLIONLC01 mot:

CLMMI00N22 Operatørpanel; 5 m, skjermet, RJ45 pluggXW884

Honeywell LION, C-BUS/LonWorks programerbar undersentral
Adapterkabel for undersentraler med 9 pin sub-D tilkobling

Adapter kabellengde 0,2 m, skjermet, RJ45 - 9 pin sub-D; XW884 + XW882 (=XW582) tilkobler CLMMI00N22 med undersentralen; XW884 + XW885 (=XW585) tilkobler PC med undersentralenXW885

Honeywell EAGLE Programerbar undersentral, BACnet
Kabler som tilkobles undersentral for tilkobling mot:

Laptop; 3 m, skjermet , RJ45 plugg med klipsZR125FA

Honeywell 4-veis sleideventil, PN6

For vannforsyning, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann vannkvalitet VDI2035; vann/glycolblanding 50%.
Ventilserie: ZR
Ventiltype: 4-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: dobble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN6

Flenser
DN: 125mm
Kvs: 250
Maks. trykkdifferanse: 50kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 30Nm
Redusert delta P: 50kPa
Moment ved redusert diff.trykk: 30Nm
Medie: 2...130C
Anslutninger: flenser DIN2531


ZR150FA

Honeywell 4-veis sleideventil, PN6

For vannforsyning, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann vannkvalitet VDI2035; vann/glycolblanding 50%.
Ventilserie: ZR
Ventiltype: 4-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: dobble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN6

Flenser
DN: 150mm
Kvs: 400
Maks. trykkdifferanse: 40kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 30Nm
Redusert delta P: 40kPa
Moment ved redusert diff.trykk: 30Nm
Medie: 2...130C
Anslutninger: flenser DIN2531


ZR200FA

Honeywell 4-veis sleideventil, PN6

For vannforsyning, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann vannkvalitet VDI2035; vann/glycolblanding 50%.
Ventilserie: ZR
Ventiltype: 4-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: dobble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN6

Flenser
DN: 200mm
Kvs: 630
Maks. trykkdifferanse: 30kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 30Nm
Redusert delta P: 30kPa
Moment ved redusert diff.trykk: 30Nm
Medie: 2...110C
Anslutninger: flenser DIN2531


ZR32FA

Honeywell 4-veis sleideventil, PN6

For vannforsyning, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann vannkvalitet VDI2035; vann/glycolblanding 50%.
Ventilserie: ZR
Ventiltype: 4-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: dobble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN6

Flenser
DN: 32mm
Kvs: 16
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Redusert delta P: 80kPa
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Medie: 2...130C
Anslutninger: flenser DIN2531


ZR32MA

Honeywell 4-veis sleideventil, PN6

For vannforsyning, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann vannkvalitet VDI2035; vann/glycolblanding 50%.
Ventilserie: ZR
Ventiltype: 4-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: dobble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN6

Innvendige gjenger
DN: 32mm
Kvs: 16
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Redusert delta P: 80kPa
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Medie: 2...130C
Anslutninger: innvendige gjenger


ZR40FA

Honeywell 4-veis sleideventil, PN6

For vannforsyning, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann vannkvalitet VDI2035; vann/glycolblanding 50%.
Ventilserie: ZR
Ventiltype: 4-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: dobble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN6

Flenser
DN: 40mm
Kvs: 25
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Redusert delta P: 70kPa
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Medie: 2...130C
Anslutninger: flenser DIN2531


ZR40MA

Honeywell 4-veis sleideventil, PN6

For vannforsyning, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann vannkvalitet VDI2035; vann/glycolblanding 50%.
Ventilserie: ZR
Ventiltype: 4-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: dobble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN6

Innvendige gjenger
DN: 40mm
Kvs: 25
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Redusert delta P: 70kPa
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Medie: 2...130C
Anslutninger: innvendige gjenger


ZR50FA

Honeywell 4-veis sleideventil, PN6

For vannforsyning, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann vannkvalitet VDI2035; vann/glycolblanding 50%.
Ventilserie: ZR
Ventiltype: 4-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: dobble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN6

Flenser
DN: 50mm
Kvs: 40
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Redusert delta P: 100kPa
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Medie: 2...130C
Anslutninger: flenser DIN2531


ZR65FA

Honeywell 4-veis sleideventil, PN6

For vannforsyning, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann vannkvalitet VDI2035; vann/glycolblanding 50%.
Ventilserie: ZR
Ventiltype: 4-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: dobble O-ring pakninger
Rotasjonsvinkel: 90o
Trykklasse: PN6

Flenser
DN: 65mm
Kvs: 63
Maks. trykkdifferanse: 100kPa
Moment ved maksimum diff.trykk: 20Nm
Redusert delta P: 100kPa
Moment ved redusert diff.trykk: 20Nm
Medie: 2...130C
Anslutninger: flenser DIN2531


ZR80FA

Honeywell 4-veis sleideventil, PN6

For vannforsyning, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann vannkvalitet VDI2035; vann/glycolblanding 50%.
Ventilserie: ZR
Ventiltype: 4-veis sleideventil
Medium: vann
Materialer: hus av støpejern, innvendig krombelagt
Pakning/tetning: dobble O-rin